Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Poniżej prezentujemy informacje dotyczącego każdej edycji olimpiady jak również testy z podziałem na etap szkolny i etap finałowy.

Publikacje stanowią nie tylko podsumowanie konferencji na zakończenie konkursu, lecz również są zwieńczeniem edycji projektu.

Na zakończenie projektu odbywają się konferencje naukowe podczas których oprócz wykładów czy też dyskusji panelowych odbywa się podsumowanie i nagrodzenie finalistów i laureatów konkursu wiedzy.

Każda edycja konkursu polegała na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Poniżej prezentujemy testy z podziałem na etap szkolny i etap finałowy.

Podczas 7 edycji olimpiady ze względu na czas pandemii, konkurs został przeprowadzony w zmienionej formie. Ta właśnie edycja polegała na zaprezentowaniu indywidualnej pracy ucznia w jednej z czterech kategorii: film, prezentacja, esej lub wywiad na temat: „Sportowiec jako wzór osobowy”.

Fotorelacja z różnych wydarzeń odbywających się w ramach projektu Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie.

Podczas 9 edycji olimpiady uczniowie wraz z nauczycielem-opiekunem mieli za zadanie przygotować „Szkolny Kodeks fair play”. Pomocą do opracowania Kodeksu był  artykuł "Wielowymiarowość szkolnych kodeksów etyki fair play", ks. Jerzy Kostorz. Poniżej prezentujemy kodeksy.