Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Konferencja synod 2 semestr 2022Serdecznie zapraszamy wszystkich Katechetów świeckich i duchownych do udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych, które odbędą się w II semestrze roku szkolnego 2022/23. W trakcie konferencji swoje słowo skieruje do nas Opolski Kurator Oświaty - p. Michał Siek, który przedstawi swoje spostrzeżenia na temat organizacji nauczania religii w szkole.

Tematem konferencji będą aktualne problemy i wyzwania dotyczące katechezy w szkole - dlatego już teraz zapraszamy wszystkich Katechetów do podzielenia się podczas spotkania swoimi doświadczeniami w tym temacie.

Terminy konferencji:

19.04.2023 | środa | Opole | ul. Drzymały 1a | aula dolna (za kościołem) | godz. 16.00.
20.04.2023 | czwartek | Kędzierzyn - Koźle | parafia św. Eugeniusza de Mazenod | ul. Ligonia 22 | (Ojcowie Oblaci) | godz. 16.00.

Katecheci uczący w szkołach ponadpodstawowych naszej diecezji, którzy uczestniczyli w spotkaniu 10.03.2023 r. nie muszą już uczestniczyć w konferencji przedmiotowo-metodycznej w II semestrze.

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach Głubczyckich i Parafia w Braciszowie przy współpracy z parafiami w Gołuszowicach, Równym i Opawicach serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w „XVI Marszu Pamięci”, który odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku, w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.
Tegoroczna piesza pielgrzymka odbywa się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Trasa pielgrzymki rozpoczyna się w Głubczycach i wiedzie przez miejscowości: Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Radynia, Mokre-Kolonia, Pietrowice. Zakończenie pielgrzymki nastąpi o godz. 17:00 w kościele w Pietrowicach uroczystą mszą św. przy relikwii św. Jana Pawła II. Współorganizatorami XVI Marszu Pamięci jest Gmina Głubczyce oraz Powiat Głubczycki. Szczegóły na plakacie.

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

W piątek 10.03.2023 r. w auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu odbyło się spotkanie Katechetów uczących w szkołach ponadpodstawowych naszej diecezji. W spotkaniu uczestniczyli min.: Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty, Robert Socha - rzecznik Kuratorium, ks. Biskup Rudolf Pierskała - przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
W tematykę spotkania wprowadził ks. Jerzy Kostorz - dyrektor Wydziału Katechetycznego, wskazując na aktualne wyzwania katechetyczne, natomiast Ks. Biskup Rudolf Pierskała przypomniał o powołaniu i misji katechetycznej.
„Dziękuję za Waszą pracę - powiedział pan Michał Siek - nie tylko za pracę, ale również za Waszą postawę”. Pan Kurator podkreślił jak ważna jest wychowawcza rola szkoły, bo młodzieży brakuje autorytetów i dobrych wzorców.

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 9 marca 2023 r., zmarł ks. Adrian Jańczyk, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Brożcu, nasz diecezjalny wizytator nauki religii.

Polecajmy śp. ks. Adriana Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adrian, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Śp. ks. Adrian Jańczyk urodził się 14 II 1975 r. w Oleśnie w rodzinie Bronisława i Anny zd. Sykosz jako najstarszy z czworga rodzeństwa. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Radawiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Dobrodzieniu, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 VI 2001 r. w katedrze opolskiej z rąk arcybiskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został wikariuszem w parafii Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach (2001–2005), a następnie w parafii św. Karola Boromeusza w Opolu (2005–2008) oraz św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie (2008–2011). W 2011 r. został mianowany proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Starym Lesie i pełnił ten urząd do roku 2018. W latach 2014–2018 był ponadto wicedziekanem dekanatu Głuchołazy. Od 2012 r. sprawował funkcje diecezjalnego wizytatora nauki religii. W 2018 r. objął parafię Wszystkich Świętych w Brożcu. Zmarł po ciężkiej chorobie 9 III 2023 r.


Uroczystości żałobne:

poniedziałek 13 III 2023 r., godz. 16.00 – Msza św. żałobna w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu;
wtorek 14 III 2023 r., godz. 16.00 – Eksportacja w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu;
środa 15 III 2023 r., godz. 11.00 – Pogrzeb w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu.

 

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter".
Dla każdego chętnego nauczyciela/chętnej nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących (z wyjątkiem informatyki), ze szkoły podstawowej lub średniej.
Bezpłatne szkolenie :„Lekcja: Enter.zip!” to 18 godzin dydaktycznych w formie on–line w czasie rzeczywistym, ale możliwe jest również zorganizowanie szkolenia stacjonarnego.
Szkolenie uczy korzystania:
- z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych;
- z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących narzędzia TIK.
Po szkoleniu lekcje staną się ciekawsze dla Państwa i uczniów.
Do ukończenia szkolenia wymagana jest obecność (min. 60%), w odróżnieniu do poprzednich edycji nie trzeba już pisać scenariuszy i prowadzić lekcji obserwowanych.
Na szkolenie „Lekcja:Enter.zip!” zgłaszają się Państwo indywidualnie wypełniając poniższy formularz.

https://lekcjaenter.potest.pl/lekcja-enter-nowa-edycja/