Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

Podczas hospitacji lekcji religii wizytator wypełnia Protokół hospitacji katechezy, który obowiązuje w Diecezji Opolskiej. Po wypełnieniu i omówieniu protokołu przez wizytatora katecheta składa na nim swój podpis.
W czasie hospitacji wizytator zwraca uwagę na istotne elementy przygotowania i pracy katechety w czasie lekcji, takie jak: konspekt katechezy, dydaktyka i metodyka przedmiotowa oraz relacje interpersonalne i komunikacja katechety z uczniami. Każdy z wymienionych elementów jest bardziej szczegółowo opisany w załączonym poniżej protokole hospitacji.

Podczas hospitacji katecheta zobowiązany jest do przedstawienia osobie wizytującej konspektu katechezy, dotyczącego danej jednostki lekcyjnej, sporządzonego według wzoru znajdującego się w załączniku, a także do udostępnienia wizytatorowi rozkładu materiału dla danego poziomu edukacyjnego.

Protokól hospitacji pdf icon

Wzór obowiązującego konspektu pdf icon

Wykaz wizytatorów  pdf icon