Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zjazd dyrektorow szkol jana pawla 2019W dniu 24 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II w diecezji opolskiej.
Na samym początku spotkania Pani Dyrektor Urszula Marszałek powitała wszystkich zgromadzonych gości m.in.: Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta, Naczelnika Wydziału, ks. Dyrektora Wydziału Katechetycznego oraz Dyrektorów i  Nauczycieli szkół Jana Pawła II.
Następnie głos zabrał ks. Jerzy Kostorz, dziękując Pani Dyrektor za zorganizowanie tego wydarzenia. Do słów podziękowań przyłączył się również Burmistrz Paczkowa Artur Rolka, który w swojej wypowiedzi nawiązał do książki papieża Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”.
W dalszej części młodzież ze szkoły podstawowej w Paczkowie przypomniała o nauczaniu papieża Polaka  przedstawiając Osobę Jana Pawła II w montażu słowno-muzycznym.
W konferencji Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, ks. Jerzy Kostorz nawiązał do ostatnich dni życia papieża dzieląc się wspomnieniami i świadectwem przezywania tego czasu: „ Szkoły Jana Pawła to ślady obecności papieża Polaka. W dzisiejszych czasach potrzeba świadectwa i tych śladów tak bardzo szczególnie”. Następnie ks. Jerzy nawiązał do hasła Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony w 2019 roku „Wstańcie, chodźmy!” Dlatego uczniowie szkół Jana Pawła nie mogą stać w miejscu, muszą wyruszyć w drogę z Janem Pawłem II, bo potrzeba w codzienności tych świadków.
Na zakończenie tego wydarzenie odbyło się spotkanie robocze Dyrektorów szkół, na którym ustalono szczegóły dotyczące tegorocznej Pielgrzymki Szkół Jana Pawła II na Górę Św. Anny (10.06.2019) i postanowiono o organizacji w przyszłym roku na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły Diecezjalnej Pielgrzymki Szkół Jana Pawła do Rzymu.
Kolejne spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II odbędzie się w Tułowicach, potem w Osowcu, a w dalszej kolejności w Szymiszowie.

pielgrzymka szkola jana pawla 2018W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny.
W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło ponad 400 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 15 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Biskup Paweł Stobrawa, który zebranych do tam uczniów skierował okolicznościową homilię. Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji młodzieży.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma, miała miejsce część artystyczna, podczas której uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie pod kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej, przedstawili dramę, pt. „Św. Jan Paweł II – człowiek modlitwy”.

sztandar szkol jana pawla 2W poniedziałek 14 maja 2018 r., w Kurii Diecezjalnej w Opolu, odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II diecezji opolskiej.
W załączniku zamieszczamy tekst konferencji, pt. „Św. Jan Paweł II – promieniowanie ojcostwa”, wygłoszonej podczas spotkania przez ks. Krzysztofa Trembeckiego, penitencjarza katedralnego oraz odpowiedzialnego za formację katechetów świeckich w diecezji.

Konferencja pt. "Św. Jan Paweł II - promieniowanie ojcostwa" pdf icon

pielgrzymka szkol jana pawla 2017

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło ponad 450 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 12 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Biskup Paweł Stobrawa, który do zebranych tam uczniów skierował okolicznościową homilię. Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji młodego pokolenia.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma miała miejsce część artystyczna, w trakcie której uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, pod kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej, przedstawili dramę pt. „Droga do świętości” (przygotowana została w oparciu o przedstawienie opracowane przez Gimnazjum w Sławnie).

W dniu 25 kwietnia 2016 r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonowskiem, obyło się spotkanie Dyrektorów Szkół Jana Pawła II diecezji opolskiej.
W załączniku zamieszczamy tekst konferencji wygłoszonej podczas spotkania przez ks. Krzysztofa Trembeckiego, penitencjarza katedralnego oraz odpowiedzialnego za formację katechetów świeckich w diecezji.