Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

legitymacja wizytatoraPracę Wydziału Katechetycznego wspierają mianowani przez Biskupa Opolskiego wizytatorzy katechetyczni, którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej. Wizytatorzy pełnią swoją służebną misję katechetyczną dla dobra katechetów i dla dobra całej wspólnoty Kościoła diecezjalnego. Wizytatorzy w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej dokonują systematycznej kontroli przestrzegania prawa i wypełniania obowiązków związanych z katechetyczną posługą Słowa Bożego, a także gromadzą informacje o pracy nadzorowanych katechetów.

W diecezji opolskiej każdy wizytator posiada legitymację służbową.

Niniejsza legitymacja potwierdza akt mianowania wizytatora nauki religii zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” z dnia 14 kwietnia 1992 r. (por. Dz. U. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami). Osoba posiadająca ważną legitymacje została mianowana przez Biskupa Opolskiego wizytatorem nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych na terenie diecezji opolskiej.

Wykaz wizytatorów  pdf icon

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną).
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym.
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.

Pobierz formularz podania o misję kanoniczną pdf icon

Pobierz kartę informacyjną katechety (wypełniają osoby, które dopiero rozpoczynają pracę jako katecheta w Diecezji Opolskiej) pdf icon

 

 

Rok 2021

WRZESIEŃ

1 września – Rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2021/22.

9 września – Warsztat dla księży neoprezbiterów: „Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?”, dr Piotr Dobrowolski, Wydz. Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.

12-18 września – XI Tydzień Wychowania pod hasłem „W blasku ojcostwa”.

16 września – Dzień Katechety i Nauczyciela w Diecezji Opolskiej, Opole, ul. Drzymały 1A (Kościół seminaryjny/Aula)
Program:
- 16.30 Eucharystia
- 18.00 Wykład: „Bóg działa tu i teraz”. Kształtowanie osobowości Katechety – s. Anna Bałchan SMI
- 19.00 Komunikaty Wydziału Katechetycznego – ks. Jerzy Kostorz

29 września – Warsztat: „Tworzenie materiałów interaktywnych do wykorzystania na katechezie” (3 godz.), ks. Michał Krupa, warsztat w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Meet, godz. 19.30.

30 września:
- Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursach w roku szkolnym 2021/22: OTK Płock 2022, DKWR ŻAK 2022, Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej 2022 (udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym Opole 2022 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia – zob. Regulamin).


PAŹDZIERNIK

6 października – Warsztat: „Posługa katechety w świetle listu apostolskiego «Antiquum ministerium» i Dyrektorium o katechizacji” (3 godz.), ks. mgr lic. Artur Juzwa, Racibórz, Dom katechetyczny przy parafii Matki Bożej, ul. Jana Pawła II 6, godz. 19.00.

10 października – XXI Dzień Papieski pod hasłem „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”.

16 października – Warsztat: „Rok liturgiczny i celebracje w Katechezie Dobrego Pasterza” (4 godz.), dr Maria Ludwig, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, godz. 10.00.

19 października – Etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2022.

23 października – Warsztat: „Budowanie szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych” (4 godz.), s. Michaela Błachut ISSM, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 9.00.


LISTOPAD

6 listopada – Warsztat: „Skuteczna komunikacja oraz strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole” (4 godz.), ks. prof. Paweł Landwójtowicz, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 10.00 - warsztat odwołany.

17 listopada – Etap szkolny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej - Płock 2022: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.

18 listopada – Warsztat: „Współczesna muzyka jako narzędzie pracy z młodzieżą. Młodzi w świecie hip-hopu” (4 godz.), Kacper Gudzikowski, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, godz. 17.00 - warsztat odwołany.

19 listopada – Etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa”.

24 listopada – Warsztat: „Jak uniknąć infantylizacji ucznia i nauczyciela w pracy z dziećmi?” (3 godz.), mgr lic. Anna Świtała, Opole, Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00 - warsztat odwołany.

27 listopada – Dzień skupienia z bł. Chiarą Luce Badano, Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni, ul. Cyryla Ratajskiego 8, prowadzący: ks. Łukasz Michalik, rozpoczęcie: godz. 9.00.

