Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

plakat olimpiada 09 2022Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole, organizują konkurs wiedzy Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie, 9 edycja: Piłka Nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone są z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z piłką nożną. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, „Stop zwolnieniom z WF-u” oraz projekt MEiN oraz Gościa Niedzielnego „Legendy sportu II RP”.
Tematyka projektu nawiązuje do odbywających się w dniach 20 listopada – 18 grudnia XXII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022.
Tegoroczna edycja Olimpiady Wiedzi Wartości w Sporcie zakłada także czynny udział w projekcie nauczycieli–opiekunów uczniów biorących udział w konkursie.

ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

• Do konkursu można zgłosić każdą szkołę ponadpodstawową. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie tego formularza.
• Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną do 31 października 2022 r. Po dokonaniu zgłoszenia na adres mailowy Nauczyciela zgłaszającego zostaną przesłane materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.
• Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl

LITERATURA KONKURSU

• A .Gowarzewski, „Encyklopedia piłkarskich Mistrzostw Świata”, wydawnictwo SiT, Katowice 1990 (wybrane fragmenty rozdziałów) pdf icon
• M. Borek, C. Kowalski, „Krótka piłka”, Warszawa 2018 (skan wybranych fragmentów rozdziałów) pdf icon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_na_mistrzostwach_%C5%9Bwiata_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_na_mistrzostwach_%C5%9Bwiata_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej#10_bramek
• https://sites.google.com/site/historipilkinoznej/pilka-nozna-w-polsce/debiut-reprezentacji-polski-na-ms
• K. Kuczma, "Ciekawa historia mistrzostw świata", https://docplayer.pl/5822797-Ciekawa-historia-pilkarskich-mistrzostw-swiata.html
• Akcjonariat Obywatelski, „Garść ciekawostek o mundialu w Katarze 2022, o których zapewne nie wiedziałeś”, https://akcjonariatobywatelski.pl/garsc-ciekawostek-o-mundialu-w-katarze-2022-o-ktorych-zapewne-nie-wiedziales/
• R. Byrski, „Dwanaście kroków do Kataru”, https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka/kroniki/dwanascie-krokow-do-kataru
• P. Kuczkowski, „Sposób na Katar”, https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka/kroniki/sposob-na-katar
• M. Leleń, „Eliminację MŚ 2022 w pigułce: Oślepiony i latynoski margines”, https://sport.tvp.pl/60767455/eliminacje-ms-2022-w-katarze-najwazniejsze-wydarzenia
• H. Duda, „Fair play - naczelna zasada etyki kształtująca osobowość sportowca oraz ułatwiająca sprawne działanie w grze sportowej” pdf icon
• R. Sadlak, „Fair play w życiu wierzącego sportowca na przykładzie Grzegorza Jakosza” pdf icon
• M. Polak, „Katecheza rodzinna i szkolna w procesie kształtowania życiowych postaw fair play” pdf icon
• Maciej Łuczak, „Zjawiska niepożądane we współczesnym sporcie z fair play w tle” pdf icon
• J. Kochel, „Zasada fair play a edukacja rodzinna” pdf icon
• Z. Dziubiński, „Zaufanie społeczne jako faktor fair play w sporcie” pdf icon
• “Gość niedzielny. Sportowe Legendy II RP” – L. Śliwa, „Dwie Strony Medalu”, pdf icon
• “Gość niedzielny. Sportowe Legendy II RP” – L. Śliwa, „Trzecia Granica”, pdf icon
• “Gość niedzielny. Sportowe Legendy II RP” – L. Śliwa, „Ułańska Fantazja”, pdf icon
• “Gość niedzielny. Sportowe Legendy II RP” – L. Śliwa, „Pionier”, pdf icon
• “Gość niedzielny. Sportowe Legendy II RP” – L. Śliwa, „Proszę mnie źle nie wspominać...” pdf icon
• A. Farbotko, „Historia mistrzostw świata w piłce nożnej – ciekawostki” https://bursaszkolna.pl/historia-mistrzostw-swiata-w-pilce-noznej-ciekawostki/

Do etapu finałowego obowiązują dodatkowo dwa poniżej zamieszczone artykuły:

• “Gość niedzielny. Sportowe Legendy II RP” – L. Śliwa, „Złota dama” pdf icon

• “Gość niedzielny. Sportowe Legendy II RP” – L. Śliwa, „Uśmiechnięta mistrzyni”. pdf icon


