Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak 2022 final 13

W dniu 30 marca 2023 r. przeprowadzony został finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2023 pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W finale wzięło udział 54 uczniów z klas IV-VI oraz 37 z klas VII-VIII. Aby zostać laureatem uczniowie z klas IV-VI musieli osiągnąć co najmniej 41 punktów (na 49 p. możliwych do zdobycia), natomiast uczestnicy z klas VII-VIII co najmniej 42 punkty (na 50 p. możliwych do zdobycia).

etap rejonowy zak2022

W dniu 2 lutego 2023 roku o godz. 10.30 w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Nysie, Kluczborku, Oleśnie i Raciborzu odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2023. Tegoroczna edycja konkursu nosi tytuł „Wierzę w Kościół Chrystusowy.
Zgodnie z regulaminem, w każdej z wymienionych miejscowości uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie grupy: pierwszą stanowili uczniowie klas IV-VI w liczbie 126, drugą uczniowie klas VII-VIII, których w sumie było 79. W młodszej grupie uczniowie wypełniający konkursowy test mogli zdobyć maksymalnie 48 punktów, zaś awans do etapu finałowego wyznaczał próg 36 zdobytych punktów. W grupie starszej można było zdobyć 50 punktów, a do finału promowało osiągnięcie co najmniej 37 punktów.

termin miejsce 2020 foto

W nawiązaniu do opublikowanych wyników etapu szkolnego DKWR Żak 2023 informujemy, że eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone w dniu 2 lutego 2023 (czwartek) o godz. 10.30. Podany wcześniej termin (11.01.23) uległ zmianie ze względu na pokrywające się daty z konkursami kuratoryjnymi z innych przedmiotów.
W dniu 2 lutego 2023 etap rejonowy odbędzie się w następujących miejscach (prosimy o przybycie do wyznaczonych miejsc zgodnie z dołączonymi poniżej listami uczestników):

zak foto 2021

W dniu 19 października 2022 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2023 pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, do którego zgłoszonych zostało 131 szkół podstawowych z naszej diecezji.
W ramach konkursu ponad 1220 uczestników rozwiązywało test, na który składało się 40 pytań. Uczniowie, adekwatnie do grupy wiekowej, otrzymali test o innym stopniu trudności.

zak 2022 regulamin

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to temat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2023. Inspiracją do nadania takiego tematu kolejnej edycji konkursu jest propozycja, z jaką wychodzi do nas Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Proponuje, by w duszpasterskiej i katechetycznej refleksji w roku 2022/23 podjąć zagadnienie wiary w Kościół. Musimy stale odnawiać w naszej świadomości tę fundamentalną prawdę, że Kościół to nie tylko widzialna wspólnota ludzi ochrzczonych, na czele której stoi papież, ale że mieszka w niej sam Bóg. To On ją zaplanował, powołał do istnienia i nieustannie jej przewodzi. Jako dzieło Bosko-ludzkie Kościół stanowi więc „misterium”, które nie sposób ogarnąć rozumem i z tego też względu domaga się wiary. Taki właśnie Kościół, do którego każdy z nas został włączony przez chrzest, jest przedmiotem naszej wiary. Prawdę tę wyrażamy ilekroć składamy wyznanie wiary.