Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zjazd dyrektorow szkol jana pawla 2019W dniu 24 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II w diecezji opolskiej.
Na samym początku spotkania Pani Dyrektor Urszula Marszałek powitała wszystkich zgromadzonych gości m.in.: Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta, Naczelnika Wydziału, ks. Dyrektora Wydziału Katechetycznego oraz Dyrektorów i  Nauczycieli szkół Jana Pawła II.
Następnie głos zabrał ks. Jerzy Kostorz, dziękując Pani Dyrektor za zorganizowanie tego wydarzenia. Do słów podziękowań przyłączył się również Burmistrz Paczkowa Artur Rolka, który w swojej wypowiedzi nawiązał do książki papieża Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”.
W dalszej części młodzież ze szkoły podstawowej w Paczkowie przypomniała o nauczaniu papieża Polaka  przedstawiając Osobę Jana Pawła II w montażu słowno-muzycznym.
W konferencji Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, ks. Jerzy Kostorz nawiązał do ostatnich dni życia papieża dzieląc się wspomnieniami i świadectwem przezywania tego czasu: „ Szkoły Jana Pawła to ślady obecności papieża Polaka. W dzisiejszych czasach potrzeba świadectwa i tych śladów tak bardzo szczególnie”. Następnie ks. Jerzy nawiązał do hasła Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony w 2019 roku „Wstańcie, chodźmy!” Dlatego uczniowie szkół Jana Pawła nie mogą stać w miejscu, muszą wyruszyć w drogę z Janem Pawłem II, bo potrzeba w codzienności tych świadków.
Na zakończenie tego wydarzenie odbyło się spotkanie robocze Dyrektorów szkół, na którym ustalono szczegóły dotyczące tegorocznej Pielgrzymki Szkół Jana Pawła II na Górę Św. Anny (10.06.2019) i postanowiono o organizacji w przyszłym roku na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły Diecezjalnej Pielgrzymki Szkół Jana Pawła do Rzymu.
Kolejne spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II odbędzie się w Tułowicach, potem w Osowcu, a w dalszej kolejności w Szymiszowie.