Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak 2022 regulamin

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to temat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2023. Inspiracją do nadania takiego tematu kolejnej edycji konkursu jest propozycja, z jaką wychodzi do nas Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Proponuje, by w duszpasterskiej i katechetycznej refleksji w roku 2022/23 podjąć zagadnienie wiary w Kościół. Musimy stale odnawiać w naszej świadomości tę fundamentalną prawdę, że Kościół to nie tylko widzialna wspólnota ludzi ochrzczonych, na czele której stoi papież, ale że mieszka w niej sam Bóg. To On ją zaplanował, powołał do istnienia i nieustannie jej przewodzi. Jako dzieło Bosko-ludzkie Kościół stanowi więc „misterium”, które nie sposób ogarnąć rozumem i z tego też względu domaga się wiary. Taki właśnie Kościół, do którego każdy z nas został włączony przez chrzest, jest przedmiotem naszej wiary. Prawdę tę wyrażamy ilekroć składamy wyznanie wiary.