Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

rejonowy zak 2018W dniu 21 października 2017 roku w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Nysie, Kluczborku i Raciborzu odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2018.
Ze względu na wysoki poziom trudności testu, jaki mieli do rozwiązania uczestnicy konkursu, decyzją Diecezjalnej Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. Jerzego Kostorza, obniżony został próg kwalifikujący uczniów do diecezjalnego finału z 75% do 70%. Oznacza to, że do finału zakwalifikowali się wszyscy uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 36 punktów - zobacz listę. pdf icon

etap szkolny zak 2018W dniu 17 października 2017 roku w 165 szkołach podstawowych odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2018. Ponad 1530 uczestników rozwiązywało test, na który składało się 40 pytań. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosiła 47. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, uczniowie musieli uzyskać co najmniej 35 punktów (tzn. 75% całości). Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 320 uczniów – zobacz listę. pdf icon

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – ŻAK 2018

Temat: „Słowo Boże i dziedzictwo ojców – Opolska Katedra”

Nasza wiara wyrasta z Pisma Świętego i Tradycji Kościoła. Kluczową rolę w procesie jej przekazywania odgrywają pokolenia naszych przodków. Oni to przez stulecia troszczyli się, by wiara którą przyjęli, coraz głębiej zapuszczała swoje korzenie, była przekazywana następnym pokoleniom oraz znajdowała swój wyraz w modlitwie i w codziennym życiu.
Szczególnym jej wyrazem są kościoły i kaplice, które powstały po to, by wiara mogła być praktykowana i rozwijana. W miastach i miejscowościach naszej diecezji możemy znaleźć wiele różnorodnych świątyń. Jedne zbudowane są z kamienia, inne z cegieł, jeszcze inne są drewniane. Jedne są bardzo okazałe, inne skromne. Jest jednak w naszej diecezji jeden szczególny kościół, który pozostawili nam nasi ojcowie. To stojąca dziś w centrum Opola katedra.
Opolska Katedra to nie tylko okazała budowla, której wieże górują nad całym miastem, ale to przede wszystkim miejsce modlitwy oraz symbol – jak pisał już św. Cyprian – „autorytetu biskupiego i jedności całego Kościoła lokalnego”.
W tegorocznym konkursie będziemy więc koncertować naszą uwagę, z jednej strony, na Jezusie Chrystusie, Jego życiu i działalności, w relacji św. Marka, z drugiej zaś, na historii i dziejach Opolskiej Katedry. Bo, podobnie jak Jezus stoi w centrum naszej wiary, tak Opolska Katedra stanowi serce naszej diecezji.