30 listopada – Ostateczny termin przeprowadzenia etapu szkolnego Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022.


GRUDZIEŃ

4 grudnia – Dzień skupienia z bł. Alojzym Ligudą i św. Janem Pawłem II, Winów, ul. Ogrodowa 7, kościół pw. Ducha Świętego, prowadzący: ks. Eugeniusz Ploch, rozpoczęcie: godz. 9.00 - dzień skupienia odwołany.

9 grudnia – Etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2022 (test w formie zdalnej).

9 grudnia – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa” - termin przeniesiony na 2 połowę stycznia 2022 r.

17-19 grudnia – Rekolekcje adwentowe ze św. Ritą, Głębinów, Sanktuarium św. Rity (Ośrodek „Rybak”, Głębinów 18 b), prowadzący: ks. Przemysław Seń, rozpoczęcie: godz. 18.00 - rekolekcje odwołane.

23 grudnia-2 stycznia – Zimowa przerwa świąteczna.


 

Rok 2022

STYCZEŃ

6 stycznia – Orszak Trzech Króli, Opole.

13 stycznia – Warsztat: „Program Katecheza 2.0 – Jak obsługiwać? Z czego się składa? Jak wykorzystać jego pełen potencjał?” (4 godz.), Kacper Gudzikowski, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, godz. 17.00 - warsztat odwołany.

31 stycznia
– Termin nadsyłania zgłoszeń na Rekolekcje i Dni Skupienia w II semestrze.
– Termin nadsyłania prac na finał Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2022.

27 stycznia – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa” - etap finałowy przeniesiony na inny termin.

31 stycznia-13 lutego – Ferie zimowe dla województwa opolskiego.


LUTY

4-6 lutego – Rekolekcje w czasie ferii z bł. Marią Luizą Merkert, Głuchołazy, Ośrodek „Skowronek”, ul. Gen. Andersa 74, prowadzący: o. Kazimierz Zdziebko OMI, rozpoczęcie: godz. 18.00 - rekolekcje odwołane.

14-27 lutego – Ferie zimowe dla województwa śląskiego.

25 lutego – Ostateczny termin przeprowadzenia etapu rejonowego Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022.


MARZEC

4-6 marca – Rekolekcje wielkopostne ze św. Franciszkiem z Asyżu, Góra Św. Anny, sanktuarium św. Anny (Dom Pielgrzyma), prowadzący: o. Kamil Tymecki OFM, rozpoczęcie: godz. 18.00 - rekolekcje odwołane.

9 marca – Etap diecezjalny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej - Płock 2022: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 11.00.

9 marca – Warsztat: „Opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone – warsztaty biblijne” (4 godz.), ks. dr Łukasz Florczyk, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 16.00.

12 marca – Warsztat: „Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu – sposoby wykonywania pudełek i ozdób wielkanocnych” (5 godz.), s. Michaela Błachut ISSM, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 9.00.

16 marca – Warsztat: „Pedofilia w filmie – prowokacja czy wyzwanie?” (4 godz.),  ks. prof. dr hab. Marek Lis, Opole, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.

17 marca – Warsztat: „Trudny uczeń na katechezie. Metody i sposoby radzenia sobie w sytuacjach nagłych i stresowych na lekcjach” (3 godz.),  mgr Waldemar Wczasek, mgr Piotr Bechta, Opole, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.

26 marca – Dzień skupienia z bł. Prymasem Stefanem Wyszyńskim, Prudnik-Las, Sanktuarium św. Józefa (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych), ul. J. Poniatowskiego 5, prowadzący: o. Dawid Zmuda OFM, rozpoczęcie: godz. 9.00.

30 marca – Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2022.

31 marca-2 kwietnia – Finał ogólnopolski XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej - Płock 2022: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.


KWIECIEŃ

7 kwietnia – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa", Opole, aula Wydziału Teologicznego UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 11.00.

14-19 kwietnia – Wielkanocna przerwa świąteczna.

20 kwietnia – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Organizuje Duszpasterstwo Młodzieży "Ławka".

20 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Strzelce Opolskie | Dom Katechetyczny przy kościele Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, ul. Kołłątaja 9, godz. 16.00.

21 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Racibórz | Annuntiata - Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, ul. Starowiejska 152, godz. 16.00.

23 kwietnia – Dzień skupienia z bł. Karolem de Foucauld, Strzelce Opolskie, ul. Kołłątaja 9, kościół św. Wawrzyńca, prowadzący: ks. Rudolf Nieszwiec / Małe Siostry Jezusa, rozpoczęcie: godz. 9.00.

25 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Kluczbork | Dom Katechetyczny przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku, ul. Jana Pawła II 7, godz. 16.00.

26 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Opole | ul. Drzymały 1a | aula dolna (za kościołem), godz. 16.00.

28 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Nysa | Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie, ul. Emilii Gierczak 2), godz. 16.00.


MAJ

15 maja – Warsztat: „Nowe pytania etyczne, które postawiły pandemia i wojna” (4  godz.),  ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Opole, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.


CZERWIEC

czerwiec – Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Opolskiej.

6 czerwca – Etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022 w Raciborskim Centrum Kultury, godz. 10.00.

9 czerwca – Uroczysta gala wręczenia nagród podsumowująca konkursy diecezjalne organizowane przez Wydział Katechetyczny, Opole, ul. Drzymały 1a (Aula), godz. 11.00.

24 czerwca – Zakończenie roku szkolno-katechetycznego 2021/22.

27 czerwca – Dzień skupienia ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim, Brynica k. Opola, ul. Klasztorna 3a, Domek Rekolekcyjny, prowadzący: ks. Jerzy Kostorz, rozpoczęcie: godz. 9.00 - dzień skupienia odwołany.

29 czerwca-1 lipca – Rekolekcje wakacyjne: Camino (Droga św. Jakuba) – „Nyska droga Camino”, prowadzący: ks. Piotr Bekierz - rekolekcje odwołane.


LIPIEC

7 - 14 lipca – Jubileuszowa Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli do Słowenii z Biskupem Opolskim.

Powołanie Katechety charakteryzuje się również koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. Celem warsztatów jest również inspirowanie Katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przedstawiamy ofertę metodyczną dla Katechetów na rok szkolny 2021/2022. Zamieszczamy również dokładny opis zgłaszania się na warsztaty. Ukończenie każdej formy warsztatowej zostaje potwierdzone zaświadczeniem.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami związanymi z zapisami, wystawianiem potwierdzenia dokonania opłaty oraz przestrzeganiem terminów.

warsztat Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Termin realizacji: 9 września 2021, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 50 zł
Miejsce: Kuria Diecezjalna, Opole, ul. Książąt Opolskich 19
Liczba godzin: 4


warsztat

Warsztat nr 1

Temat: Tworzenie materiałów interaktywnych do wykorzystania na katechezie

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Wykorzystanie narzędzi interaktywnych w katechezie. Tworzenie materiałów interaktywnych do wykorzystania na katechezie: gry, quizy, prezentacje, szyfrowanie itp. Z użyciem programów i aplikacji m.in. Genial.ly, mal-den-Code, eKreda i innych.
Prowadzący: ks. Michał Krupa, katecheta w Szkole Podstawowej im wł. Broniewskiego w Krzanowicach,  wikariusz w parafii św. Wacława w Krzanowicach, współautor nowego diecezjalnego programu do religii dla klas V – VIII oraz podręczników do nauki religii
Termin realizacji: 29 września 2021, środa
Godzina rozpoczęcia: 19.30
Miejsce: Warsztat odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Meet
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł


warsztat

Warsztat nr 2

Temat: Posługa katechety w świetle listu apostolskiego „Antiquum ministerium” i Dyrektorium o katechizacji

