Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 ze względu na prośby katechetów zostają wprowadzone zmiany dotyczące organizacji warsztatów.

Poniżej przedstawiamy opis zapisywania się na warsztaty. Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym) oraz o wpisaniu tytułu przelewu warsztatu z numerem szkolenia.

warsztat ikona FORMULARZ REJESTRACYJNY

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej pod całą ofertą edukacyjną należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat. Formularz znajduje się na końcu oferty warsztatowej albo po kliknięciu w ten link https://goo.gl/forms/b7jJpfkv81QJkiCq2

przelew ikona

PRZELEW

Następnie uczestnik warsztatu dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu. Dzięki tej formie każdy kto zapisał się na warsztat oraz opłacił za wybraną formę szkolenia otrzyma na warsztacie oprócz zaświadczenia o uczestnictwie również dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu).

temat ikona Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski
Termin realizacji: 13 września 2018 (czwartek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4

temat ikonaWarsztat nr 1

Temat:  „Czucie i wiara więcej mówią do mnie…” – katecheza osób z autyzmem

Adresaci: Warsztat szczególnie skierowany do katechetów szkół specjalnych. Szkolenie skierowane do katechetów (osób duchownych i świeckich mających kontakt z dziećmi z autyzmem, którzy chcą poszerzyć zakres swojej pracy o sferę duchową, religijną), pedagogów specjalnych, nauczycieli kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz studentów kierunków teologicznych ze specjalizacją katechetyczną (katecheza specjalna).
Treści: Co katecheta powinien wiedzieć o autyzmie, aby uniknąć frustracji? Czyli jak działa mózg autysty? Dziwne i trudne zachowania autystów? (Zapobieganie autostymulacjom. Wygaszanie zachowań trudnych i niepożądanych. Jak dostosować środowisko i pomoce do potrzeb ucznia z autyzmem? Strukturalizacja czasu i przestrzeni. Tworzenie na lekcjach religii: wspólnego pola uwagi, wymiany ról, naśladowania, reakcji naprzemiennych poprzez elementy terapii grupowej i TUS - trening umiejętności społecznych. Dostarczanie wielozmysłowej stymulacji za pomocą dostępnych na lekcjach religii pomocy, rekwizytów). Katecheta jako tłumacz i „dopowiadacz” (albo przewodnik) świata duchowego poprzez doświadczenie spraw życia codziennego.
Cel szkolenia: Szkolenie umożliwia zapoznanie się ze skutecznymi metodami opartymi na  terapii polisensorycznej i integracji sensorycznej oraz technikami aktywizacji osób z autyzmem. Poszerza wiedzę pedagogów specjalnych, nauczycieli wszystkich poziomów nauczania o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, oparte na doświadczeniu obecności Boga za pomocą dostępnych pomocy i rekwizytów  z życia codziennego dziecka z autyzmem. Pozwala zapoznać się ze strategiami wygaszania trudnych i niepożądanych zachowań w ujęciu terapii behawioralnej i wieloelementowego modelu wspomagania osoby z autyzmem (TEACCH).
Prowadzący: Artur Sikorski, mgr psychologii, mgr teologii, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej i polisensorycznej, terapeuta ręki. Mieszka i pracuje w Warszawie. Posiada ukończone kursy licencyjne z zakresu terapii behawioralnej. Doświadczenie w prowadzeniu terapii zdobył pracując w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Młodzieży i Osób Dorosłych z Autyzmem prowadzonym przez Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz podczas rocznego stażu i współpracy z Fundacją Synapsis w Warszawie. Obecnie pracuje w Szkole Specjalnej dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem, gdzie od 13 lat jest nauczycielem religii. Prowadzi również terapię SI i terapię polisensoryczną; Przedszkolu integracyjnym „Małe Misie”; Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym „Krasnal”; Ośrodku terapii „Istota”.
Termin realizacji: 6 października 2018 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Opole, ul. Drzymały 1, Wydział Teologiczny UO
Liczba godzin: 5 godz.
Koszt: 120 zł (jeżeli nie zbierze się minimum 15 osób warsztat nie będzie mógł się odbyć)
Liczba uczestników: 30 osób

temat ikonaWarsztat nr 2

Temat: Upominkowe pudełka na różne okazje. Szopka Bożonarodzeniowa. Szmaciana Lalka

