Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

odbior nagrodZakończyła się 7 edycja Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. Organizatorzy postanowili nagrodzić nie tylko Laureatów konkursu (20 Uczniów), ale również pozostałych Finalistów, którzy otrzymają nagrodę w postaci plecaka firmy Jako. Na adres mailowy wszystkich nauczycieli-koordynatorów konkursu została wysłana wiadomość o sposobie odbioru nagród. Nauczycieli ze szkół Opola zapraszamy po odbiór osobisty do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00; 14.00 – 16.00). Pozostałym Finalistom nagrody zostaną przesłane pocztą.

 

olimpiada podsumowanie edycja 2020Tegoroczna 7. edycja „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie”, która odbywała się pod hasłem „Sportowiec jako wzór osobowy”, ze względu na trwającą pandemię, miała dość nietypowy przebieg, gdyż zamiast wypełniania testów uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić autorski projekt w jednej z czterech kategorii: film, esej, wywiad oraz prezentacja. W finałowych rozgrywkach uczestniczyło 63. prac uczniów reprezentujących szkoły średnie z różnych miast i miejscowości w Polsce.
Finałowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodziły osoby znające się na sporcie (m.in. redaktorzy i dziennikarze sportowi), bardzo wysoko oceniła merytoryczną, techniczną i artystyczną stronę prac uczestników Olimpiady. Komisja zwróciła uwagę przede wszystkim na to, że wiele z nich jest niezwykle wartościowych i to pod różnymi względami. Zdaniem Komisji uczestnicy finału nie tylko chętnie korzystali z nowych mediów, ale też odważnie i w oryginalny sposób starali się ukazać zadany temat, wchodząc np. na boisko, do sal treningowych czy warsztatów, gdzie wykazywali się umiejętną pracą z kamerą i mikrofonem. Warstwę tekstową ocenianych prac cechowało bogactwo językowe i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. W przypadku wywiadu, wśród zastosowanych metod, można było spotkać zarówno klasyczny wywiad pogłębiony, jak i szybki. Z kolei w esejach można było dostrzec nie tylko biegłość w posługiwaniu się językiem literackim i bogactwo form językowych, ale także – co jest niezwykle cenne – umiejętność skłonienia odbiorcy do refleksji.
Ponieważ w ramach niektórych kategorii do finału wpłynęło zaledwie kilka prac, dlatego spośród 63. uczestników finału Komisja Konkursowa w sumie wyłoniła 20. laureatów. Ponadto pozostali finaliści (poza wymienioną 20. Laureatów) otrzymają nagrodę w postaci plecaka firmy Jako.

olimpiada wiedzy wartosc plakat 2020 11

WPROWADZENIE

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie” 7 edycja konkursu: „Sportowiec jako wzór osobowy”.
Ze względu na trwający czas pandemii, tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona zostanie w zmienionej formie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i w tej edycji polega na zaprezentowaniu indywidualnej pracy ucznia w jednej z czterech kategorii: film, prezentacja, esej lub wywiad na temat „Sportowiec jako wzór osobowy”.