Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

legitymacja wizytatoraPracę Wydziału Katechetycznego wspierają mianowani przez Biskupa Opolskiego wizytatorzy katechetyczni, którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej. Wizytatorzy pełnią swoją służebną misję katechetyczną dla dobra katechetów i dla dobra całej wspólnoty Kościoła diecezjalnego. Wizytatorzy w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej dokonują systematycznej kontroli przestrzegania prawa i wypełniania obowiązków związanych z katechetyczną posługą Słowa Bożego, a także gromadzą informacje o pracy nadzorowanych katechetów.

W diecezji opolskiej każdy wizytator posiada legitymację służbową.

Niniejsza legitymacja potwierdza akt mianowania wizytatora nauki religii zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” z dnia 14 kwietnia 1992 r. (por. Dz. U. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami). Osoba posiadająca ważną legitymacje została mianowana przez Biskupa Opolskiego wizytatorem nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych na terenie diecezji opolskiej.

Wykaz wizytatorów  pdf icon

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną).
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym.
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.

Pobierz formularz podania o misję kanoniczną pdf icon

Pobierz kartę informacyjną katechety (wypełniają osoby, które dopiero rozpoczynają pracę jako katecheta w Diecezji Opolskiej) pdf icon

 

 

Rok 2023


WRZESIEŃ

4 września – Rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2023/24.

8 września – Dzień Katechety i Nauczyciela w Diecezji Opolskiej, Opole, ul. Drzymały 1A (Kościół seminaryjny/aula)
Program:
- 17.00 Eucharystia
- Konferencja – ks. dr Mariusz Kuźniar
- Komunikaty – Dyrektor Wydziału Katechetycznego, ks. Jerzy Kostorz

10-16 września – XIII Tydzień Wychowania pod hasłem „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.

14 września – „Jak rozpocząć pracę w szkole jako Katecheta?” (warsztat dla księży neoprezbiterów), dr Piotr Dobrowolski, Kuria Diecezjalna, Opole, ul. Książąt Opolskich 19, godz. 16.00.

30 września – przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie – 10 edycja: „Koszykówka. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu”.


PAŹDZIERNIK

6 października – Warsztat: „Szkolne Koła Caritas jako współczesna forma wolontariatu i wychowania do wartości”, 3 godz., dr Izabela Sonka, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.30.

8 października:
- Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursach w roku szkolnym 2023/24: XXXIV OTK Radom 2023, DKWR ŻAK 2024 (UWAGA: udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym Opole 2024 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia – szczegóły w Regulaminie).

14 października – Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)

15 października – XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Cywilizacja życia”.

18 października – Etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – 10 edycja: „Koszykówka. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu”.

25 października – Etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2024.


LISTOPAD

3-5 listopada – Rekolekcje dla Katechetów (dojazdowe bądź z noclegiem), Racibórz-Miedonia, Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. Cyryla Ratajskiego 8, prowadzący: ks. Łukasz Michalik, rozpoczęcie: godz. 18.00 (UWAGA: przy zgłoszeniu katecheta podaje informację czy decyduje się na rekolekcje z noclegiem bądź dojazdowe).

8 listopada – Warsztat: „Emisja i rehabilitacja głosu, praca głosem, praca z mikrofonem”, 3 godz., mgr Andrzej Skiba, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.30.

15 listopada – Etap szkolny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej - Radom 2024: „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”.

22 listopada – Warsztat: „Komunikacja alternatywna na katechezie”, 3 godz., mgr Anna Kupińska, mgr Agnieszka Reczyńska, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.30.

23 listopada – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – 10 edycja: „Koszykówka. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu”, Opole, ul. Drzymały 1a, Aula seminaryjno-akademicka, godz. 11.00.

25 listopada – Dzień skupienia – Nysa, ul. Emilii Gierczak 2, Diecezjalny Dom Formacyjny, prowadzący: ks. dr Tomasz Gajda, rozpoczęcie: godz. 9.00.


GRUDZIEŃ

4 grudzień – Warsztat: „Księga Rodzaju 1 – 11. Jak pogodzić nauki przyrodnicze z prawdą objawioną”, 3 godz., ks. dr Piotr Herok, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.30.

5 grudnia – Warsztat: „Jak budować autorytet nauczyciela? Praca z uczniem trudnym”(część I), 2 godz., dr Barbara Charczuk, warsztat on-line, godz. 17.00.

7 grudnia – Konferencja i gala wręczenia nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – 10 edycja: „Koszykówka. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu”, Aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Prószkowska 76.

7 grudnia – Dzień skupienia – Opole, Dom Nadziei, ul. Książąt Opolskich 44, prowadząca: s. Aldona Skrzypiec SSpS, jałmużnik Biskupa Opolskiego, godz. 16.30.

12 grudnia – Warsztat: „Jak budować autorytet nauczyciela? Praca z uczniem trudnym”(część II), 3 godz., dr Barbara Charczuk, warsztat on-line, godz. 17.00.

23 grudnia - 31 grudnia – Zimowa przerwa świąteczna.


Rok 2024


STYCZEŃ

6 stycznia – Orszak Trzech Króli, Opole.

10 stycznia – Etap diecezjalny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej – Radom 2024: „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”.

11 stycznia – Etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024.

15-28 stycznia – Ferie zimowe dla województwa opolskiego.

20-27 stycznia – Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli do Fatimy.

29 stycznia - 11 lutego – Ferie zimowe dla województwa śląskiego.

31 stycznia
– Termin nadsyłania prac na finał Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2024.


LUTY

29 lutego – Ostateczny termin ogłoszenia wyników finału Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2024.


MARZEC

1-3 marca – Rekolekcje wielkopostne dla Katechetów, Sanktuarium św. Rity, Głębinów 18b (Ośrodek Rybak), prowadzący: ks. Przemysław Seń, rozpoczęcie: godz. 18.00.

6 marca – Konferencje przedmiotowo-metodyczne dla Katechetów, Opole, ul. Drzymały 1a, Aula dolna (za kościołem), rozpoczęcie: godz. 16.00.

7 marca – Konferencje przedmiotowo-metodyczne dla Katechetów, Strzelce Opolskie, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Kołłątaja 9, Dom katechetyczny, rozpoczęcie: godz. 16.00.

9 marca – Dzień skupienia – Jemielnica, parafia pw. Wniebowzięcia NMP (Sanktuarium św. Józefa), ul. Wiejska 63, prowadzący: ks. Tomasz Szczeciński, rozpoczęcie: godz. 9.00.

15 marca – Warsztat: „Interwencja kryzysowa w stanach depresyjnych i zachowaniach autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży” – OPOLE, (3 godz.), ks. dr Tomasz Gajda, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.30.

16 marca – Warsztat: „Interwencja kryzysowa w stanach depresyjnych i zachowaniach autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży” – RACIBÓRZ, (3 godz.), prowadzący: ks. dr Tomasz Gajda, Racibórz, parafia Matki Bożej w Raciborzu, ul. Jana Pawła II 6, godz. 10.00.

28 marca - 2 kwietnia – Wielkanocna przerwa świąteczna.


KWIECIEŃ

3 kwietnia – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (szczegółowe informacje dot. pielgrzymki można uzyskać w Duszpasterstwie Młodych Diecezji Opolskiej „Ławka”).

4-6 kwietnia – Finał ogólnopolski XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej - Radom 2024: „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”.

6 kwietnia – Warsztat: „Pedagogika teatru – warsztaty teatralne. Wykorzystanie form teatralnych, dramy, inscenizacji na lekcji religii”, 4 godz., mgr Maria Aneta Skiba, DA Resurrexit, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 10.00.

12 kwietnia (piątek) – Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2024, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1A, godz. 11.00.

20 kwietnia – Warsztat: „Chrześcijanie wschodni w teologii i katechezie. Jak mówić o innych wyznaniach na lekcji religii”, 3 godz., ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 13.30.

20 kwietnia – Dzień skupienia – Opole, DA Resurrexit, ul. Drzymały 1a, prowadzący: ks. Łukasz Knosala, duszpasterz akademicki, rozpoczęcie: godz. 9.00.


MAJ

13 maja – Dzień skupienia – Kędzierzyn-Koźle, kościół pw. św. Eugeniusza de Mezenod, ul. Ligonia 22, prowadzący: o. Krzysztof Jurewicz OMI, rozpoczęcie: godz. 16.30.