Adresaci: nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach.
Treści: Umiejętność wykonania  pudełek prezentowych na różne okazje – wszystko z papieru, bloku technicznego. Wykonanie małych postaci św. Rodziny z materiałów papierowych i tkaninowych (postacie 10-15 cm). Wykonanie lalki ze szmatek.
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut, katechetka w archidiecezji  katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem kreatywnym WENA. Przez wiele lat prowadziła warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 27 października 2018 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 9.00 – 13.00
Miejsce: Opole, Plac Katedralny 4, Dom Katechetyczny
Liczba godzin: 5 godz.
Koszt: 60 zł
Liczba uczestników: max. 40 osób

temat ikonaWarsztat nr 3

Temat: Ocenianie na lekcjach religii. Znaczenie oceniania kształtującego

Adresat: Nauczyciele religii
Treści: Jak wspierać ucznia w procesie uczenia się religii? Jak właściwie sformułować kryteria sukcesu i przekazać informację zwrotną uczniowi i rodzicowi? Jak poprzez ocenia motywować uczniów do nauki religii.
Prowadzący: Maria Brzostowska, doradca metodyczny, konsultant ds. katechetycznych, wieloletnia katechetka, pracownik Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu
Termin realizacji: 17 listopad 2018 r. (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Opole, Plac Katedralny 4, Dom Katechetyczny
Liczba godzin: 4 godz.
Koszt: 50 zł
Liczba uczestników: 25 osób

temat ikonaWarsztat nr 4

Temat: Jak ewangelizować na katechezie? ABC kerygmatu

Adresat: katecheci i nauczyciele religii.
Treści: Analiza formalna i strukturalna kerygmatu; formy zastosowania orędzia ewangelizacyjnego w katechezie szkolnej i parafialnej
Prowadzący: ks. mgr-lic. Mateusz Buczma – referent Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, diecezjalny koordynator wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz odpowiedzialny w diecezji za Nową Ewangelizację; absolwent Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów; kierownik duchowy, rekolekcjonista, zaangażowany w formację księży i sióstr zakonnych; odpowiedzialny za zespół Opolskich Wieczorów Uwielbienia oraz posługujący na Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie.
Termin realizacji: 24 listopada 2018 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Opole, ul. Drzymały 1, Wydział Teologiczny UO
Liczba godzin: 2 godz. (120 min.)
Koszt: 50 zł (jeżeli nie zbierze się minimum 15 osób warsztat nie będzie mógł się odbyć)
Liczba uczestników: max. 40 osób

temat ikonaWarsztat nr 5

Temat:  „Nowe spojrzenie”. Bibliodrama w oparciu o perykopę Mk 10,46-52. (Warsztat odwołany)

Adresat: katecheci, nauczyciele.
Treści: Warsztat w formie bibliodramy w oparciu o perykopę o uzdrowieniu Bartymeusza (Mk 10, 46-52). Podczas warsztatów uczestnicy poprzez słowo, obraz, ruch rozważają Boże Słowo.
Celem warsztatu jest refleksja na Bożym Słowem, doświadczenie Jego działania, ale też możliwość poznania nowych metod pracy ze Słowem Bożym. Uczestnicy mogą nie tylko uświadomić sobie, ale także doświadczyć, w czym czują się jak ślepi, w czym potrzebują łaski uzdrowienia.
Prowadzący: s. M. Amata Ekert – psycholog, terapeuta, lider bibliodramy
Termin realizacji: 19 stycznia 2019 (sobota)
Godzina rozpoczęcia:  9.00
Miejsce: Leśnica, ul. Klasztorna 2, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
Liczba godzin: 3 godz.
Koszt: 60 zł (jeżeli nie zbierze się minimum 15 osób warsztat nie będzie mógł się odbyć)
Liczba uczestników: max. 20 osób

temat ikonaWarsztat 6

Temat: Aktywizacja grupy za pomocą metody z użyciem „kart pytań”

Adresat: katecheci, nauczyciele, animatorzy grup młodzieżowych.
Treści: Warsztat umożliwi poznanie metod pracy z młodzieżą, zaczerpniętych z ekumenicznego projektu „Religiőse Schulwoche”. Podczas zajęć zostanie przedstawiona historia i zasady pracy w ramach projektu. Warsztat da również możliwość praktycznego zastosowania i przećwiczenia kilku metod z użyciem „kart pytań”. Metoda ta uczy nie tylko zadawania pytań, dyskusji, argumentacji, lecz przede wszystkim daje młodemu człowiekowi możliwość odpowiedzi na zasadnicze pytania, np.: Co sprawia, że warto żyć dla siebie i dla innych? Jak ludzie traktują się nawzajem? Jakie nadzieje i obawy kształtują moje spojrzenie w  przyszłość? Jakie znaczenie ma dla mnie wiara i Kościół?... Daje też możliwość usłyszenia jakie poglądy na istotne kwestie ma rówieśnik. Kolejnym etapem będzie  opracowanie w grupach nowych kart pytań dostosowanych do polskich realiów.
Prowadzący: dr Beata Kubis nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie i j. niemieckiego. W latach 2004-2007 pracowała jako moderator grup młodzieży w ramach projektu ekumenicznego „Religiőse Schulwoche” w diecezji Műnster w Niemczech. Obecnie katechetka Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu.
Termin realizacji: 23 lutego 2019 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Opole, ul. Drzymały 1, Wydział Teologiczny UO
Liczba godzin: 4 godz.
Koszt: 60 zł (jeżeli nie zbierze się minimum 15 osób warsztat nie będzie mógł się odbyć)
Liczba uczestników: max. 15 osób

temat ikonaWarsztat nr 7

Temat: Role i obszary pracy katechety – kompetencje katechety w pracy nad sobą i z uczniem. Nauczyciel, pedagog, wychowawca, psycholog, czy po prostu człowiek?

Adresat: nauczyciele, katecheci.
Treści: możliwości i ograniczenia pracy katechety w zakresie nauczania, wychowywania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Prowadzący: Magdalena Sawicka, mgr teologii i mgr nauk o rodzinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II); mgr psychologii (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach); katechetka z kilkunastoletnim stażem pracy w przedszkolach i szkołach: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.
Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”. Jako wolontariusz pracuje również w Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie. Wspólnie z Aleksandrą Nitkiewicz napisała książkę „Mama, tata… Start! Poradnik na czas ciąży, porodu i połogu”.
Prowadziła również warsztaty, wykłady i konsultacje dla nauczycieli w ramach projektu „Wspomaganie na piątkę”, realizowanego przez firmę APUS, m.in.: Psychologiczne aspekty uczenia się; Zadaniowy i społeczny aspekt funkcjonowania grupy; Osobisty rozwój nauczyciela w zakresie umiejętności interpersonalnych; W jaki sposób na różnicach charakteru i osobowości nauczycieli można zbudować dobry wizerunek szkoły?; Neurodydaktyka w nauczaniu).
Termin realizacji: 9 marca 2019 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Opole, ul. Drzymały 1, Wydział Teologiczny UO
Liczba godzin: 3 godz.
Koszt: 50 zł (jeżeli nie zbierze się minimum 15 osób warsztat nie będzie mógł się odbyć)
Liczba uczestników: max. 30 osób

temat ikonaWarsztat nr 8

Temat: Warsztat kreatywnego katechety (UWAGA: zmiana miejsca warsztatu - zob. poniżej)

Adresat: katecheci, nauczyciele.
Treści: w części wykładowej nauczyciele zapoznają się z:
• zasadami klepsydry rozwoju osobistego,
• potrzebą wprowadzania ich w życie aktami regulującymi prawa i obowiązki rodziców oraz zasady współpracy,
• koniecznością stymulowania uczniów do twórczej aktywności,
• możliwościami wspierania w rozwoju dzieci i młodzieży,
• nowoczesnym warsztatem pracy pedagogicznej, odpowiadającym potrzebom edukacyjnym.
W części warsztatowej:
• doskonalić będą umiejętności rozpoznawania w sobie wartości, które prowadzą do budowania dobrego klimatu potrzebnego do współpracy z uczniami,
• poznają i przedyskutują cechy charakteryzujące kreatywnego ucznia i nauczyciela,
• opracują zestaw metod, technik i narzędzi służących do rozwoju kreatywności,
• określą różnorodne formy kontroli i oceny osiągnięć szkolnych uczniów, interpretując te osiągnięcia na tle ich indywidualnych możliwości,
• przedyskutują koncepcje pracy z uczniem i klasą na podstawie przeprowadzonej diagnozy,
• rozważą środki zaradcze prowadzące do zmiany nastawienia w kwestii własnego rozwoju,
• przytoczą  przykłady JAK a nie CZY dojść do wyznaczonego celu,
• wypracują kompetencje – umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania zadań,
• przedyskutują kwestie: kreatywny uczeń – dar czy zło konieczne?
• opracują możliwości pracy z grupą kreatywnych uczniów,
• wypracują narzędzia, mobilizujące kreatywną klasę do myślenia i działania,
• omówią wymierne efekty kreatywnych działań.W ostatniej części nauczyciele będą mieli możliwość przedyskutowania działań wpływających na poznanie kreatywnych możliwości ucznia.
Prowadzący: Maria Brzostowska, doradca metodyczny, konsultant ds. katechetycznych, wieloletnia katechetka, pracownik Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu
Termin realizacji: 13 kwietnia 2019 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny 2 piętro
Liczba godzin: 5 godz.
Koszt: 50 zł (jeżeli nie zbierze się minimum 15 osób warsztat nie będzie mógł się odbyć)
Liczba uczestników: max. 25 osób

temat ikonaWarsztat nr 9

Temat: „Dynamika słowa przeciwnego” (lectio divina)

Adresat: Wszyscy zajmujący się Słowem Bożym oraz przekazującym innym Jego bogactwo.
Treści: Celem jest uczenie się właściwej aplikacji Słowa Bożego do konkretnej sytuacji życiowej, emocjonalnej czy danego poglądu.
Prowadzący: o. Sławomir Badyna, benedyktyn z Biskupowa, kierownik duchowy, rekolekcjonista oraz magister nowicjatu.
Termin realizacji: 27 kwietnia 2019 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.30
Miejsce: Biskupów, Klasztor Benedyktynów, Biskupów 72, 48-355 Burgrabice
Liczba godzin: 2 godz. (120 min.)
Koszt: 50 zł (jeżeli nie zbierze się minimum 15 osób warsztat nie będzie mógł się odbyć)
Liczba uczestników: max. 20 osób