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Papież Franiczek listem apostolskim „Antiquum misterium” wyniósł rolę katechety do stopnia jednej z posług w Kościele, obok lektoratu i akolitatu. Katecheta zatem to nie tylko ten, któremu na określony czas powierza się zadanie kształcenia i wychowania w wierze, ale osadza się jego rolę głęboko w misji Kościoła. Nowe dyrektorium o katechizacji wyznacza ponadto szereg zadań wobec katechety, tym samy wiążąc z nim nadzieję na „obudzenie olbrzyma”, który na nowo wniesie żywotność do wspólnoty eklezjalnej parafii. Warsztaty, w sposób problemowy, wypracują rolę katechety w kontekście Kościoła partykularnego, w relacji do zadań wyznaczonych przez Kościół powszechny, uwzględniając własny wkład i doświadczenie katechetów. Są one przygotowaniem do liturgicznego wejścia w posługę katechety.
Prowadzący: ks. mgr lic. Artur Juzwa, katecheta w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu i II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Raciborzu; wizytator nauki religii i koordynator ds. katechezy rejonu Racibórz; współautor nowego diecezjalnego programu do religii dla klas V – VIII oraz podręczników do nauki religii; diecezjalny opiekun Szkół im. Jana Pawła II; na co dzień wikariusz parafii Matki Bożej w Raciborzu; z pasji zajmujący się reżyserią teatralną. W przeszłości członek diecezjalnego zespołu ds. Nowej ewangelizacji i jeden ze współorganizatorów Ogólnopolskiej Akcji Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”.
Termin realizacji: 6 października 2021, środa
Godzina rozpoczęcia: 19.00
Miejsce: Dom katechetyczny przy parafii Matki Bożej w Raciborzu, ul. Jana Pawła II 6, Racibórz
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 3

Temat: Rok liturgiczny i celebracje w Katechezie Dobrego Pasterza

Adresat: Katecheci przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych
Treści: Celem warsztatów jest przybliżenie filozofii Katechezy Dobrego Pasterza, zachęcenie do podejmowania pracy katechetycznej opartej na Katechezie Dobrego Pasterza, a także prezentacja materiałów związanych z rokiem liturgicznym w zakresie poziomu 1, czyli dzieci w wieku 3-6. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać materiał dotyczący kolorów liturgicznych, kącik modlitwy, kalendarz roku liturgicznego i Celebrację Bożego Narodzenia.
Prowadzący: dr Maria Ludwig, katecheta, logopeda, szkolny doradca zawodowy w PSP nr 31 im. UNICEF w Opolu, katecheta Katechezy Dobrego Pasterza
Termin realizacji: 16 października 2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25


warsztat

Warsztat nr 4

Temat: Budowania szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych

Adresat: Katecheci, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach
Treści: Tradycje budowania szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych w świetle Listu Apostolskiego Admirabile signum Ojca św. Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka. Rozwijanie wrażliwości estetycznych, pobudzanie inwencji twórczej i kształtowanie postawy wobec tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut - katechetka w archidiecezji katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem WENA. Przez wiele lat prowadzi warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 23 października 2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 90 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 5

Temat: Skuteczna komunikacja oraz strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole

Adresaci: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół
Treści: Celem warsztatów będzie zaprezentowanie głównych zasad komunikacji interpersonalnej w szkole w perspektywie konfliktów. Podjęte zostaną następujące zagadnienia: cechy dobrej komunikacji; informacja zwrotna, konflikt, przykładowe sytuacje konfliktowe w szkole; strategie rozwiązywania konfliktów. Ponadto w ramach praktycznych ćwiczeń słuchacze będą mieli możliwość wypracowania umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych, zarządzania nimi i konstruktywnym ich rozwiązywaniem.
Prowadzący: ks. prof. Paweł Landwójtowicz, teolog pastoralista, terapeuta, doradca rodzinny, dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu
Termin realizacji: 6 listopada 2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Liczba uczestników: 20


warsztat

Warsztat nr 6

Temat: Współczesna muzyka jako narzędzie pracy z młodzieżą. Młodzi w świecie hip-hopu

