Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

plakat olimpiada 09 2022Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Urzędem Miasta Opola, organizują konkurs wiedzy Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie, 10 edycja: Koszykówka. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone są z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z koszykówka. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, „Stop zwolnieniom z WF-u” oraz projekt MEiN.
Realizacja wszystkich tych działań będzie opierać się na próbie ukazania motywacyjnej roli sportu. Aktywność fizyczna posiada ogromny potencjał jako katalizator motywacji w różnych dziedzinach życia społecznego, m.in. relacjach społecznych, zachowaniach prozdrowotnych czy aktywności środowiskowej. Staje się to szczególnie ważne w życiu młodych ludzi, u których obserwujemy dynamiczny rozwój fizyczny i psychospołeczny. Wyniki badań naukowych z zakresu psychologii sportu sugerują, że zajęcia sportowe mogą potencjalnie wspierać motywację wewnętrzną poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb psychologicznych autonomii, kompetencji i pokrewieństwa.
Realizacja projektu może wspomóc oddziaływanie innego programu MEiN: „Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej”.
Tegoroczna edycja OWiWwS zakłada także czynny udział w projekcie nauczycieli–opiekunów uczniów biorących udział w konkursie (szczegóły w Regulaminie).