CZERWIEC

czerwiec – Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Opolskiej.

6 czerwca – Uroczysta gala wręczenia nagród podsumowująca konkursy organizowane przez Wydział Katechetyczny w roku szkolnym 2023/24, Muzeum Diecezjalne w Opolu, ul. Kardynała Bolesława Kominka 1A, godz. 11.00.

12-19 czerwca - Pielgrzymka Szkół śladami św. Jana Pawła II do Włoch.

21 czerwca – Zakończenie roku szkolno-katechetycznego 2023/24.

22 czerwca – Dzień skupienia – Racibórz-Płonia, parafia pw. św. Paschalisa, ul. Sudecka 27, prowadzący: o. Wiktor Lata OFM, rozpoczęcie: godz. 9.00.


LIPIEC

1-2 lipca – Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę.

3-5 lipca – Rekolekcje wakacyjne dla Katechetów, Opole, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne, ul. Drzymały 1c, rozpoczęcie: godz. 18.00.

15-25 lipca –Diecezjalna pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli z Biskupem Opolskim na Bałkany.

Zamieszczamy program tegorocznych dni skupienia oraz rekolekcji. Przypominamy, że zgodnie z "Zasadami posługi katechetycznej w diecezji opolskiej" każdy katecheta jest zoobowiązany do uczestniczenia w ciągu roku w dniu skupienia i raz na 2 lata w rekolekcjach.

Zapraszamy Katechetów i Nauczycieli do uczestniczenia w diecezjalnych pielgrzymkach. Udział w pielgrzymce będzie „traktowany” jak uczestnictwo w rekolekcjach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami. Od tego roku ze względu również na obecną sytuację jedyną możliwością dokonania opłaty za udział w dniach skupienia oraz rekolekcjach będzie przelewem na podane konto na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji czy dnia skupienia.

skupienie DNI SKUPIENIA

Program każdego dnia skupienia jest ramowy: adoracja, konferencja, spotkanie, Eucharystia.

1. Dzień Skupienia

Miejsce: Nysa, Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. Emilii Gierczak 2
Prowadzący: Ks. dr Tomasz Gajda
Termin: 25 listopada 2023 (sobota), godz. 9.00
Opłata: 50 zł.

2. Dzień Skupienia

Miejsce: Opole, Dom Nadziei, ul. Książąt Opolskich 44
Prowadzący: s. Aldona Skrzypiec SSpS, jałmużnik Biskupa Opolskiego
Termin: 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 16.30
Opłata: 50 zł.

3. Dzień Skupienia

Miejsce: Jemielnica, kościół pw. Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium św. Józefa, ul. Wiejska 63
Prowadzący: ks. Tomasz Szczeciński
Termin: 9 marca 2024 (sobota), godz. 9.00
Opłata: 50 zł.

4. Dzień Skupienia

Miejsce: Opole, Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, ul. Drzymały 1a
Prowadzący: ks. Łukasz Knosala, duszpasterz akademicki
Termin: 20 kwietnia 2024 (sobota), godz. 9.00
Opłata: 50 zł.

5. Dzień Skupienia

Miejsce: Kędzierzyn-Koźle, kościół pw. św. Eugeniusza de Mezenod, ul. Ligonia 22
Prowadzący: o. Krzysztof Jurewicz OMI
Termin: 13 maja 2024 (poniedziałek), godz. 16.30
Opłata: 50 zł.

6. Dzień Skupienia

Miejsce: Racibórz-Płonia, parafia św. Paschalisa, ul. Sudecka 27
Prowadzący: o. Wiktor Lata OFM
Termin: 22 czerwca 2024 (sobota), godz. 9.00
Opłata: 50 zł.


rekolekcje REKOLEKCJE

Rekolekcje rozpoczynamy w dniu przyjazdu o godz. 18.00, a kończymy w dniu wyjazdu po obiedzie.

7. Rekolekcje dojazdowe bądź z noclegiem

Miejsce: Diecezjalny Dom Formacyjny, Racibórz-Miedonia
Prowadzący: ks. Łukasz Michalik
Termin: 3 - 5.11.2023, piątek – niedziela
Opłata: w zależności od opcji z noclegiem bądź bez noclegu. Informacje będą wysłane e-mailem po zgłoszeniu.