Adresat: Katecheci pracujący w klasach VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych
Treści: Celem warsztatów będzie nie tylko przedstawienie historii hip-hopu czy też najważniejszych elementów tej kultury, ale nade wszystko nauka podstaw rymowania czy też pokazanie przykładów raperów chrześcijańskich, których twórczość można wykorzystać na lekcji religii.
Prowadzący: Kacper „Kacu” Gudzikowski, pedagog, biblista, raper. Od ponad 10 lat pracuje z młodzieżą jako nauczyciel, animator kultury i wychowawca w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Przez 4 lata prowadził autorskie zajęcia biblijne i przygotowywał młodzież do bierzmowania w MOW w Stobrawie. Jako ewangelizator odwiedził dziesiątki szkół i parafii, dzieląc się świadectwem i swoim rapem. Prowadzący i gospodarz w filmach przygotowywanych na potrzeby programu “Katecheza 2.0”
Termin realizacji: 18 listopada 2021, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 80 zł


warsztat

Warsztat nr 7

Temat: Jak uniknąć infantylizacji ucznia i nauczyciela w pracy z dziećmi

Adresat: Katecheci i nauczyciele szkół podstawowych, zwłaszcza klas młodszych
Treści:Celem warsztatów jest rozpoznanie, zrozumienie i wreszcie wyeliminowanie zjawiska infantylizacji wyłaniającego się z obserwacji procesu nauczania w polskiej szkole, a w szczególności nauczycieli wczesnej edukacji. Źródeł i przejawów tego zjawiska można poszukiwać w wielu obszarach codziennej praktyki pedagogicznej nauczycieli, ich zawodowej tożsamości, profesjonalizmu zawodowego czy też wyznawanej teorii pedagogicznej.
Infantylizacja wiedzy nie służy rozwojowi dziecka. Na warsztatach odpowiemy, jak uniknąć infantylizacji ucznia i nauczyciela: w treści, formie, metodach i języku nauczania na podstawie analizy wybranych przypadków i poszukiwania konkretnych rozwiązań.
Prowadzący: mgr lic. Anna Świtała, katecheta i nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, koordynator zespołu redakcyjnego ds. nowych diecezjalnych podręczników do religii do szkół podstawowych, referentka Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Termin realizacji: 24 listopada 2011, środa
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 8

Temat: Program Katecheza 2.0 – Jak obsługiwać? Z czego się składa? Jak wykorzystać jego pełen potencjał?

Adresat: Katecheci pracujący w klasach VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych
Treści: Przedstawienie programu Katecheza 2.0 - czyli multimedialnych lekcji religii, z których można korzystać w nauczaniu stacjonarnym jak i zdalnym. Jak poruszać się po platformie? Z czego program się składa? Jak w pełni wykorzystać jego potencjał? Jak powstaje i w jakim kierunku zmierza? W ramach warsztatów podjęta zostanie próba zdiagnozowania duchowej, religijnej kondycji ludzi młodych nas podstawie analizy odpowiedzi z „Tematu na Rozkminkę” (anonimowe ankiety wypełniane przez uczniów z całej Polski), a także analizy kilkuset anonimowych „Listów do Boga” wysłanych przez młodych ludzi w ramach „Rekolekcji Wielkopostnych Online z Katechezą 2.0”.
Prowadzący: Kacper „Kacu” Gudzikowski, pedagog, biblista, raper. Od ponad 10 lat pracuje z młodzieżą jako nauczyciel, animator kultury i wychowawca w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Przez 4 lata prowadził autorskie zajęcia biblijne i przygotowywał młodzież do bierzmowania w MOW w Stobrawie. Jako ewangelizator odwiedził dziesiątki szkół i parafii, dzieląc się świadectwem i swoim rapem. Prowadzący i gospodarz w filmach przygotowywanych na potrzeby programu “Katecheza 2.0”
Termin realizacji: 13.01.2022, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł


warsztat

Warsztat nr 9

Temat: Warsztaty biblijne - opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone

Adresat: Katecheci świeccy, księża, siostry zakonne i wszyscy inni nauczyciele zainteresowani tą problematyką
Treści: Celem warsztatów biblijnych jest zapoznanie słuchaczy z dwoma źródłami, które m.in. występują w Księdze Rodzaju – źródłem jahwistycznym i kapłańskim. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, skąd się wzięło święte imię Jahwe oraz zapoznają się z czterema tekstami biblijnymi: kapłańskim poematem o stworzeniu świata, kapłańskim opowiadaniem o przejściu przez Morze Czerwone, jahwistycznym przekazem o stworzeniu świata i jahwistyczną relacją o wydarzeniach nad Morzem Czerwonym. Wszystkie te teksty zostaną szczegółowo omówione, pogrupowane i zestawione ze sobą. W ten sposób słuchacze będą mogli zaobserwować główne motywy teologiczne, które przyświecały autorom przy pisaniu swoich tekstów. Podczas warsztatów przewidziano również praktyczne ćwiczenia. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte oraz pisaki/ flamastry w trzech różnych kolorach.
Prowadzący: ks. dr Łukasz Florczyk - biblista, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Współpracuje z radiem DOXA, w audycji „Alfa i Omega” wyjaśniając hasła biblijne.
Termin realizacji: 9 marca 2022, środa
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40


warsztat

Warsztat nr 10

Temat: „Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu” – sposoby wykonywania pudełek i ozdób wielkanocnych

Adresat: Katecheci, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach
Treści: Różne sposoby wykonania ozdobnych pudełek i innych ozdób Wielkanocnych. Wykorzystanie i zastosowanie m.in., pudełek po zapałkach i butach. Celem jest przypomnienie o wdzięczności wobec Boga i ludzi. 
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut - katechetka w archidiecezji katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem WENA. Przez wiele lat prowadzi warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 12 marca 2022, sobota
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Liczba godzin: 5
Koszt: 90 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 11

Temat: Trudny uczeń na katechezie. Metody i sposoby radzenia sobie w sytuacjach nagłych i stresowych na lekcjach

Adresat: Księża i katecheci świeccy pracujący we wszystkich typach szkół
Treści: Zdarzają się na lekcjach sytuacje, w których uczeń reaguje impulsywnie i emocjonalnie. Jest to dla nauczyciela, katechety trudna sytuacja, wymagająca właściwego rozpoznania i reagowania. Umiejętność  właściwego reagowania na trudne zachowania wiąże się  z umiejętnością  dokonywania bardziej wnikliwej diagnozy przyczyn. Celem warsztatu jest przedstawienie konkretnych metod i narzędzi skutecznego rozwiązywania sytuacji trudnych i stresowych, a w konsekwencji nie tylko zapanowanie nad klasą, ale także nawiązanie z nią dobrych kontaktów i skuteczna nauka.
Prowadzący: Waldemar Wczasek, Piotr Bechta – katecheci w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu
Termin realizacji: 17 marca 2022, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25


warsztatWarsztat nr 12

Temat: Pedofilia w filmie – prowokacja czy wyzwanie

Adresat: Księża i katecheci świeccy pracujący we wszystkich typach szkół
Treści: Tematyka wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, bulwersująca opinię publiczną i jako grzech wymierzony w najmniejszych stanowiąca ranę zadawaną także społeczności Kościoła, od końca XX w. bywa podejmowana przez twórców filmów, także w Polsce. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznania się z międzynarodową filmografią, ze sposobami ukazywania przestępstw, otaczających je zaniedbań i milczenia, a także zastanowienia się nad terapeutyczną rolą filmu.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Marek Lis, filmoznawca, teolog filmu i mediów, współredaktor Światowej encyklopedii filmu religijnego. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych festiwalach filmowych jako członek jury ekumenicznego (m.in. w Erywaniu, Warszawie, Fryburgu, Cannes, Zlinie), współpracuje z zagranicznymi i krajowymi festiwalami i przeglądami filmowymi, współautorem programu Od zakrystii w TVP3 Opole. Jest prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska, członkiem m.in. Stowarzyszenia Homiletów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
Termin realizacji: 16 marca 2022, środa
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25


