Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

pielgrzymka szkola jana pawla 2018W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny.
W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło ponad 400 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 15 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Biskup Paweł Stobrawa, który zebranych do tam uczniów skierował okolicznościową homilię. Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji młodzieży.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma, miała miejsce część artystyczna, podczas której uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie pod kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej, przedstawili dramę, pt. „Św. Jan Paweł II – człowiek modlitwy”.

sztandar szkol jana pawla 2W poniedziałek 14 maja 2018 r., w Kurii Diecezjalnej w Opolu, odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II diecezji opolskiej.
W załączniku zamieszczamy tekst konferencji, pt. „Św. Jan Paweł II – promieniowanie ojcostwa”, wygłoszonej podczas spotkania przez ks. Krzysztofa Trembeckiego, penitencjarza katedralnego oraz odpowiedzialnego za formację katechetów świeckich w diecezji.

Konferencja pt. "Św. Jan Paweł II - promieniowanie ojcostwa" pdf icon

pielgrzymka szkol jana pawla 2017

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło ponad 450 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 12 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Biskup Paweł Stobrawa, który do zebranych tam uczniów skierował okolicznościową homilię. Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji młodego pokolenia.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma miała miejsce część artystyczna, w trakcie której uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, pod kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej, przedstawili dramę pt. „Droga do świętości” (przygotowana została w oparciu o przedstawienie opracowane przez Gimnazjum w Sławnie).

W dniu 25 kwietnia 2016 r., w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonowskiem, obyło się spotkanie Dyrektorów Szkół Jana Pawła II diecezji opolskiej.
W załączniku zamieszczamy tekst konferencji wygłoszonej podczas spotkania przez ks. Krzysztofa Trembeckiego, penitencjarza katedralnego oraz odpowiedzialnego za formację katechetów świeckich w diecezji.

W dniu 13 czerwca 2016 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny. W tegorocznej X Jubileuszowej Pielgrzymce uczestniczyło blisko 700 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 16 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. na Rajskim Placu przewodniczył ks. Biskup Rudolf Pierskała. W swojej homilii Biskup Rudolf nawiązał do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży i zaapelował, by również szkoły im. Jana Pawła II dołożyły starań, by stawać się gościnnym domem dla wszystkich, którzy w nich przebywają. „Kiedy wzajemna miłość jest między mieszkańcami domu, w rodzinie, wtedy rzeczywiście staje się gościnny. Kiedy wzajemna miłość jest w szkole między nauczycielami, uczniami, dyrekcją, pracownikami - to też jest możliwe, aby szkoła stała się takim gościnnym domem. To jest możliwe, kiedy przeniesiemy te relacje domowe do szkoły.” Zaś w kontekście trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia, ks. Biskup postawił zebranym pytanie: „Czy szkoła może być bramą miłosierdzia? […] Co mamy czynić, żeby stać się miłosiernymi, żeby taka brama w szkole była?” Odpowiadając na to pytanie, przywołał słowa Pana Jezusa, który nas uczy: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, bo odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. A nie sądzić i nie potępiać znaczy najpierw dostrzec dobro. Dostrzec dobro w uczniach, w każdej osobie, w wychowawcy, w nauczycielu, i to docenić, i to pokazać. Łatwiej jest krytykować, niż pochwalić. My mamy być narzędziami miłosierdzia w szkole, mamy być szczodrzy i pełni czułości dla wszystkich.”
Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma miała miejsce część artystyczna przygotowana Ojców Franciszkanów. Na zakończenie swój sztandar zaprezentowała najmłodsza szkoła, która nosi imię Jana Pawła II - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu.