Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

zak 2022 regulamin

Tematyka tegorocznego konkursu nawiązuje do historycznego wydarzenia, jakim było powstanie Diecezji Opolskiej. W dniu 28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” erygował Diecezję Opolską, która została włączona do metropolii wrocławskiej, a w 1992 do katowickiej. Nasza diecezja (biskupstwo), podobnie jak każda inna, składa się z parafii, w których jako osoby wierzące żyjemy na co dzień. W każdej diecezji nad organizacją życia religijnego wiernych czuwa biskup ordynariusz wraz z biskupami pomocniczymi.