ETAP SZKOLNY

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają Nauczyciele zgłaszający udział szkoły w konkursie. Nauczyciel zgłaszający otrzymuje na skrzynkę mailową test dla ucznia, test z kluczem odpowiedzi oraz protokół przeprowadzenia etapu szkolnego.
2. Nauczyciel zgłaszający szkołę, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia i zajęli pięć pierwszych miejsc – każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 najlepszych uczniów (jeśli szkoła tworzy Zespół Szkół wówczas można zgłosić po pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół, np. technikum – 5 uczniów i szkoła branżowa – 5 uczniów).
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
5. W przypadku, gdy uczeń poprawia w teście błędną odpowiedź, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem (dotyczy tylko zadań z odpowiedziami do wyboru a, b, c lub a, b, c, d). W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

ETAP FINAŁOWY

1. Etap finałowy odbędzie się w Opolu (aula seminaryjno-akademicka, ul. Drzymały 1a).
2. Za przebieg etapu finału odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora, które upoważnione są do powołania Komisji Konkursowej.
3. W przypadku, gdy uczeń poprawia w teście błędną odpowiedź, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem (dotyczy tylko zadań z odpowiedziami do wyboru: a, b, c lub a, b, c, d). W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
4. O kolejności zajętych miejsc wśród laureatów decyduje liczba punktów zdobytych w finale – w przypadku identycznej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników, pod uwagę będą brane punkty zdobyte w etapie szkolnym.
5. Komisja Konkursowa przedstawia wyniki finału na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie siedmiu dni od zakończenia finału ogólnopolskiego.

TERMINARZ KONKURSU

• Do 31 października 2022 r. - przyjmowanie zgłoszeń szkoły
• Etap szkolny – 15 listopada 2022 r. (materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego nauczyciel otrzymuje na swój adres mailowy podany przy zgłoszeniu szkoły).
• Do 30 listopada 2022 r. - przyjmowanie konspektów oraz szkolnych kodeksów wysyłanych na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Etap finałowy – 8 grudnia 2022 r. (godz. 11.00), aula seminaryjno-akademicka w Opolu, ul. Drzymały 1a.
• Konferencja i gala wręczenia nagród dla laureatów – 15 grudnia 2022 r., aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej ul. Prószkowska 76 w Opolu.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Urząd Miasta Opola
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO

NAGRODY

Przykładowe nagrody dla zwycięskich uczniów:

-zestawy meblowe,
-piłki i koszulki z autografami Reprezentantów Polski,
-vouchery: do sklepów sportowych i sklepów z elektroniką,
-sprzęt sportowy i elektroniczny,
-inne atrakcyjne nagrody.

Przykładowe nagrody dla nauczycieli:

-koszulki z autografami Reprezentantów Polski,
-piłki i sprzęt sportowy,
-sprzęt elektroniczny,
-inne atrakcyjne nagrody.

Przykładowe nagrody dla szkół:

-sprzęt sportowy,
-wycieczka szkolna zorganizowana przez biuro podróży,
-sprzęt elektroniczny,
-vouchery na zakupy w sklepach sportowych i elektronicznych,
-inne atrakcyjne nagrody.


REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1) Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Urząd Miasta Opola.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Cele konkursu

1) Propagowanie wartości w sporcie.
2) Ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem.
3) Poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży.
4) Propagowanie zachowań fair play.
5) Promocja regularnej aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
6) Motywowanie do uczęszczania na lekcje WF-u i propagowanie pasji sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
7) Poznawanie nauczania Kościoła katolickiego i papieży na temat sportu i aktywności fizycznej.
8) Popularyzowanie wśród uczniów sportów drużynowych, a zwłaszcza piłki nożnej.
9) Poznawanie historii piłkarskich mistrzostw świata oraz legend sportu.

