Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 ze względu na prośby katechetów zostają wprowadzone zmiany dotyczące organizacji warsztatów.

Poniżej przedstawiamy opis zapisywania się na warsztaty. Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym) oraz o wpisaniu tytułu przelewu warsztatu z numerem szkolenia.

warsztat ikona FORMULARZ REJESTRACYJNY

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej pod całą ofertą edukacyjną należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat. Formularz znajduje się na końcu oferty warsztatowej albo po kliknięciu w ten link https://goo.gl/forms/b7jJpfkv81QJkiCq2

przelew ikona

PRZELEW

Następnie uczestnik warsztatu dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu. Dzięki tej formie każdy kto zapisał się na warsztat oraz opłacił za wybraną formę szkolenia otrzyma na warsztacie oprócz zaświadczenia o uczestnictwie również dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu).

temat ikona Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?
Adresat: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO; dr Piotr Dobrowolski
Termin realizacji: 12 września 2017
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4

temat ikonaWarsztat nr 1. Brak wolnych miejsc. Lista zamknięta.

Temat: Katecheta i uczeń moderatorami katechezy czyli „Katecheza dla ciekawych”.
Adresat: katecheci.
Treści: Na warsztacie będzie można zobaczyć kilka lekcji pokazowych, przeprowadzonych metodą systemową. Pojawią się specjalne metody ukazywania treści związanych z katechezą jak i model pracy: katecheta moderator - uczeń  współ moderator. Metoda ta ma przede wszystkim zaprosić uczniów do o wiele większej aktywności na lekcji i zdecydowanie poprawić przekaz treści katechetycznych. Różnorodność technik powoduje również uatrakcyjnienie lekcji katechezy. Warsztat ten jest zaproszeniem do szerszego kursu katechezy systemowej, który ruszy już w listopadzie i będzie się składał z dziesięciu osobnych bloków – będą się one odbywać co dwa miesiące.  Katecheza w ujęciu systemowym jest proponowana dla wszystkich poziomów nauczania.
Prowadzący: mgr Waldemar Wczasek, mgr Piotr Bechta
Termin realizacji: 30 września 2017
Godzina rozpoczęcia: 10:00 – 14:30
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin:  6 godz. lekc.
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: max 25

temat ikonaWarsztat nr 2

Temat: Budowanie autorytetu nauczyciela religii w realiach współczesnej szkoły. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu wizualizowanego z elementami warsztatów
Adresat: nauczyciele religii wszystkich typów szkół.
Treści: Zaprezentowane zostaną rodzaje autorytetów i sposoby budowania autorytetu katechety (kompetencje katechety, budowanie relacji na linii nauczyciel – uczeń i uczeń – nauczyciel, studium przypadku). Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób umacniać swój wizerunek w realiach współczesnej szkoły.
Prowadzący: mgr-lic. Marzenna Kubiak katecheta, teolog z Poznania, koordynator „Strefy Katechety" wydawnictwa św. Wojciech z Poznania.
Termin realizacji: 7 października 2017
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 3
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: 25-30 osób.

temat ikonaWarsztat nr 3

Temat: Różańcowe inspiracje.
Adresat: Katecheci i nauczyciele przedszkoli i świetlic.
Treści: Zachęcić dzieci do modlitwy różańcowej w świetle objawień Fatimskich. Każdy nosi ze sobą różaniec i uczy się aby zrobić go osobiście, a także dzieli się różańcem zrobionym ze sznurka.
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut, katechetka w archidiecezji  katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem kreatywnym WENA. Przez wiele lat prowadziła warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 14 października 2017
Godzina rozpoczęcia: 9.00-12.30
Miejsce: Opole, ul. Plac Katedralny 4, Dom Katechetyczny
Liczba godzin: 4
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: 40

temat ikonaWarsztat nr 4. Brak wolnych miejsc. Lista zamknięta.

Temat: Negatywny  wpływ cybertechnologii na rozwój dziecka.
Adresat: katecheci i inni nauczyciele.
Treści:  Nowe technologie zakłócają proces rozwoju dzieci i młodzież, wpływają na sferę poznawczą, emocjonalną, moralną.  Nowe technologie kształtują filozofię życia młodych pokoleń, wpływają na ich decyzje. Warsztat ukaże podstawowe potrzeby dziecka, które wypełniane są technologiami medialnymi. Konsekwencją dominującego wpływu mediów, jest izolacja dziecka od rodziny, wzrost napięcia, zachowania agresywne i przemocowe. Coraz częściej dzieci i młodzież uzależniają się od nowych technologii, zostanie ukazany mechanizm uzależnienia i sposoby zapobiegania nadużywaniu komputera.
Prowadzący:  ks. mgr Marcin Marsollek, Specjalista psychoterapii uzależnień, Superwizor, Trener profilaktyki i uzależnień behawioralnych, Kierownik WOTUiW Opole, współpracownik  Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca  na Naukach o Rodzinie: Profilaktyka i Uzależnienia
Termin realizacji:  21 października 2017
Godzina rozpoczęcia: 9:00-13:00
Miejsce:  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt:  50 zł
Liczba uczestników: 24-26

temat ikonaWarsztat nr 5

Temat: Hollywood a Ewangelia - przygotowanie klipu.
Adresat: katecheci i inni nauczyciele.
Treści: Co Hollywood może powiedzieć o Bogu? W jaki sposób nauczyć się oglądać hity kinowe aby znajdować w nich prawdy ewangeliczne? Jak przygotować klip filmowy?
Celem warsztatu jest praktyczna nauka przygotowania klipów z filmów kultury masowej oraz stosownych komentarzy przedstawiających treści ewangeliczne, do tychże filmów. Podczas zajęć zostanie zaprezentowany proces przygotowania klipów oraz praca nad komentarzami.
O ile to możliwe uczestnicy powinni przyjść ze z osobistymi laptopami. Programy, które będą użyte podczas warsztatu: strona YouTube, Real Player, Windows Movie Maker, Microsoft Word (Windows 8, itp.) lub pochodne programy.
Prowadzący: mgr Karolina Fromont, mgr Karol Fromont. Jako małżeństwo 11 lat służyli  na misjach w Azji, Europie i Ameryce Północnej, głosząc Ewangelię wszędzie gdzie zostali posłani. Po powrocie do Polski prowadzili szereg rekolekcji dla różnych grup wiekowych: dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz warsztaty ewangelizacyjne. Aktualnie pracują w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu. Prowadzą rekolekcje w parafiach i szkołach, spotkania dla różnych grup, oraz warsztaty, między innymi z zakresu nowych form w głoszeniu Ewangelii, korzystania z "języka" naszego pokolenia jakim jest film, rozwijania talentów, kerygmatu.
Termin realizacji: Przeniesiony termin na 12 kwietnia 2018
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin:  3
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: max. 20 osób (liczy się kolejność zgłoszeń)

temat ikonaWarsztat 6. Brak wolnych miejsc. Lista zamknięta.

Temat: Praca z dzieckiem o nieprawidłowym rozwoju psychospołecznym
Adresat: nauczyciele, pedagodzy
Treści: warsztat zapoznaje z objawami najpowszechniej występujących zaburzeń u dzieci i młodzieży i ich etiologią, trudnościami w pełnieniu ról społecznych przez dziecko, które z tych zaburzeń wynikają, rodzajem wskazanych interwencji w przypadku nieprawidłowości oraz sposobami postępowania z dzieckiem trudnym.
Prowadzący: Joanna Dzierżanowska-Peszko, doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny i psychoterapeuta.
Termin realizacji: 12 stycznia 2018
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a.
Liczba godzin: 3
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: max 25 osób.

temat ikonaWarsztat nr 7. Brak wolnych miejsc. Lista zamknięta.

