Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

2 edycja biblijny dla wiezniow 2018Już po raz drugi Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wyższe Miedzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana oddział w Opolu oraz Kapelanami Więziennymi Okręgu Opolskiego zorganizowali Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Więźniów. Tematem tegorocznej edycji były Dzieje Apostolskie. Konkurs przeznaczony był dla Więźniów osadzonych w zakładach karnych województwa opolskiego i polegał na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy biblijnej w formie testu przygotowanego przez organizatorów (pytania są otwarte, zamknięte oraz opisowe). Celem konkursu było poznanie treści zawartych w Piśmie św., ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.

Do konkursu mogła się zgłosić każda Osoba przebywająca w zakładach karnych województwa opolskiego. Konkurs składał się z trzech etapów: wstępny, półfinałowy i finał wojewódzki. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi.
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody: telewizor, radioodbiorniki, sprzęt sportowy i inne atrakcyjne nagrody. Do finału konkursu zakwalifikowało się 13 Uczestników, którzy zostali finalistami tegorocznej edycji konkursu.
Poniżej prezentujemy świadectwo dwóch kleryków, którzy byli zaangażowani w organizację konkursu.

Świadectwo kleryka Tomasza

Już drugi raz kiedy mogłem uczestniczyć w finale Biblijnego Konkursu dla więźniów. Jako jeden z twórców pytań, a zarazem ten któremu Słowo Boże powinno być bardzo bliskie. Doświadczyłem spotkania z ludźmi, którzy odnaleźli nie tylko dobre odpowiedzi na zadane pytania, ale odnaleźli w jakimś stopniu siebie i swoje życie - a przede wszystkim Boga i Jego Słowo.
Cały konkurs w tym roku składał się z dwóch etapów i trzeciego finałowego i dotyczył konkretnej księgi Dziejów Apostolskich. Wraz z czterema braćmi przygotowywaliśmy pytania do tego konkursu, sami ścierając się z tym słowem, przeżywając je i słuchając co mówi także do nas. Na spotkaniu finałowym pod okiem naszego biblisty ks. Adama Kondysa razem z organizatorami i gośćmi zadawaliśmy pytania i z uwagą wsłuchiwaliśmy się w odpowiedzi uczestników.
Ostatnie pytanie padło takie same dla wszystkich, pytanie, którego nie można ocenić, pytanie którego odpowiedz wywarła największe wrażenie, poruszała i pokazała cały sens i wagę tego konkursu. Pytanie: „Jak każdy z nich przeżył czas tego konkursu, czas czytania Bożego Słowa, czy ono czymś dotknęło, poruszyło, coś zmieniło, otworzyło?” I odpowiedzi okazały się niezwykle głębokie i piękne. Każdego z uczestników dotykał inny fragment, co innego poruszyło. Dla mnie niezwykle mocne było usłyszeć słowa jednego z więźniów, którego poruszyła historia w 12 rozdziale Dziejów, gdzie św. Piotr zostaje wyprowadzony do otwartej bramy więzienia, zostają zdjęte z niego kajdany i wychodzi na wolność. Wiara że taka przemiana, takie nawrócenie się dokonuje w jego sercu, oraz że również jego Pan chce wyprowadzić i chce jego wolności, na razie tej wewnętrznej a w końcu tej gdy opuści mury więzienia.
Tak więc- kolejny raz mogłem doświadczyć mocy Słowa Bożego, tego jak ono wchodzi w nasze życie, jak przemienia, kształtuje i prowadzi a w końcu jak nas stwarza na nowo i do nowego życia - z Nim.

Świadectwo kleryka Pawła

Wzięcie udziału w konkursie biblijnym dla więźniów w charakterze twórcy pytań, było dla mnie nowym i jednocześnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Kiedy dowiedziałem się, że tematem tegorocznego konkursu będą Dzieje Apostolskie, to bardzo się ucieszyłem, ponieważ jest to moja ulubiona księga Pisma Świętego. Samo przygotowanie pytań do konkursu pozwoliło mi na nowo odkryć pewne fragmenty Dziejów Apostolskich, które uważałem już za „odkryte”. Najbardziej ubogacającym elementem tego całego przedsięwzięcia był dla mnie sam konkurs finałowy, w którym miałem okazję brać udział podczas video konferencji. Słuchając wypowiedzi uczestników, widząc ich zaangażowanie, czułem wielką radość z tego, że w jakiś sposób mogłem się przyczynić do tego dzieła. Najcenniejszym był dla mnie czas kiedy każdy z uczestników konkursu opowiadał o fragmencie z Dziejów Apostolskich, który w jakiś sposób go poruszył, może pozwolił coś dla siebie odkryć. Bardzo budujące dla mnie było to, co było wspólnym mianownikiem tych wszystkich wypowiedzi, że dla tych ludzi Słowo Boże, relacja z Bogiem są wielkim oparciem i drogowskazem wyznaczającym kierunek ich życia. Po raz kolejny mogłem doświadczyć tego, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Nie ma takiego człowieka, do którego Pan Bóg nie znalazłby drogi, ponieważ na każdym mu zależy, bez względu na to kim jest i czego się w życiu dopuścił. Potrzeba tylko otwartości na Boga ze strony człowieka. W przyszłości również chciałbym znowu wziąć udział w takim wydarzeniu.