Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak foto 2021

W dniu 25 października 2023 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024 pod hasłem „W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni”, do którego zgłoszonych zostało 147 szkół podstawowych z naszej diecezji.

W ramach konkursu ponad 1340 uczestników rozwiązywało test, na który składało się 40 zadań. Uczniowie, adekwatnie do grupy wiekowej, otrzymali test o różnym stopniu trudności. W młodszej grupie wiekowej uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 51 punktów (100%), natomiast minimalna ilość punktów kwalifikująca do kolejnego etapu wynosiła 38 punktów (75%). Z kolei w klasach VII-VIII uczniowie mogli maksymalnie zdobyć 52 punkty, stąd minimalna ilość punktów kwalifikująca do kolejnego etapu wynosiła 39 punktów.
 
Podsumowując, do etapu rejonowego zakwalifikowało się 124 uczniów z klas IV-VI oraz 75 z klas VII-VIII – zobacz listy:
• kl. IV-VI pdf icon
• kl. VII-VIII pdf icon
Opublikowanie niniejszych wyników jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego. Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, składamy serdeczne gratulacje. 
Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się 11 stycznia 2024 roku. Szczegóły co do miejsc w poszczególnych rejonach katechetycznych, w których przeprowadzony zostanie kolejny etap konkursu zostaną opublikowane do końca listopada br. Prosimy o śledzenie tej informacji na stronie Wydziału Katechetycznego. Ponadto informacja ta zostanie również przesłana drogą mailową katechetom, których uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego.