Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

pielgrzymka szkol jana pawla czerwiec 2019 12

W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny. Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Artur Juzwa. Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki wysłuchali krótkiej konferencji, którą wygłosił zaproszony gość, Proboszcz parafii katedralnej w Opolu, ks. Waldemar Klinger. Następnie wszyscy przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie odmówiona została modlitwa w intencji młodego pokolenia.
Po przerwie, w Domu Pielgrzyma, miała miejsce część artystyczna. Program słowno-muzyczny, mówiący o Papieżu-Polaku, przedstawili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie pod kierunkiem pani Dyrektor Urszuli Marszałek oraz nauczycieli: Joanny Kłoczko, Renaty Jasińskiej i Barbary Habaj.
W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło blisko 300 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 10 szkół, którym patronuje Jan Paweł II.