Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

W dniu 9 lutego 2017 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczniów reprezentujących szkoły nie tylko naszej diecezji, ale i spoza niej. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 265 prac, w tym 257 prac plastycznych oraz 8 fotografii.

Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, dr Halina Fleger* oraz mgr Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:

1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna,
2.    fotografia: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się Jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, oryginalność i samodzielność wykonania, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej, a także pomysłowość w podejściu do zaproponowanego tematu.  Po długich obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 29 nagród i 10 wyróżnień – zobacz listę. pdf icon

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku w Opolu, w auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a o godz. 11.00.
Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017 składamy gorące podziękowania za trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, a także życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego.

Lista wszystkich uczestników biorących udział w finale konkursu:
- szkoły podstawowe kl. I-III – zobacz listę.  pdf icon
- szkoły podstawowe kl. IV-VI – zobacz listę. pdf icon
- gimnazja – zobacz listę. pdf icon
- szkoły ponadgimnazjalne – zobacz listę. pdf icon
- szkoły specjalne - – zobacz listę. pdf icon

* Halina Fleger - doktor sztuk plastycznych. Należy do uznanych twórców opolskich. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, collage'em, malarstwem. Jest autorką plakatów artystycznych, wydawnictw teatralnych oraz scenografii. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Diecezjalny Konkurs Artystyczny – OPOLE 2017, Temat: „Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2017 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu:„Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”.

Cele konkursu:
•    propagowanie wiedzy dotyczącej objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku
•    przypomnienie roli i wartości modlitwy różańcowej
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych u uczniów,
•    integracja środowisk szkolnych wokół 100. rocznicy objawień fatimskich

Kategoria adresatów
Konkurs skierowany jest do uczniów:
•    szkół podstawowych kl. I-III,
•    szkół podstawowych kl. IV-VI,
•    gimnazjów,
•    szkół ponadgimnazjalnych,
•    szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych:
•    techniki malarskie (rysunek, grafika, technika mozaikowa) – obowiązujący format prac: A3 – uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografia – obowiązujący format: 20 x 30 cm lub 21 x 30 cm – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody:
•    nagrody rzeczowe,
•    nagrody książkowe,
•    dyplomy i wyróżnienia.