Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

2 edycja biblijny dla wiezniow 2018Już po raz drugi Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wyższe Miedzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana oddział w Opolu oraz Kapelanami Więziennymi Okręgu Opolskiego zorganizowali Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Więźniów. Tematem tegorocznej edycji były Dzieje Apostolskie. Konkurs przeznaczony był dla Więźniów osadzonych w zakładach karnych województwa opolskiego i polegał na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy biblijnej w formie testu przygotowanego przez organizatorów (pytania są otwarte, zamknięte oraz opisowe). Celem konkursu było poznanie treści zawartych w Piśmie św., ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.

konkurs wiezienie 2017Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wyższe Miedzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana oddział w Opolu oraz Kapelanami Więziennymi Okręgu Opolskiego zorganizował Konkurs Wiedzy Biblijnej, 30 scen Ewangelicznych. Konkurs przeznaczony był dla więźniów osadzonych w zakładach karnych województwa opolskiego i polegał na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy biblijnej w formie testu przygotowanego przez organizatorów (pytania są otwarte, zamknięte oraz opisowe). Literaturę stanowiły cztery Ewangelie oraz wstępy. Celem konkursu było poznanie treści zawartych w Ewangeliach, ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.