Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konkurs wiezienie 2017Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wyższe Miedzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana oddział w Opolu oraz Kapelanami Więziennymi Okręgu Opolskiego zorganizował Konkurs Wiedzy Biblijnej, 30 scen Ewangelicznych. Konkurs przeznaczony był dla więźniów osadzonych w zakładach karnych województwa opolskiego i polegał na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy biblijnej w formie testu przygotowanego przez organizatorów (pytania są otwarte, zamknięte oraz opisowe). Literaturę stanowiły cztery Ewangelie oraz wstępy. Celem konkursu było poznanie treści zawartych w Ewangeliach, ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.


Do konkursu może się zgłosić każda Osoba przebywająca w zakładach karnych województwa opolskiego. Konkurs składa się z trzech etapów: wstępny, półfinałowy i finał wojewódzki. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi.
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody: telewizor, radioodbiorniki, sprzęt sportowy i inne atrakcyjne nagrody. Ponadto uczestnicy konkursu, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca zdobywają również nagrody dla swojego zakładu karnego. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą przekazywane przez kapelanów więziennych.
Poniżej prezentujemy świadectwo jedno z kleryków, który był zaangażowany w organizację konkursu.
„Od listopada wraz z czterema braćmi klerykami, przygotowywaliśmy pytania do konkursu biblijnego dla więźniów. Konkurs składał się z dwóch etapów i trzeciego etapu finałowego. 23 marca dwóch z nas, mogło uczestniczyć w przeprowadzanym finale tego konkursu. Niezwykłym doświadczeniem była forma konkursu finałowego, która była przeprowadzona wideokonferencją. Tak więc w jednym miejscu spotkało się 8 zakładów karnych i my którzy prowadziliśmy to spotkanie. Jako klerycy i inicjatorzy pytań, zadawaliśmy pytania konkursowe finalistom, a nad odpowiedziami czuwał nasz biblista o. Jasiński. Nad całym konkursem czuwali ks. Jerzy Kostorz i pan Piotr Dobrowolski oraz Panie z Civitas Christiana.
Już od pierwszego pytania odpowiedzi były dobre ale przede wszystkim głębokie, przemyślane i w wielu momentach ukazujące nie tylko przeczytanie treści ale przemedytowanie i zagłębienie w kartach Ewangelii. Tak więc nie tylko znajomość samej treści ale także wiele duchowych wartości które zostały odkryte indywidualnie przez każdego w Słowie Bożym. Dodatkowo obecność naszego biblisty po konkursie skłoniła do pytań które rodziły się podczas czytania i rozważania Bożego Słowa od początku konkursu. Ojciec z wielką chęcią odpowiadał i służył pomocą w wyjaśnieniu.
Myślę że ten konkurs to doświadczenie cenne dla obu stron dla nas- kleryków ale i dla uczestników- w tym przypadku więźniów co chyba jeszcze bardziej podkreśliło niezwykłość tego wydarzenia dla nas. Jeszcze bardziej można zobaczyć i odczuć to odkrywanie Słowa Bożego w którym odnajdujemy siebie i odnajdujemy konkretne Słowo Życia dla siebie samego. Słowo prowadzenia pełne nadziei i miłości. Tak więc każdy z nas zmierzył się  z tym Słowem i odkrył coś nowego ale także myślę ze to Słowo „zaraziło” by je tym bardziej czytać co dnia, nim żyć i „zarażać innych”. Takie inicjatywy budzą w nas na pewno tę inicjatywę pójścia i głoszenia do której przecież wzywa sam Jezus niezależnie od tego gdzie i kim jesteśmy. Ale także nieustannej zmiany życia i wsłuchiwania się w głos woli Bożej”.