Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

termin miejsce 2020 foto

W nawiązaniu do opublikowanych wyników etapu szkolnego DKWR Żak 2023 informujemy, że eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone w dniu 2 lutego 2023 (czwartek) o godz. 10.30. Podany wcześniej termin (11.01.23) uległ zmianie ze względu na pokrywające się daty z konkursami kuratoryjnymi z innych przedmiotów.
W dniu 2 lutego 2023 etap rejonowy odbędzie się w następujących miejscach (prosimy o przybycie do wyznaczonych miejsc zgodnie z dołączonymi poniżej listami uczestników):

zak foto 2021

W dniu 19 października 2022 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2023 pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, do którego zgłoszonych zostało 131 szkół podstawowych z naszej diecezji.
W ramach konkursu ponad 1220 uczestników rozwiązywało test, na który składało się 40 pytań. Uczniowie, adekwatnie do grupy wiekowej, otrzymali test o innym stopniu trudności.

zak 2022 regulamin

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to temat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2023. Inspiracją do nadania takiego tematu kolejnej edycji konkursu jest propozycja, z jaką wychodzi do nas Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Proponuje, by w duszpasterskiej i katechetycznej refleksji w roku 2022/23 podjąć zagadnienie wiary w Kościół. Musimy stale odnawiać w naszej świadomości tę fundamentalną prawdę, że Kościół to nie tylko widzialna wspólnota ludzi ochrzczonych, na czele której stoi papież, ale że mieszka w niej sam Bóg. To On ją zaplanował, powołał do istnienia i nieustannie jej przewodzi. Jako dzieło Bosko-ludzkie Kościół stanowi więc „misterium”, które nie sposób ogarnąć rozumem i z tego też względu domaga się wiary. Taki właśnie Kościół, do którego każdy z nas został włączony przez chrzest, jest przedmiotem naszej wiary. Prawdę tę wyrażamy ilekroć składamy wyznanie wiary.