Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak 2022 final 13

W dniu 12 kwietnia 2024 r. przeprowadzony został finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2024 pod hasłem „W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni”. W finale wzięło udział 53 uczniów z klas IV-VI oraz 25 z klas VII-VIII. Aby zostać laureatem uczniowie z każdej grupy musieli osiągnąć co najmniej 43 punkty (na 51 p. możliwych do zdobycia).
Wśród laureatów z klas IV-VI pierwsze trzy miejsca zajęli:
I. Jakub Andrzejewski z Zespołu Szkół w Prudniku – zdobył 51 p. (katechetka: Danuta Kędzior) – suma punktów z trzech etapów: 151.
II. Agnieszka Jamicka ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu – zdobyła 51 p. (katechetka: s. Małgorzata Pogoda) – suma punktów z trzech etapów: 143.
III. Hanna Pros z Publicznej Szkoły Podstawowej w Staniszczach Małych – zdobyła 51 p. (katechetka: p. Jolanta Koj) – suma punktów z trzech etapów: 141.

etap rejonowy zak2022

W dniu 11 stycznia 2024 roku w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Nysie, Kluczborku, Oleśnie i Raciborzu odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024, który nosi tytuł „W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni”.
Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie grupy: klasy IV-VI (114 uczestników) i klasy VII-VIII (68 uczestników). W sumie w etapie rejonowym uczestniczyło 182 uczniów z 59 szkół podstawowych.
W klasach IV-VI uczniowie wypełniający konkursowy test mogli zdobyć maksymalnie 51 punktów, zaś do finału promowało uzyskanie 38 punktów i więcej.
W przypadku klas VII-VIII, w związku ze zgłoszonym zastrzeżeniem co do nieprecyzyjnego sformułowania dwóch pytań w teście ostateczna punktacja została skorygowana na korzyść ucznia. Po korekcie uczniowie ze starszej grupy mogli zdobyć maksymalnie 50 punktów (a nie jak wcześniej 51 p.), zaś awans do etapu finałowego wyznacza próg 37 punktów (a nie jak wcześniej 38 p.). Szczegóły dotyczące korekty zostaną przesłane katechetom na skrzynkę mailową.

termin miejsce 2020 foto

W nawiązaniu do opublikowanych wyników etapu szkolnego DKWR Żak 2024 informujemy, że zgodnie z Regulaminem eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone w dniu 11 stycznia 2024 (czwartek) o godz. 10.30. Etap rejonowy odbędzie się w następujących miejscach (prosimy o przybycie do wyznaczonych miejsc zgodnie z dołączonymi poniżej listami uczestników):

zak foto 2021

W dniu 25 października 2023 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024 pod hasłem „W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni”, do którego zgłoszonych zostało 147 szkół podstawowych z naszej diecezji.

W ramach konkursu ponad 1340 uczestników rozwiązywało test, na który składało się 40 zadań. Uczniowie, adekwatnie do grupy wiekowej, otrzymali test o różnym stopniu trudności. W młodszej grupie wiekowej uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 51 punktów (100%), natomiast minimalna ilość punktów kwalifikująca do kolejnego etapu wynosiła 38 punktów (75%). Z kolei w klasach VII-VIII uczniowie mogli maksymalnie zdobyć 52 punkty, stąd minimalna ilość punktów kwalifikująca do kolejnego etapu wynosiła 39 punktów.

zak 2022 regulamin

„W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni” to temat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024. Świętość to wyzwanie jakie stoi przed każdym chrześcijaninem, tak młodym jak i dojrzałym wiekiem. Nie jest to wymóg, który wynika z ludzkiego ustanowienia czy jakiejś społecznej umowy. Stawia go przed nami wszystkimi – zarówno duchownymi, jak i świeckimi – sam Bóg, gdy mówi: „Bądźcie świętymi, bo i Ja jestem święty” (Kpł 11, 44).
Przed rokiem hasłem roku duszpasterskiego było wyznanie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tytuł obecnego roku „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” zachęca nas, byśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i czy jesteśmy na drodze, która owocuje świętością.
Wzór świadomego zaangażowania w życie i misję Kościoła dają nam liczni święci i błogosławieni z różnych zakątków świata, wśród nich także wielu młodych. Ich bezkompromisowa wiara w Boga, całkowite przylgnięcie do Jezusa, miłość okazywana innym osobom, a także wytrwałe zmaganie się z życiowymi przeciwnościami inspiruje nas, by tak jak oni trwać przy Bogu i w Kościele, starając się wydawać owoce, jakich oczekuje od nas Chrystus: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).