Temat: Media społecznościowe a wartości chrześcijańskie.
Adresaci: katecheci i inni nauczyciele.
Treści: Celem warsztatów będzie w pierwszym rzędzie ukazanie mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) jako przestrzeni zawierającej wartości chrześcijańskie.  Oprócz ukazania przykładów profili wartych do obserwowania, uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności kształtowania własnej przestrzeni medialnej. Dzięki umiejętności doboru wartościowych profili, media społecznościowe staną się miejscem, które warto odwiedzić nie tylko dla rozrywki.
Prowadzący: mgr lic. Piotr Wajs, doktorant na Wydziale Teologicznym UO oraz nauczyciel religii i informatyki w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Opolu. Autor publikacji: Audiowizualne przedstawienia objawienia fatimskiego w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu YouTube, Święty Jan Paweł II w mediach społecznościowych, „Ćwierkający papieże” – mikroblogi Benedykta XVI i Franciszka, Zjawisko hejtingu i trolingu na @ponfitex_pl., Analiza tweetów na przykładzie profilu papieża Franciszka, Polskojęzyczne publikacje homilii w serwisie YouTube jako XXI-wieczne zbiory homiletyczne.
Termin realizacji: 14 marca 2018
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Opolu, ul. Licealna 3
Liczba godzin: 4
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: 16

temat ikonaWarsztat nr 8

Temat: Game-X-Reaktywacja. Edukacyjna gra planszowa w zakresie uzależnień behawioralnych.
Adresat: katecheci i inni nauczyciele.
Treści: Uzależnienia behawioralne są problemem, który dotyka coraz większej liczby młodych ludzi. Do głównych i najpopularniejszych uzależnień behawioralnych zalicza się: uzależnienie od komputera i Internetu, hazardu, uzależnienie od zakupów, seksu, pracy, sportu, solarium, uzależnienie od kompulsywnego jedzenia, a nawet od zdrowej żywności. Spotyka się też osoby uzależnione od używania telefonów komórkowych i nowych technologii. Niezwykle ważne są systematyczne działania profilaktyczne i naprawcze w tym zakresie. Nowoczesny model zajęć profilaktycznych nastawiony jest na rozwijanie ogólnych umiejętności psychologicznych oraz społecznych i opiera się na założeniu, że nie sam czynnik uzależniający (np. komputer) jest groźny, lecz pewne deficyty tkwiące w młodym człowieku. Można do nich zaliczyć: brak stabilnej samooceny, brak wiary w siebie, słaba umiejętność rozwiazywania problemów, niskie poczucia bezpieczeństwa itp. Postęp technologiczny i coraz bardziej rozwijająca się wirtualna cywilizacja sprzyjają zachowaniom ryzykownym. Z jednej strony narażają na stres, z drugiej zaś wzmacniają dążenie do natychmiastowego zaspokojenia pragnień, dostarczając do tego niezbędnych narzędzi np. w postaci Internetu, portali społecznościowych, telefonu komórkowego.
Zastosowanie gry planszowej jako narzędzia edukacyjnego pozwala spojrzeć w innowacyjny sposób na profilaktykę uzależnień i to nie tylko z perspektywy osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, terapeuty), ale także z punktu widzenia rówieśnika (kolegi czy koleżanki).
Prowadzący: dr Beata Balicka-Błagitka, ks. prof. Piotr Morciniec
1) ks. prof. Piotr Morciniec - bioetyk, Kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie WT UO, Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetyki, praktyk w zakresie pracy z osobami odpowiedzialnymi za młodzież w zakresie profilaktyki uzależnień od czynności;
2) dr Beata Balicka-Błagitka - dyrektor Biura Fundacji Ochrony Życia w Opolu, specjalista m.in. w zakresie ekonomii społecznej, praktyk w zakresie profilaktyki uzależnień od czynności;
Termin realizacji: I termin:  9 marca 2018 – Strzelce Opolskie
Godzina rozpoczęcia: 15.00
Miejsce: I termin - Strzelce Opolskie, ul. Kołłątaja 9, Dom katechetyczny
Liczba godzin: 3 godziny
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: max 32 osoby

temat ikonaWarsztat nr 9. Brak wolnych miejsc. Lista zamknięta.

Temat: Metoda aktywizująca – „Kett-metoda”.
Adresat: zainteresowani katecheci, a w szczególności katecheci pracujący w przedszkolach, katecheci szkół specjalnych, katecheci nauczania początkowego,
Treści: Celem warsztatów będzie prezentacja Kett-metody. Na zajęciach przedstawione zostaną przykłady praktycznych zastosowań „Kett-Metody”. Kolory, przedmioty z świata natury, zapach, ruch i muzyka to elementy z jakich tworzy „Kett-metoda” katechezę.
Prowadzący: dr Teresa Kowalczyk, mgr Aleksandra Cieszyńska
1) Teresa Kowalczyk, dr teologii, mgr socjologii, wizytator katechetyczny Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, wiceprezes Stowarzyszenia Teologów Pastoralnych Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzi warsztaty metodyczne w ramach stałej formacji metodycznej nauczycieli religii.
2) Aleksandra Cieszyńska – doradca metodyczny w Bydgoszczy – z wykształcenia mgr teologii. Uzyskała dodatkowe kwalifikacje z zakresu nauk o rodzinie, oligofrenopedagogiki jest edukatorem, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego, wizytatorem katechetycznym. Jest autorką licznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Propaguje nowe rozwiązania metodyczne oraz własne scenariusze. Jest autorką licznych publikacji.
Termin realizacji: 7 kwietnia 2018
Godzina rozpoczęcia: od 9.00 do 17.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 8
Koszt: 90 zł
Liczba uczestników: max. 20 (liczy się kolejność zgłoszeń).

temat ikonaWarsztat nr 10

Temat: Game-X-Reaktywacja. Edukacyjna gra planszowa w zakresie uzależnień behawioralnych.
Adresat: katecheci i inni nauczyciele.
Treści: Uzależnienia behawioralne są problemem, który dotyka coraz większej liczby młodych ludzi. Do głównych i najpopularniejszych uzależnień behawioralnych zalicza się: uzależnienie od komputera i Internetu, hazardu, uzależnienie od zakupów, seksu, pracy, sportu, solarium, uzależnienie od kompulsywnego jedzenia, a nawet od zdrowej żywności. Spotyka się też osoby uzależnione od używania telefonów komórkowych i nowych technologii. Niezwykle ważne są systematyczne działania profilaktyczne i naprawcze w tym zakresie. Nowoczesny model zajęć profilaktycznych nastawiony jest na rozwijanie ogólnych umiejętności psychologicznych oraz społecznych i opiera się na założeniu, że nie sam czynnik uzależniający (np. komputer) jest groźny, lecz pewne deficyty tkwiące w młodym człowieku. Można do nich zaliczyć: brak stabilnej samooceny, brak wiary w siebie, słaba umiejętność rozwiazywania problemów, niskie poczucia bezpieczeństwa itp. Postęp technologiczny i coraz bardziej rozwijająca się wirtualna cywilizacja sprzyjają zachowaniom ryzykownym. Z jednej strony narażają na stres, z drugiej zaś wzmacniają dążenie do natychmiastowego zaspokojenia pragnień, dostarczając do tego niezbędnych narzędzi np. w postaci Internetu, portali społecznościowych, telefonu komórkowego.
Zastosowanie gry planszowej jako narzędzia edukacyjnego pozwala spojrzeć w innowacyjny sposób na profilaktykę uzależnień i to nie tylko z perspektywy osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, terapeuty), ale także z punktu widzenia rówieśnika (kolegi czy koleżanki).
Prowadzący: dr Beata Balicka-Błagitka, prof. dr hab. Piotr Morciniec
1) ks. prof. Piotr Morciniec - bioetyk, Kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie WT UO, Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetyki, praktyk w zakresie pracy z osobami odpowiedzialnymi za młodzież w zakresie profilaktyki uzależnień od czynności;
2) dr Beata Balicka-Błagitka - dyrektor Biura Fundacji Ochrony Życia w Opolu, specjalista m.in. w zakresie ekonomii społecznej, praktyk w zakresie profilaktyki uzależnień od czynności;
Termin realizacji: II termin: 19 kwietnia 2018 - Racibórz
Godzina rozpoczęcia: 15.00
Miejsce: II termin - Racibórz, Annuntiata, ul. Starowiejska 152
Liczba godzin: 3 godziny
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: max 32 osoby.

