Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

legitymacja wizytatoraPracę Wydziału Katechetycznego wspierają mianowani przez Biskupa Opolskiego wizytatorzy katechetyczni, którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej. Wizytatorzy pełnią swoją służebną misję katechetyczną dla dobra katechetów i dla dobra całej wspólnoty Kościoła diecezjalnego. Wizytatorzy w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej dokonują systematycznej kontroli przestrzegania prawa i wypełniania obowiązków związanych z katechetyczną posługą Słowa Bożego, a także gromadzą informacje o pracy nadzorowanych katechetów.

W diecezji opolskiej każdy wizytator posiada legitymację służbową.

Niniejsza legitymacja potwierdza akt mianowania wizytatora nauki religii zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” z dnia 14 kwietnia 1992 r. (por. Dz. U. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami). Osoba posiadająca ważną legitymacje została mianowana przez Biskupa Opolskiego wizytatorem nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych na terenie diecezji opolskiej.

Wykaz wizytatorów  pdf icon

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną).
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym.
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.

Pobierz formularz podania o misję kanoniczną pdf icon

Pobierz kartę informacyjną katechety (wypełniają osoby, które dopiero rozpoczynają pracę jako katecheta w Diecezji Opolskiej) pdf icon

 

 

Rok 2022

WRZESIEŃ

1 września – Rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2022/23.

11-17 września – XII Tydzień Wychowania pod hasłem „Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14, 6)”

16 września – Dzień Katechety i Nauczyciela w Diecezji Opolskiej, Opole, ul. Drzymały 1A (Kościół seminaryjny/aula)
Program:
- 17.00 Eucharystia
- 18.30 Spotkanie
- 19.30 Komunikaty Wydziału Katechetycznego – ks. Jerzy Kostorz

20 września – „Jak rozpocząć pracę w szkole jako Katecheta?”, dr Piotr Dobrowolski, Kuria Diecezjalna, Opole, ul. Książąt Opolskich 19, godz. 14.30.

21 września – Warsztat: „Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców. Moduł I – Zaburzenia percepcji, rozwoju emocjonalnego, moralnego u dzieci i młodzieży w zderzeniu ze światem wirtualnym” (KĘDZIERZYN-KOŹLE), 3 godz., ks. Marcin Marsollek, Salka przy parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bolesława Krzywoustego 2, godz. 16.30.

30 września:
- Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursach w roku szkolnym 2022/23: XXXIII OTK Pelplin 2023, DKWR ŻAK 2023, Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej 2023, udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym Opole 2023 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia (zob. Regulamin).


PAŹDZIERNIK

14 października – Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)

15 października – Warsztat: „Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców. Moduł I – Zaburzenia percepcji, rozwoju emocjonalnego, moralnego u dzieci i młodzieży w zderzeniu ze światem wirtualnym” (OPOLE), 3 godz., ks. Marcin Marsollek, DA Resurrexit, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 10.00.

16 października – XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor).

19 października – Etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2023.

22 października – Warsztat: „Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców. Moduł II – Kształtowanie postaw przemocowych poprzez obcowanie z mediami, mechanizm uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży” (KĘDZIERZYN-KOŹLE), 3 godz., ks. Marcin Marsollek, Salka przy parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bolesława Krzywoustego 2, godz. 10.00.

25 października – Warsztat: „Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców. Moduł II – Kształtowanie postaw przemocowych poprzez obcowanie z mediami, mechanizm uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży” (OPOLE), 3 godz., ks. Marcin Marsollek, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.30.

31 października – przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie – 9 edycja: „Piłka Nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim”.


LISTOPAD

5 listopada – Dzień skupienia „W duchu ks. Krzysztofa Grzywocza”, Opole, ul. Drzymały 1, Duszpasterstwo Akademickie „Resurrexit”, prowadzący: ks. Łukasz Żaba, rozpoczęcie: godz. 9.00.

15 listopada – Etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – 9 edycja: „Piłka Nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim”.

17 listopada – Etap szkolny XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej - Pelplin 2023: „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”.

26 listopada – Dzień skupienia „Razem z bł. Alojzym Ligudą i św. Janem Pawłem II”, Winów, ul. Ogrodowa 7, kościół pw. Ducha Świętego, prowadzący: ks. Eugeniusz Ploch, rozpoczęcie: godz. 9.00.

30 listopada – Ostateczny termin przyjmowania Konspektów oraz Szkolnych Kodeksów fair play w ramach Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – 9 edycja: „Piłka Nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim”.

30 listopada – Ostateczny termin przeprowadzenia etapu szkolnego Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2023.


GRUDZIEŃ

8 grudnia – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – 9 edycja: „Piłka Nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim”, Opole, ul. Drzymały 1A, Aula seminaryjna, godz. 11.00.

9-11 grudnia – Rekolekcje adwentowe z Matką Bożą, Racibórz, „Annuntiata” Klasztor Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, prowadzący: s. Dolores Zok SSpS, rozpoczęcie: godz. 18.00. Zmiana terminu na 3-5.02.2023

15 grudnia – Konferencja i gala wręczenia nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie – 9 edycja: „Piłka Nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim”, Aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Prószkowska 76.

23 grudnia-1 stycznia – Zimowa przerwa świąteczna.


 

Rok 2023

STYCZEŃ

6 stycznia – Orszak Trzech Króli, Opole.

11 stycznia – Etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2023. Zmiana terminu na 2.02.2023

12 stycznia – Etap diecezjalny XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej - Pelplin 2023: „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”.

22 stycznia – Ekumeniczna Modlitwa Młodych

31 stycznia
– Termin nadsyłania zgłoszeń na Rekolekcje i Dni Skupienia w II semestrze.
– Termin nadsyłania prac na finał Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2023.