Warunki uczestnictwa, terminarz

1) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2) Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, szkół branżowych.
3) Zgłoszenia udziału w konkursie następują poprzez wypełnienie formularza na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
4) Konkurs Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie odbywa się w dwóch etapach:
- etap szkolny (test wiedzy) – 15.11.2022,
- etap finałowy (test wiedzy) – 08.12.2022, godz. 11.00 (aula seminaryjno-wydziałowa, Opole, ul. Drzymały 1a).
5) Zwieńczenie konkursu stanowi konferencja i gala wręczenia nagród – 15.12.2022 (aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76 w Opolu).
6) We wszystkich etapach konkursu uczniowie startują indywidualnie.
7) Podejmując decyzję udziału w konkursie uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania Regulaminu.
8) Jeśli uczniowie uczęszczają do zespołu szkół wówczas do etapu finałowego kwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły (tzn. z liceum, technikum bądź szkoły branżowej), którzy zdobyli co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Przebieg konkursu

A) Uczniowie

1. Organizatorzy konkursu opracowują testy dla uczniów.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania właściwy dla danego etapu zestaw zadań.
3. Czas przeznaczony na wypełnienie testu na każdym etapie: 45 min.

B) NAUCZYCIELE-OPIEKUNOWIE

4. W etapie finałowym mogą wziąć czynny udział także nauczyciele-opiekunowie uczestników Olimpiady.
5. Nauczyciele przygotowują konspekt lekcji w oparciu o przygotowany przez Organizatorów schemat i przesyłają go do 30 listopada br. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dwóch formatach: doc oraz pdf. Pliki winny być opisane wg wzoru: konspekt-jan-kowalski-poznan (nie stosujemy polskich znaków).

- schemat konspektu lekcji.pdf icon

 


Proponowane tematy konspektu:
a) Sport jako wartość;
b) Etyka i fair play w wychowaniu sportowym;
c) Sportowiec jako wzór osobowy.
6. Konspekty będą podlegały ocenie wg kryteriów:
a) zgodność z przesłanym schematem,
b) zgodność treści z tematem,
c) dobór metod aktywizujących uczniów w trakcie zajęć.
7. Za przygotowany konspekt nauczyciel może otrzymać dodatkowe punkty w kategorii: nagroda dla nauczyciela.

C) SZKOŁY

8. Uczestnicy Olimpiady wraz z nauczycielem-opiekunem przygotowują „Szkolny Kodeks fair play”.

pdf icon- do opracowania Kodeksu pomocą może służyć artykuł (Ks. J. Kostorz, "Wielowymiarowość szkolnych kodeksów etyki fair play" ).


9. Kodeksy będą podlegały ocenie wg kryteriów:
a) maksymalnie 10 reguł,
b) oryginalny sposób ujęcia / przedstawienia zasad,
c) Kodeks nie może być plagiatem.
10. Nauczyciele przesyłają Kodeks w terminie do 30 listopada br. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dwóch formatach: doc. oraz pdf. Obydwa pliki winny być opisane wg wzoru: kodeks-jan-kowalski-poznan (nie stosujemy polskich znaków).
10. Za przygotowany Kodeks szkoła może otrzymać dodatkowe punkty w kategorii: nagroda dla szkoły.

Kryteria przyznawania nagród

1. Nagrody otrzymują zarówno uczniowie, którzy zwyciężyli w OWiWwS, jak również nauczyciele oraz szkoły, do których uczęszczają uczniowie-laureaci.
2. UCZNIOWIE-LAUREACI – przy nagradzaniu Organizatorzy biorą pod uwagę liczbę punktów zdobytych w finale (w przypadku identycznej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników, pod uwagę będą brane punkty zdobyte w etapie szkolnym).
3. NAUCZYCIELE – przy nagradzaniu Organizatorzy biorą pod uwagę również:
- miejsca zajęte przez uczniów-laureatów w finale,
- konspekt przygotowany przez nauczyciela.
4. SZKOŁY – przy nagradzaniu Organizatorzy biorą pod uwagę również:
- ilość uczniów, którzy wzięli udział w konkursie począwszy od etapu szkolnego,
- ilość uczniów-laureatów,
- „Szkolny Kodeks fair play” przygotowany przez uczniów wraz z nauczycielem.

Ustalenia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w Regulaminie, decyzję podejmują Organizatorzy konkursu.
2. Regulamin, literatura, aktualne informacje oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu www.wk.diecezja.opole.pl
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych oraz umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Informacje:

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Ks. prof. UO Jerzy Kostorz, tel. 664-477-422

Korespondencja:

Adres do wysłania protokołu i testów z etapu szkolnego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalne w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
(z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie”)

Realizacja grantu „Etyka i fair play na boisku, w wychowaniu i w życiu " jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.