Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2019

W dniu 15 lutego 2019 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2019. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Św. Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji”. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku konkurs cieszył się ogromną popularnością. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęły 382 prace, w tym 374 prace plastyczne oraz 8 fotografii. Dwie spośród nadesłanych prac nie spełniały wymogów regulaminu, a co za tym idzie, nie zostały ocenione.
Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr hab. Piotr Maniurka prof. UO, mgr Agnieszka Węsiora oraz mgr Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:
1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, kl. III gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna,
2.    fotografia: kl. III gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki.

 

artystyczny 2018 tloDrodzy Uczniowie! Przeżywamy w tym roku jubileusz 500-lecia Sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Z wydarzeniem tym związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla wszystkich, którzy pielgrzymują do tego Sanktuarium. Pozwolenie takie wydała watykańska Penitencjaria Apostolska w dniu 13 kwietnia 2018 r.
Św. Anna, jako główna patronka Diecezji Opolskiej, czczona jest na Opolszczyźnie w wielu miejscowościach. Obok Olesna, najbardziej znanym Sanktuarium nie tylko na Śląsku ale i w całej Polsce, jest Góra Świętej Anny. Św. Anna patronuje również innym parafiom i kościołom, np. w Opolu-Chmielowicach, Krzyżanowicach, Czarnowąsach, Gogolinie, Jakubowicach, Chałupkach, Gamowie, Dębskiej Kuźni, Maciejowicach, Niemysłowie, Wiechowicach, Golczowicach, Nysie, Otmuchowie i innych miejscowościach.
Nie byłoby jednak kościołów pod wezwaniem św. Anny, gdyby nie było samej Anny – żony św. Joachima, a także matki Maryi i babci Jezusa Chrystusa. Jej święte życie, w którym przejawiały się dojrzałe owoce Ducha Świętego, a także wiara, pobożność, dobroć, mądrość, posłuszeństwo wobec Bożych nakazów i gorliwa modlitwa spowodowały, że kolejne pokolenia chrześcijan obierały ją sobie za patronkę i wspomożycielkę.