Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

termin miejsce 2020 foto

W nawiązaniu do opublikowanych wyników etapu szkolnego DKWR Żak 2024 informujemy, że zgodnie z Regulaminem eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone w dniu 11 stycznia 2024 (czwartek) o godz. 10.30. Etap rejonowy odbędzie się w następujących miejscach (prosimy o przybycie do wyznaczonych miejsc zgodnie z dołączonymi poniżej listami uczestników):

zak foto 2021

W dniu 25 października 2023 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024 pod hasłem „W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni”, do którego zgłoszonych zostało 147 szkół podstawowych z naszej diecezji.

W ramach konkursu ponad 1340 uczestników rozwiązywało test, na który składało się 40 zadań. Uczniowie, adekwatnie do grupy wiekowej, otrzymali test o różnym stopniu trudności. W młodszej grupie wiekowej uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 51 punktów (100%), natomiast minimalna ilość punktów kwalifikująca do kolejnego etapu wynosiła 38 punktów (75%). Z kolei w klasach VII-VIII uczniowie mogli maksymalnie zdobyć 52 punkty, stąd minimalna ilość punktów kwalifikująca do kolejnego etapu wynosiła 39 punktów.

zak 2022 regulamin

„W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni” to temat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024. Świętość to wyzwanie jakie stoi przed każdym chrześcijaninem, tak młodym jak i dojrzałym wiekiem. Nie jest to wymóg, który wynika z ludzkiego ustanowienia czy jakiejś społecznej umowy. Stawia go przed nami wszystkimi – zarówno duchownymi, jak i świeckimi – sam Bóg, gdy mówi: „Bądźcie świętymi, bo i Ja jestem święty” (Kpł 11, 44).
Przed rokiem hasłem roku duszpasterskiego było wyznanie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tytuł obecnego roku „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” zachęca nas, byśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i czy jesteśmy na drodze, która owocuje świętością.
Wzór świadomego zaangażowania w życie i misję Kościoła dają nam liczni święci i błogosławieni z różnych zakątków świata, wśród nich także wielu młodych. Ich bezkompromisowa wiara w Boga, całkowite przylgnięcie do Jezusa, miłość okazywana innym osobom, a także wytrwałe zmaganie się z życiowymi przeciwnościami inspiruje nas, by tak jak oni trwać przy Bogu i w Kościele, starając się wydawać owoce, jakich oczekuje od nas Chrystus: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).