Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

artystyczny 2022

W dniu 24 lutego 2022 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2022, który nawiązywał do jubileuszu 50-lecia istnienia Diecezji Opolskiej i odbywał się pod hasłem „Bliżej Boga, bliżej człowieka”. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 227 prac, w tym 221 prac plastycznych oraz 6 fotografii.
Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Michał Krawczyk (wykładowca w Katedrze Sztuk Pięknych UO), mgr Agnieszka Węsiora (pracownik Kurii) oraz Katarzyna Wójcik (pracownik Kurii), oceniła prace w następujących kategoriach:
1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, szkoła specjalna,
2.    fotografia: szkoła ponadpodstawowa.
Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością i podeszli do tematu bardzo różnorodnie. Większość prac cechował duży wkład pracy własnej. Po długich obradach Komisja przyznała 15 nagród i 21 wyróżnień w kategorii „techniki malarskie” oraz 3 nagrody i 1 wyróżnienie w kategorii „fotografia”. Biorąc pod uwagę technikę zastosowaną do wykonania pracy plastycznej Komisja zdecydowała, by przyznać dodatkowo 6 wyróżnień specjalnych. Ponadto, zważywszy na specyfikę pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, dokonując oceny prac w kategorii „szkoły specjalne”, Komisja Diecezjalna uwzględniła prace wykonane zespołowo.
Zob. listę laureatów pdf icon

konkurs artystyczny 2021Tematyka tegorocznego konkursu nawiązuje do zbliżającego się jubileuszu 50. rocznicy powstania Diecezji Opolskiej oraz jego hasła: „Bliżej Boga-Człowieka”. Przed blisko 50 laty, w dniu 28 czerwca 1972 roku, papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” ustanowił Diecezję Opolską, która została włączona do metropolii wrocławskiej, a w 1992 do katowickiej. Nasza diecezja (biskupstwo), podobnie jak każda inne, składa się z parafii, w których jako osoby wierzące żyjemy na co dzień. W każdej diecezji nad organizacją życia religijnego wiernych czuwa biskup ordynariusz wraz z biskupami pomocniczymi. W ramach diecezji funkcjonuje również szereg wspólnot modlitewnych, kościelnych i świeckich organizacji zrzeszających wiernych, a także mają miejsce przeróżne wydarzenia o charakterze religijnym.