Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

etap deicezjalny zak 2021W dniu 25 lutego 2021 roku odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2021 pod hasłem „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, w którym uczestniczyły dwie grupy uczniów: z klas IV-VI oraz z klas VII-VIII. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku etapu szkolnego, teraz również uczestnicy konkursu rozwiązywali test zdalnie przy użyciu platformy Testportal.
Aby zakwalifikować się do finału uczestnicy konkursu musieli zdobyli co najmniej 33 punkty, na 44 punkty możliwe do zdobycia (dot. obydwu grup wiekowych).
W przypadku klas IV-VI, na 187 uczniów, którzy wzięli udział w etapie rejonowym, do finału zakwalifikowało się 110 uczestników. Natomiast w klasach VII-VIII do testu przystąpiło 230 uczniów, z czego 140 dostało się do etapu finałowego.
- zobacz wyniki kl. IV-VIpdf icon


- zobacz wyniki kl. VII-VIIIpdf icon


etap diecezjalny zak 2021

Drodzy Katecheci!
Jak już informowaliśmy elektronicznie, etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2021 „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, odbędzie się w formie zdalnej. Zgodnie z Regulaminem zostanie on przeprowadzony w czwartek, 25 lutego 2021, o godz. 11:00.
Do wszystkich Katechetów zostały przesłane maile zawierające szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jakim zostanie przeprowadzony test konkursowy.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 44 32 103.

 

etap szkolnyZAK 2020

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2021, w którym udział wzięło 127 szkół podstawowych naszej diecezji. Etap ten przeprowadzony został w trybie zdalnym. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem: „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.

Uczniowie podzieleni byli na grupy wiekowe: klasy IV-VI i VII-VIII. Minimalna ilość punktów dająca kwalifikacje do kolejnego etapu wynosiła 26 punktów (na 44 możliwe do uzyskania). Próg ten został obniżony do 60% z uwagi na mniejszą niż w latach minionych liczbę uczestników pierwszego etapu, co jest bez wątpienia skutkiem pandemii, a co za tym idzie nauczania zdalnego i braku bezpośredniego kontaktu Katechetów z Uczniami. Dodatkowo utrudnieniem była forma komputerowa przeprowadzenia etapu szkolnego. Mimo tych niesprzyjających okoliczności, do etapu szkolnego przystąpiło blisko 800 Uczniów, a 451 zakwalifikowało się do etapu rejonowego. Listy Uczniów, którzy wzięli udział w konkursie, a nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu, zostaną przesłane Katechetom drogą mailową.

wyszynski konkurs zak 2020

Jesteśmy przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski – człowieka wielkiej wiary i mężnego obrońcy wiary katolickiej w Polsce. Ze względu na epidemię koronawirusa wcześniejszy termin uroczystości, zaplanowany na 7 czerwca 2020 roku, został przesunięty na czas po ustaniu pandemii.
Dewizą życiową Stefana Kardynała Wyszyńskiego było umiłowanie Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny, a także niezłomna postawa wobec zła, wyrażająca się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych. Jego prymasowska posługa przypadła na czasy bezwzględnej walki, jaką totalitarny reżim komunistyczny prowadził z Kościołem w Polsce, przed którą Prymas nigdy się nie ugiął. Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym, ale też duchowym współtwórcą przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.