8. Rekolekcje wielkopostne

Miejsce: Głębinów, sanktuarium św. Rity
Prowadzący: ks. Przemysław Seń
Termin: 1 - 3.03.2024, piątek – niedziela
Opłata: 380 zł

9. Rekolekcje wakacyjne

Miejsce: Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne, Opole
Prowadzący: ks. Robert Sadlak
Termin: 3-5.07.2024, środa - piątek
Opłata: 300 zł


pielgrzymki PIELGRZYMKI

Zapraszamy Katechetów i Nauczycieli do uczestniczenia w diecezjalnych pielgrzymkach. Udział w pielgrzymce będzie „traktowany” jak uczestnictwo w rekolekcjach.
Proponujemy dwie pielgrzymki: weekendowa krajowa pielgrzymka oraz w czasie wakacyjnym tradycyjna już Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli z Biskupem Opolskim.

Zapisać się na pielgrzymkę będzie można przez osobny formularz zgłoszeniowy, który zamieszczony będzie na stronie w póżniejszym czasie. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.


dzien skupieniaINFORMACJE

▪ Program każdego dnia skupienia jest ramowy: adoracja, konferencja, spotkanie, Eucharystia. W trakcie dnia skupienia nie zapewniamy pełnego posiłku.
▪ Rekolekcje rozpoczynamy w dniu przyjazdu o godz. 18.00, a kończymy w dniu wyjazdu po obiedzie.
▪ Prosimy o punktualne przybycie!
▪ Opłatę za udział w dniach skupienia oraz rekolekcjach dokonuje się przelewem na poniżej podane konto na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji czy dnia skupienia.
▪ Zgłoszenie udziału w rekolekcjach i dniach skupienia dokonujemy tylko drogą elektroniczną.


formularz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Najpierw za pomocą formularza zgłoszeniowego należy wybrać rekolekcje bądź dzień skupienia i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się.

▪ Zgłoszenie udziału w rekolekcjach i dniach skupienia dokonujemy tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w link
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zgłoszenie zostało przeprowadzone pomyślnie.


przelew

PRZELEW

Następnie Osoba zgłoszona dokonuje opłaty za udział w rekolekcjach bądź dniu skupienia za pomocą przelewu. Należy dokonać przelewu na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji bądź dnia skupienia.

Dane potrzebne do przelewu za udział w rekolekcjach czy też dniu skupienia:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: REKOLEKCJE / DZIEŃ SKUPIENIA nr ... (i tutaj piszemy numer rekolekcji bądź dnia skupienia).

Powołanie Katechety charakteryzuje się również koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. Celem warsztatów jest również inspirowanie Katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przedstawiamy ofertę metodyczną dla Katechetów na rok szkolny 2023/2024. Zamieszczamy również dokładny opis zgłaszania się na warsztaty. Ukończenie każdej formy warsztatowej zostaje potwierdzone zaświadczeniem.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami związanymi z zapisami, wystawianiem potwierdzenia dokonania opłaty oraz przestrzeganiem terminów.


SEMESTR I


warsztat Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć pracę w szkole jako Katecheta?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Termin realizacji: 14 września 2023, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 50 zł
Miejsce: Kuria Diecezjalna, Opole, ul. Książąt Opolskich 19
Liczba godzin: 3


warsztat

Warsztat nr 1

Temat: Szkolne Koła Caritas jako współczesna forma wolontariatu i wychowania do wartości

