Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

otk 09 03 2022 6W dniach 4-6 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu odbył się finał ogólnopolski XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej - Radom 2024: „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”. Olimpiada organizowana jest przez Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Nauki oraz we współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego KEP. Jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Spośród 8 tysięcy uczniów, którzy przystąpili do OTK, do etapu finałowego zakwalifikowało się 121 uczniów.

otk 09 03 2022 6W dniu 10 stycznia 2024 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych przystąpili do etapu diecezjalnego XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej Radom 2024, która w tym roku przebiega pod hasłem „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła".

W eliminacjach II stopnia, które odbyły się na Wydziale Teologicznym UO, udział wzięło 52 uczniów reprezentujących 18 szkół średnich. Uczniów do Olimpiady przygotowywało 23 katechetów.

etap szkolny otk 2021W dniu 15 listopada 2023 r. w szkołach ponadpodstawowych naszej diecezji 211 Uczniów zmierzyło się ze szkolnym etapem Olimpiady Teologii Katolickiej Radom 2024. Tegoroczna Olimpiada pod hasłem „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła" obejmuje m.in. takie zagadnienia jak godność osoby ludzkiej, personalizm, własność, dobro wspólne, solidarność, miłość i sprawiedliwość społeczna.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w etapie szkolnym olimpiady (211 Uczniów) składamy podziękowania za udział, natomiast uczniom, którzy zdobyli liczbę punktów promującą ich do etapu diecezjalnego składamy serdeczne gratulacje!

konkurs otk plock 2021Organizatorem kolejnej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Radomiu. Tegoroczna olimpiada będzie przebiegała pod hasłem: "Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła". Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii w szkole ponadpodstawowej. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach
przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.