Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

final olimpiada 7 04 2022 25W ramach projektu Etyka i „fair play” na boisku, w wychowaniu i w życiu realizowanego przez Fundację Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST” ze środków Programu wsparcia Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki powstał program wychowawczy o „fair play” w szkole? Ale jak?

Wszystkie scenariusze zaprojektowano w oparciu o metody aktywizujące oparte na osobistym zaangażowaniu uczniów. Ich wykorzystanie pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw, uczenie się rozwiązywania problemów i weryfikacji posiadanej wiedzy, zdobywania umiejętność argumentowania. Bardzo ważnym elementem wychowawczym jest zastosowana w scenariuszach praca w grupach która wiąże się z możliwościami pełniejszego wykorzystania wszystkich kanałów komunikacji (aktywnego słuchania, mówienia „od siebie do innych”) oraz tworzenia środowiska sprzyjającego kształtowaniu się tzw. umiejętności kluczowych, a więc współpracy, negocjowania, dyskutowania, kierowania pracą innych i poddawania się kierownictwu. W każdym scenariuszu zastosowano również elementy technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Scenariusz: O fair play w szkole? Ale jak? pdf icon


Scenariusz: Idee olimpizmu i „fair play ”wyzwanie, konieczność czy archaiczne zasady? pdf icon


Scenariusz: Dozwolony doping czyli o kibicowaniu pdf icon


Scenariusz: Ludzie „fair play" pdf icon


Scenariusz: Czy porażka jest zawsze porażką czyli jak zrobić lemoniadę z cytryny? pdf icon


Scenariusz: Kiedy zwycięstwo ma smak zwycięstwa? pdf icon


Scenariusz: Rywalizacja czy współpraca? pdf icon


Scenariusz: Pokonać samego siebie pdf icon


Scenariusz: Budujemy nasz kodeks „fair play" pdf icon

 

„Etyka i fair play na boisku i poza nim” to tytuł konferencji, która odbyła się na Politechnice Opolskiej. Wydarzenie wieńczyło 9. edycję ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, w której w sumie wzięło udział 1,5 tys. uczestników. Była to okazja do wręczenia nagród najlepszym uczniom, szkołom i wyróżnionym nauczycielom.
W etapie szkolnym 9. edycji konkursu "Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie" wzięło udział 1375 uczniów z 91 szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Do finału, który odbył się 8 grudnia 2022 r. w Opolu zakwalifikowało się 359 młodych ludzi. Uczestnicy finału zmagali się z 40 pytaniami zarówno zamkniętymi, jak i otwartymi oraz pytaniem, które dotyczyły refleksji o etyce i fair play podczas trwających Mistrzostw Świata w Katarze. Tegoroczna, już 9. edycja nosiła tytuł: „Piłki nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim”.

odbior nagrodJuż po raz dziesiąty rodziny kibicowały piłkarzom podczas halowego turnieju. W niedzielę 11 grudnia 2022 roku w Strzelcach Opolskich odbył się Halowy Turniej Piłkarski pod hasłem "Rodzinne kibicowanie Fair Play". Głównym celem wydarzenia jest zachęcanie do kulturalnego dopingowania drużyn na trybunach całymi rodzinami oraz uczenie się stosowanie zasady Fair Play na boisku i poza nim.
Jak co roku w rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn. Tym razem były to drużyny reprezentujące następujące szkoły ponadpodstawowe: Szkoła Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord z Bielska – Białej, Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych z Gliwic, Publiczne Liceum nr 3 z Opola, Katolickie Liceum i Technikum SPSK z Opola, Diecezjalne Liceum Humanistyczne z Nysy i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich.

final olimpiada 7 04 2022 25Około 350 uczestników z całej Polski  wzięło udział w finałowym etapie konkursu „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie”, który odbył się w czwartek 8 grudnia 2022 roku w Opolu. Gościem specjalnym wydarzenia był Jakub Błaszczykowski. Temat przewodni brzmiał „etyka i fair play na boisku i poza nim” - powiedział ks. Jerzy Kostorz, organizator wydarzenia. "Pytania nawiązywały w dużej mierze do odbywających się aktualnie mistrzostw świata w Katarze. I utworzeniem zajmowała się specjalnie powołana komisja".

final olimpiada 7 04 2022 25Ponad 360 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski spotkało się w czwartek 8 grudnia 2022 r. w Opolu, by przystąpić do finałowego testu wiedzy 9. edycji "Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie". Temat tegorocznej edycji: „Piłka Nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim”. W tym roku w konkursie uczestniczyło ponad 1375 Uczniów z 91 szkół ponadpodstawowych.
Pytania w teście finałowym dotyczyły nie tylko idei fair play czy też etyki, ale również nawiązywały do odbywających się w Katarze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Test finałowy liczył 40 pytań. Oprócz pytań otwartych i zamkniętych, tradycyjnie już jedno pytanie miało charakter opisowy, refleksyjny.