Adresat: Katecheci, nauczyciele, opiekunowie wolontariatu
Treści: Celem warsztatów jest poznanie możliwości wychowawczych wolontariatu chrześcijańskiego, a konkretnie oryginalnego, polskiego modelu pastoralnego: Szkolnych Kół Caritas. Uczestnicy dowiedzą się: Dlaczego warto założyć lub kontynuować pracę Szkolnego Koła Caritas w szkole? Jakie oddziaływania i możliwości wychowawcze zawarte są w działalności Szkolnych Kół Caritas? W jakim stopniu młodzieżowe Caritas są odpowiednim narzędziem pomocy w wychowaniu i rozwijaniu młodego pokolenia? Jakie możliwości, szanse i perspektywy dla ludzi dorastających oraz ich wychowawców daje zaangażowanie w prace chrześcijańskiego wolontariatu? Druga cześć to moduł praktyczny: uczestnicy poznają metody pracy z wolontariuszami, dowiedzą się, jak opracować plan pracy Koła oraz zapoznają się z innowacyjnymi formami działalności wolontariatu, które pomogą ożywić działalność Koła oraz poszerzyć ją o formację członków.
Prowadzący: Izabela Sonka – doktor nauk teologicznych w zakresie katechetyki. Zainteresowania naukowe łączy z praktyką w pracy katechetycznej oraz działalności charytatywnej. Tworząc liczne pomoce katechetyczne i dzieląc się innowacjami w nauczaniu żywo wpływa na rozwój i popularyzację nowoczesnych metod katechizacji.
Termin realizacji: 6 października 2023 (piątek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 2

Temat: Emisja i rehabilitacja głosu, praca głosem, praca z mikrofonem

Adresat: Katecheci i nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Treści: Celem warsztatów jest poprawna emisja głosu z uwzględnieniem pracy nauczyciela, poszerzenie możliwości wokalnych, praca nad profilaktyką, zdrowiem i higieną głosu, opanowanie tremy. Dążenie do pracy głosem przez wiele godzin w poczuciu komfortu, zadowolenia, bez uszczerbku na zdrowiu. W programie m.in. wydłużenie oddechu, wydobywanie dźwięków, kształtowanie barwy, zwiększenie nośności dźwięku, rehabilitacja głosu.
Prowadzący: Andrzej Skiba, aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, instruktor MDK Opole.
Termin realizacji: 8 listopada 2023 (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 3

Temat: Komunikacja alternatywna na katechezie

Adresat: Katecheci szkół specjalnych, integracyjnych.
Treści: Celem warsztatów z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej ucznia ze specjalnymi potrzebami jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi metodami AAC. Uczestnik dowie się, czym jest komunikacja alternatywna i jak może wspomóc ucznia w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w czasie lekcji religii. Pozna zasady tworzenia tablic komunikacyjnych i reguły czytania uczestniczącego. Nabędzie umiejętności prawidłowego tworzenia obrazkowego planu zajęć religii.
Prowadzący: mgr Anna Kupińska, oligofrenopedagog, katecheta; mgr Agnieszka Reczyńska, terapeuta AAC
Termin realizacji: 22 listopada 2023 (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 4

Temat: Księga Rodzaju 1-11. Jak pogodzić nauki przyrodnicze z prawdą objawioną

Adresat: katecheci wszystkich typów szkół, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Treści: Celem warsztatów jest wykazanie braku pozornej sprzeczności pomiędzy treściami zawartymi w Rdz 1-11 a wynikami badań nauk przyrodniczych, a szczególnie: zaznajomienie z założeniami redakcyjnymi autorów biblijnych oraz z gatunkami literackimi znajdującymi się w Biblii, przedstawienie semickiej wizji człowieka i świata, zarysowanie kontekstu kulturowego w którym powstawały teksty biblijne, wprowadzenie do sposobów interpretacji tekstu, ukazanie wpływów kultur ościennych na teksty biblijne, wyjaśnienie relacji pojęcia „prawdy objawionej” w odniesieniu do prawdy historycznej, wydobycie znaczenia Rdz 1-11 dla całego Pisma Świętego. Na warsztacie omówione zostaną narzędzia metodyczne do wykorzystania w katechezie z zakresu Księgi Rodzaju 1-11.
Prowadzący: ks. dr Piotr Herok, doktor nauk biblijnych, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, mgr lic. prawa kanonicznego, sędzia w Sądzie Diecezji Opolskiej. Wyróżniony nagrodą stowarzyszenia KAV Capitolina za najlepszą pracę teologiczną roku 2022 za pracę licencjacką pt. „Summary statements in the Gospel of Matthew” napisana w „Biblicum” - Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
Termin realizacji: 4 grudnia 2023 (poniedziałek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Uwagi: Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 5