warsztatWarsztat nr 13

Temat: Nowe pytania etyczne, które postawiły pandemia i wojna

Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół, zainteresowani nauczyciele
Treści: Doświadczenie pandemii i wszystkich związanych z nią problemów postawiło nas wobec nowych pytań, problemów i dylematów moralnych. Jakiego kształtu nabiera spór o wolność osobistą w obliczu restrykcji pandemicznych?, jakie są etyczne problemy związane ze szczepieniami?, na ile odpowiedzialni jesteśmy za życie i zdrowie innych, i czy podejmując kolejne wybory bierzemy ten wymiar pod uwagę? Jakich odpowiedzi oczekujemy od teologii (i naszej wiary), a jakie oparcie otrzymaliśmy w czasie zarazy?, jak radzić sobie z doświadczeniem lęku o siebie, o bliskich, a także z nieokreślonym lękiem przed nieznanym?, jakie ślady pozostawiło w nas wirtualne kształcenie, spotkania, brak realnej bliskości? Powyższa lista jest jedynie szkicem nowych wyzwań, które warto zwerbalizować i rozczytać w oparciu o Objawienie i tradycję teologii moralnej oraz bioetyki katolickiej. Chcemy wspólnie nauczyć się argumentacji za wybranymi rozwiązaniami poszczególnych problemów moralnych, ponieważ sama intuicja i odczucie nieraz prowadzą nas na manowce.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, teolog moralista i bioetyk katolicki, ściśle współpracujący także ze środowiskiem medycznym
Termin realizacji: 19 maja 2022, czwartek - nowy termin warsztatu
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25.

Uwagi: Warto, aby uczestnicy warsztatów sformułowali wcześniej swoje „pytania etyczne pod adresem pandemii”, które do połowy kwietnia przesłać można na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


formularz FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym) oraz o wpisaniu tytułu przelewu warsztatu z numerem szkolenia.

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w tym linku należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat.

przelew

PRZELEW

Następnie uczestnik warsztatu dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu. Dzięki tej formie każdy kto zapisał się na warsztat oraz opłacił za wybraną formę szkolenia otrzyma na warsztacie oprócz zaświadczenia o uczestnictwie również dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu).

formularz

POTWIERDZENIE WPŁATY

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje dokument potwierdzający opłatę. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w odpowiednim miejscu proszę podać dokładne dane, na które zostanie wypisany dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Podczas hospitacji lekcji religii wizytator wypełnia Protokół hospitacji katechezy, który obowiązuje w Diecezji Opolskiej. Po wypełnieniu i omówieniu protokołu przez wizytatora katecheta składa na nim swój podpis.
W czasie hospitacji wizytator zwraca uwagę na istotne elementy przygotowania i pracy katechety w czasie lekcji, takie jak: konspekt katechezy, dydaktyka i metodyka przedmiotowa oraz relacje interpersonalne i komunikacja katechety z uczniami. Każdy z wymienionych elementów jest bardziej szczegółowo opisany w załączonym poniżej protokole hospitacji.

Podczas hospitacji katecheta zobowiązany jest do przedstawienia osobie wizytującej konspektu katechezy, dotyczącego danej jednostki lekcyjnej, sporządzonego według wzoru znajdującego się w załączniku, a także do udostępnienia wizytatorowi rozkładu materiału dla danego poziomu edukacyjnego.

Protokól hospitacji pdf icon

Wzór obowiązującego konspektu pdf icon

Wykaz wizytatorów  pdf icon

legitymacja wizytatoraPracę Wydziału Katechetycznego wspierają mianowani przez Biskupa Opolskiego wizytatorzy katechetyczni, którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej. Wizytatorzy pełnią swoją służebną misję katechetyczną dla dobra katechetów i dla dobra całej wspólnoty Kościoła diecezjalnego. Wizytatorzy w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej dokonują systematycznej kontroli przestrzegania prawa i wypełniania obowiązków związanych z katechetyczną posługą Słowa Bożego, a także gromadzą informacje o pracy nadzorowanych katechetów.

W diecezji opolskiej każdy wizytator posiada legitymację służbową.

Niniejsza legitymacja potwierdza akt mianowania wizytatora nauki religii zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” z dnia 14 kwietnia 1992 r. (por. Dz. U. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami). Osoba posiadająca ważną legitymacje została mianowana przez Biskupa Opolskiego wizytatorem nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych na terenie diecezji opolskiej.