temat ikonaWarsztat nr 11

Temat: Wykorzystanie darów i talentów w ewangelizacji i katechizacji.
Adresat: katecheci i inni nauczyciele.
Treści: Celem warsztatu jest ukazanie w jaki sposób talenty osobiste mogą wspomagać proces ewangelizacyjny i katechetyczny. Tematy, które zostaną podjęte podczas warsztatu: Talent jako ekspresja samego siebie, Talenty bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w ewangelizację i katechizację, Potrzeba inwestowania czasu i pieniędzy w rozwój talentów. Poprzez indywidualną pracę uczestnicy będą mogli  rozpoznać osobiste obdarowanie w sferze talentów.
Prowadzący: mgr Karolina Fromont, mgr Karol Fromont. Jako małżeństwo 11 lat służyli  na misjach w Azji, Europie i Ameryce Północnej, głosząc Ewangelię wszędzie gdzie zostali posłani. Po powrocie do Polski prowadzili szereg rekolekcji dla różnych grup wiekowych: dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz warsztaty ewangelizacyjne. Aktualnie pracują w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Prowadzą rekolekcje w parafiach i szkołach, spotkania dla różnych grup, oraz warsztaty, między innymi z zakresu nowych form w głoszeniu Ewangelii, korzystania z "języka" naszego pokolenia jakim jest film, rozwijania talentów, kerygmatu.
Termin realizacji: 12 maja 2018
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godziny
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: do 50 osób

temat ikonaWarsztat nr 12

Temat: Doskonalenie  komunikacji i form pomocy adresowanej do rodziców i dzieci w sytuacjach trudnych.
Adresat:  katecheci, psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy
Celem warsztatu jest przede wszystkim opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu podstaw poprawnej komunikacji.
Warunek uczestnictwa: 100% obecności, wyklucza się nieobecność na jakimkolwiek punkcie, jako że warsztat jest całością i każda część wynika jedna z drugiej.
Materiały, w cenie 40zł/osobę, wliczone w koszt całkowity.
Treści:
•    rozróżnianie komunikacji pośredniej i bezpośredniej;
•    postawy asertywne;
•    temperament i charakter;
•    rozróżnianie elementów komunikatu;
•    uważne, aktywne słuchanie;
•    kategoryzowanie wypowiedzi na: oskarżające, oceniające, wspierające, wartościujące, badające i rozumiejące;
•    odkrywanie znaczenia sfery emocjonalnej w komunikacji;
•    diagnozowanie manipulacji emocjonalnej;
•    feebdack.
Prowadzący: ks. dr Jerzy Dzierżanowski; doktor nauk teologicznych, do 2012 r. adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni Kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny.  Zajmuje się teologią małżeństwa i rodziny, psychologią pastoralną, psychologią komunikacji. Bezpośredni kontakt z ludzkimi sprawami jest cennym źródłem inspiracji w jego pracy naukowej. Autor kilkudziesięciu artykułów i czterech monografii. Obecnie pracę na stanowisku dyrektora w Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia łączy z funkcją Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Prowadzi w oparciu o autorski program przygotowanie do małżeństwa w małych grupach i szkołę rodziców.
Za swoją dotychczasową działalność na rzecz rodziny, młodzieży i dzieci odznaczony został  medalem „Serce Dziecku” przyznany przez Parlament Dziecięco–Młodzieżowy. Otrzymał nagrodę „Opolskie Bóg zapłać” Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, nagrodę im. Św. Franciszka Ksawerego przyznaną przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu, nagrodę Ministra Sprawiedliwości za działalność na polu resocjalizacji więźniów, nagrodę  Nowej Trybuny Opolskiej „Złote Spinki” za działalność społeczną i Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono przyznany przez Kapitułę Opolskiej Izby Gospodarczej.
Termin realizacji: 18-20 maja 2018
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Miejsce: Nysa, Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. E. Gierczak 2 (pokoje 3 osobowe)
Liczba godzin: 25 godz.
Koszt: 200 zł
Liczba uczestników: max. 18 osób.