Temat: Jak budować autorytet nauczyciela. Praca z uczniem trudnym

Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: W pracy zawodowej nauczyciela autorytet stanowi fundament współpracy z uczniami i ich rodzicami. Autorytet to nie tylko wiedza zawodowa nauczyciela, ale także sposób budowania relacji z otoczeniem – z uczniami, rodzicami, ale także innymi nauczycielami szkoły. W budowaniu autorytetu ważny jest autentyzm, oparcie na wartościach i konsekwencja oraz swoista asertywność (stawianie granic). Celem warsztatów jest przedstawienie narzędzi budowy i utrzymania autorytetu w pracy nauczyciela. Uczestnicy otrzymają również wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Warsztat odbywa się w firmie zdalnej w czasie rzeczywistym i składa się z dwóch części. Część I: Budowanie autorytetu nauczyciela; Część II: Praca z uczniem trudnym. Uczestnicy po warsztacie otrzymają dostęp do szkolenia z odtworzenia.
Prowadzący: dr Barbara Charczuk, pedagog, doradca rodzinny, trener, wieloletni konsultant Wychowania do Życia w Rodzinie, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego,
Termin realizacji:
część I: 5 grudnia 2023 (wtorek), godz. 17.00
część II: 12 grudnia 2023 (wtorek), godz. 17.00
Miejsce: Forma zdalna
Koszt: 65 zł 
Uwaga: Płatności za warsztat nr 5 dokonujemy dopiero po otrzymaniu danych do przelewu. Tylko za ten warsztat nie wpłacamy na konto kurii.


SEMESTR II


warsztat

Warsztat nr 6

Temat: Interwencja kryzysowa w stanach depresyjnych i zachowaniach autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży (Opole)

Adresat: Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawami interwencji kryzysowej wobec uczniów zagrożonych lub znajdujących się w stanach depresyjnych, a także wykazujących zachowania autodestrukcyjne. Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności z zakresu udzielenia tzw. pierwszego wsparcia/kontaktu w sytuacji, w której nauczyciel lub rodzic zauważy niepokojące sygnały, wskazujące na występowanie ww. zjawisk. Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać zasadnicze rozumienie zagadnienia kryzysu psychologicznego, jego dynamiki, rozpoznawania stanu mobilności/immobilności osoby w kryzysie, sposobów reagowania. Ponadto osoby uczestniczące w szkoleniu zostaną zapoznane z takimi narzędziami jak TAF oraz BASICPh. Uczestnicy otrzymają również "mapę postępowania" z osobą w kryzysie psychologicznym/zachowaniach autodestrukcyjnych (niezbędne kroki, bazę kontaktów do specjalistów oraz specjalistycznych ośrodków pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz interwencji kryzysowej).
Prowadzący: ks. Tomasz Gajda - dr nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej - duszpasterstwa rodzin (KUL); absolwent Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I i II stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Studium Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej oraz wielu innych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz interwencji kryzysowej. Na co dzień pracuje w Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych DFOŻ w Nysie i Opolu.
Termin realizacji: 15 marca 2024 (piątek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 7

Temat: Interwencja kryzysowa w stanach depresyjnych i zachowaniach autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży (Racibórz)

Adresat: Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawami interwencji kryzysowej wobec uczniów zagrożonych lub znajdujących się w stanach depresyjnych, a także wykazujących zachowania autodestrukcyjne. Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności z zakresu udzielenia tzw. pierwszego wsparcia/kontaktu w sytuacji, w której nauczyciel lub rodzic zauważy niepokojące sygnały, wskazujące na występowanie ww. zjawisk. Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać zasadnicze rozumienie zagadnienia kryzysu psychologicznego, jego dynamiki, rozpoznawania stanu mobilności/immobilności osoby w kryzysie, sposobów reagowania. Ponadto osoby uczestniczące w szkoleniu zostaną zapoznane z takimi narzędziami jak TAF oraz BASICPh. Uczestnicy otrzymają również "mapę postępowania" z osobą w kryzysie psychologicznym/zachowaniach autodestrukcyjnych (niezbędne kroki, bazę kontaktów do specjalistów oraz specjalistycznych ośrodków pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz interwencji kryzysowej).
Prowadzący: ks. Tomasz Gajda - dr nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej - duszpasterstwa rodzin (KUL); absolwent Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I i II stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Studium Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej oraz wielu innych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz interwencji kryzysowej. Na co dzień pracuje w Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych DFOŻ w Nysie i Opolu.
Termin realizacji: 16 marca 2024 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Racibórz, Parafia Matki Bożej, ul. Jana Pawła II 6
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 8

