Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak 2020 regulamin

Temat tegrocznego Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2020: „Św. Jan Paweł II – pasterz i przyjaciel młodych”. W dniu 18 maja 2020 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin jednego z największych Polaków i jednego z największych papieży w całej historii Kościoła, Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Dla wielu wierzących, tak świeckich jak i duchownych, Jan Paweł II – z racji sprawowanej w Kościele papieskiej posługi – był nie tylko pasterzem, duchowym przewodnikiem i wzorem do naśladowania, ale także nauczycielem i przyjacielem młodych. Przez swoje życie w całości oddane Bogu, heroiczną wiarę i poświęcenie dla Kościoła, Jan Paweł II wpisuje się w grono osób, których święte życie zostało uwiecznione na kartach Pisma Świętego. Takim człowiekiem był Mojżesz – oddany bez reszty Bogu i swojemu narodowi, jego przewodnik i pasterz, prowadzący z niezwykłą cierpliwością Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Był nim również Dawid – w młodości pasterz owiec, a w dorosłym życiu król Izraela – obrońca ludu którym rządził, kochający i zatroskany o swoich poddanych. Podobnie św. Piotr – apostoł Jezusa Chrystusa i pierwszy papież, który – z polecenia Jezusa – opiekował się Kościołem, z miłością i współczuciem odnosił się do chorych i potrzebujących, a swą wiarę w Boga potwierdził męczeńską śmiercią. Przykład życia przedstawionych osób, ze względu na ich wielką wiarę w Boga i miłość wyrażoną w przewodzeniu i staraniu o innych, może i dla nas stanowić dziś czytelny wzór do naśladowania.