Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wycieczka krasiejow ukraina W środę 17 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyrektorów Szkół Jana Pawła II. Po 10 latach znowu ugościła nas Szkoła Podstawowa w Kuniowie. Dla tej szkoły był to tez uroczysty Dzień Patrona, stąd profesjonalny występ artystyczny uczniów szkoły, a po nim złożenie kwiatów pod tablica pamiątkową ku czci św. Jana Pawła II.

plakat domagala 11 2021W dniu 20 października 2022 roku w gmachu Kurii Diecezjalnej w Opolu odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II z diecezji opolskiej, w której jest 22 Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowe, obecnych było 16 przedstawicieli Szkół.
Na początku ks. dyrektor Jerzy Kostorz powitał zebranych w sali kapitulnej, następnie ks. biskup Rudolf Pierskała podzielił się swoimi refleksjami tegorocznego XXII Dnia Papieskiego: „Blask Prawdy” , słowa te są tytułem encykliki papieża Jana Pawła II.

pielgrzymka szkol jana pawla czerwiec 2019 12

W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny. Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Artur Juzwa. Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki wysłuchali krótkiej konferencji, którą wygłosił zaproszony gość, Proboszcz parafii katedralnej w Opolu, ks. Waldemar Klinger. Następnie wszyscy przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie odmówiona została modlitwa w intencji młodego pokolenia.
Po przerwie, w Domu Pielgrzyma, miała miejsce część artystyczna. Program słowno-muzyczny, mówiący o Papieżu-Polaku, przedstawili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie pod kierunkiem pani Dyrektor Urszuli Marszałek oraz nauczycieli: Joanny Kłoczko, Renaty Jasińskiej i Barbary Habaj.
W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło blisko 300 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 10 szkół, którym patronuje Jan Paweł II.

zjazd dyrektorow szkol jana pawla 2019W dniu 24 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II w diecezji opolskiej.
Na samym początku spotkania Pani Dyrektor Urszula Marszałek powitała wszystkich zgromadzonych gości m.in.: Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta, Naczelnika Wydziału, ks. Dyrektora Wydziału Katechetycznego oraz Dyrektorów i  Nauczycieli szkół Jana Pawła II.
Następnie głos zabrał ks. Jerzy Kostorz, dziękując Pani Dyrektor za zorganizowanie tego wydarzenia. Do słów podziękowań przyłączył się również Burmistrz Paczkowa Artur Rolka, który w swojej wypowiedzi nawiązał do książki papieża Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”.
W dalszej części młodzież ze szkoły podstawowej w Paczkowie przypomniała o nauczaniu papieża Polaka  przedstawiając Osobę Jana Pawła II w montażu słowno-muzycznym.
W konferencji Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, ks. Jerzy Kostorz nawiązał do ostatnich dni życia papieża dzieląc się wspomnieniami i świadectwem przezywania tego czasu: „ Szkoły Jana Pawła to ślady obecności papieża Polaka. W dzisiejszych czasach potrzeba świadectwa i tych śladów tak bardzo szczególnie”. Następnie ks. Jerzy nawiązał do hasła Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony w 2019 roku „Wstańcie, chodźmy!” Dlatego uczniowie szkół Jana Pawła nie mogą stać w miejscu, muszą wyruszyć w drogę z Janem Pawłem II, bo potrzeba w codzienności tych świadków.
Na zakończenie tego wydarzenie odbyło się spotkanie robocze Dyrektorów szkół, na którym ustalono szczegóły dotyczące tegorocznej Pielgrzymki Szkół Jana Pawła II na Górę Św. Anny (10.06.2019) i postanowiono o organizacji w przyszłym roku na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły Diecezjalnej Pielgrzymki Szkół Jana Pawła do Rzymu.
Kolejne spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II odbędzie się w Tułowicach, potem w Osowcu, a w dalszej kolejności w Szymiszowie.

pielgrzymka szkola jana pawla 2018W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny.
W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło ponad 400 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 15 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Biskup Paweł Stobrawa, który zebranych do tam uczniów skierował okolicznościową homilię. Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji młodzieży.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma, miała miejsce część artystyczna, podczas której uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie pod kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej, przedstawili dramę, pt. „Św. Jan Paweł II – człowiek modlitwy”.