Temat: Pedagogika teatru – warsztaty teatralne. Wykorzystanie form teatralnych, dramy, inscenizacji na lekcji religii

Adresat: Katecheci wszystkich etapów edukacyjnych
Treści: Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy dydaktycznej. Technika dramy wykorzystywanej jako metoda edukacyjna, przygotowanie scenografii teatralnej, technika improwizacji, wykorzystanie muzyki w pracy teatralnej.
Prowadzący: Maria Aneta Skiba, reżyser, instruktor teatralny, autorka wielu spektakli i wydarzeń teatralnych, reżyser corocznego Orszaku Trzech Króli w Opolu. Instruktorka MDK Opole.
Termin realizacji: 6 kwietnia 2024 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: DA Resurrexit, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
Uwagi: Prosimy założyć niekrępujący ruchów strój i zabrać obuwie zmienne (sportowe).
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 9

Temat: Chrześcijanie wschodni w teologii i katechezie. Jak mówić o innych wyznaniach na lekcji religii

Adresat: Katecheci wszystkich etapów edukacyjnych
Treści: W ramach warsztatów słuchacze zostaną zapoznani z bogactwem chrześcijańskich tradycji wschodnich: historia i pochodzenie chrześcijan wschodnich, różnice i podobieństwa chrześcijan Orientu, liturgie chrześcijańskiego Wschodu jako najważniejsze elementy ekspresji wiary, inkulturacja jako fenomen chrześcijaństwa. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na niezwykle ważny, a jednak często pomijany w nauczaniu religii, orientalny aspekt chrześcijaństwa. Z perspektywy postępującej laicyzacji i sekularyzacji społeczeństwa znajomość życzących w diasporach grup chrześcijańskich może okazać się ważnym elementem poszukiwań skuteczności katechizowania w Polsce i oddziaływania na nie zawsze sprzyjające religijności społeczeństwo. Odkrywanie orientalnego oblicza Chrystusa przeprowadzone zostanie zarówno z użyciem metod wykładowych jak i warsztatowych (praca w grupach, wspólne dążenie do odkrycia celu, nauka tzw. dobrych praktyk).
Prowadzący: ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO; liturgista i orientalista, znawca chrześcijaństwa syryjskiego i indyjskiego, pasjonat podróży. Aktualnie wykładowca i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent Wydziału Teologicznego UO, Papieskiego Instytutu Orientalnego w Rzymie, Uniwersytetu Mahatmy Gandhiego, Kottayam (Indie). Odbył szereg staży naukowych m.in. w Oxfordzie, Libanie, Indiach i Rumunii.
Termin realizacji: 20 kwietnia 2024 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 13.30 - 17.00
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


formularz FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym). W polu „dane do faktury” wpisujemy, na kogo ma być wystawiony dokument wpłaty (imię i nazwisko katechety lub dane szkoły/gminy). Należy wcześniej skonsultować w szkole, jakie dane mają pojawić się na fakturze.

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w tym linku należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat.


przelew

PRZELEW

Termin dokonania przelewu zależy od tego, czy faktura jest wystawiona na osobę prywatną (uczestnika warsztatu), czy na instytucję (gminę/szkołę). W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać numeru szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika warsztatu. Dotyczy to także faktur realizowanych przez szkoły.
- Osoby indywidualne zobowiązane są dokonać przelewu na dwa tygodnie przed warsztatem (do wpłat po tym terminie nie wystawia się faktur).
- Jeśli fakturę opłaca szkoła, nie dokonujemy wpłat przed warsztatem, a dopiero po otrzymaniu faktury (jest to faktura z 14-dniowym terminem płatności).
Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu) oraz imię i nazwisko uczestnika warsztatu.


formularz

POTWIERDZENIE WPŁATY

Uczestnik warsztatów otrzymuje dokument potwierdzający opłatę (fakturę). Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w odpowiednim miejscu proszę podać dokładne dane, na które zostanie wypisany dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty dla osób indywidualnych jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Jeśli fakturę opłaca szkoła, nie dokonujemy wpłat przed warsztatem, a dopiero po otrzymaniu faktury (jest to faktura z 14-dniowym terminem płatności).