16-29 stycznia – Ferie zimowe dla województwa śląskiego.


LUTY

13-26 lutego – Ferie zimowe dla województwa opolskiego.

2 lutego – Etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2023. 

3 - 5 lutego – Rekolekcje z Matką Bożą, Racibórz, „Annuntiata” Klasztor Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, prowadzący: s. Dolores Zok SSpS, rozpoczęcie: godz. 18.00.

24-26 lutego – Rekolekcje wielkopostne ze św. Ritą, Głębinów, sanktuarium św. Rity, prowadzący: ks. Przemysław Seń, rozpoczęcie: godz. 18.00.

28 lutego – Ostateczny termin ogłoszenia wyników finału Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2023.


MARZEC

6 marca – Warsztat: „Rób mniej, aby uczniowie mogli robić więcej. Metody aktywizujące w katechezie – efektywne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących, szczególnie TIK” (4 godz.), ks. mgr lic. Artur Juzwa, FORMA ZDALNA, godz. 16.30.

13 marca – Warsztat: „Związek sztuki z teologią – prawdy teologiczne w dziełach sztuki. Wykorzystanie dzieła sztuki w katechezie” (4 godz.), ks. Wojciech Lippa, Muzeum Diecezjalne, Opole, ul. Kardynała Kominka 1a, godz. 16.30.

16 marca – Dzień skupienia „Razem z św. Franciszkiem z Asyżu”, Racibórz-Miedonia, ul. Ratajskiego 8, Diecezjalny Dom Formacyjny, prowadzący: o. Cherubin Żyłka OFM, rozpoczęcie: godz. 16.30.

30 marca – Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2023.

31 marca – Ostateczny termin przeprowadzenia etapu rejonowego Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2023.


KWIECIEŃ

12 kwietnia – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.

6-11 kwietnia – Wielkanocna przerwa świąteczna.

13-15 kwietnia – Finał ogólnopolski XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej - Pelplin 2023: „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”.

19 kwietnia – konferencja przedmiotowo-metodyczna, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.

20 kwietnia – konferencja przedmiotowo-metodyczna, Kędzierzyn - Koźle,  parafia św. Eugeniusza de Mazenod,  ul. Ligonia 22, godz. 16.00.

22 kwietnia – Warsztat: „Najpiękniejsze przypowieści Pana Jezusa” (4 godz.), ks. dr Łukasz Florczyk, Opole, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 10.00.


MAJ

6 maja – Dzień skupienia „Kto jest moim bliźnim?”, Warmątowice (Kaczorownia), ul. Olszowska 17, prowadzący: ks. Józef Krawiec, rozpoczęcie: godz. 9.00.

30 maja – Etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2023, Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie, ul. Św. Piotra 1a, godz. 10.00.


CZERWIEC

czerwiec – Uroczysta gala wręczenia nagród podsumowująca konkursy organizowane przez Wydział Katechetyczny w roku szkolnym 2022/23, Opole, ul. Drzymały 1a, Aula seminaryjna.

14 - 19 czerwca – Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Włoch.

10 czerwca – Dzień skupienia „Dobra mowa jest jak plaster miodu”, Borki Wielkie, parafia św. Franciszka z Asyżu, prowadzący: o. Grzegorz Pampuch OFM, rozpoczęcie: godz. 9.00.

23 czerwca – Zakończenie roku szkolno-katechetycznego 2022/23.


LIPIEC

lipiec – Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę.

Zamieszczamy program tegorocznych dni skupienia oraz rekolekcji. Przypominamy, że zgodnie z "Zasadami posługi katechetycznej w diecezji opolskiej" każdy katecheta jest zoobowiązany do uczestniczenia w ciągu roku w dniu skupienia i raz na 2 lata w rekolekcjach.

Zapraszamy Katechetów i Nauczycieli do uczestniczenia w diecezjalnych pielgrzymkach. Udział w pielgrzymce będzie „traktowany” jak uczestnictwo w rekolekcjach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami. Od tego roku ze względu również na obecną sytuację jedyną możliwością dokonania opłaty za udział w dniach skupienia oraz rekolekcjach będzie przelewem na podane konto na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji czy dnia skupienia.

skupienieDNI SKUPIENIA

Program każdego dnia skupienia jest ramowy: adoracja, konferencja, spotkanie, Eucharystia.

1. Dzień Skupienia. W duchu ks. Krzysztofa Grzywocza

Miejsce: Opole, ul. Drzymały 1, Duszpasterstwo Akademickie "Resurrexit"
Prowadzący: Ks. Łukasz Żaba
Termin: 5.11.2022, sobota, g. 9.00
Opłata: 40 zł.

2. Dzień Skupienia. Razem z bł. Alojzym Ligudą i św. Janem Pawłem II

Miejsce: Opole-Winów, ul. Ogrodowa 7, kościół pw. Ducha Świętego
Prowadzący: ks. Eugeniusz Ploch
Termin: 26.11.2022, sobota, g. 9.00
Opłata: 40 zł.

3. Dzień Skupienia

Miejsce: Racibórz-Miedonia, Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. Ratajskiego 8
Prowadzący: o. Cherubin Żyłka OFM
Termin: 16.03.2023, czwartek, g. 16.30
Opłata: 40 zł.

4. Dzień Skupienia. Kto jest moim bliźnim?

Miejsce: Kaczorownia, ul. Olszowska 17, Warmątowice
Prowadzący: ks. Józef Krawiec
Termin: 6.05.2023, sobota, g. 9.00 
Opłata: 40 zł.

5. Dzień Skupienia. Dobra mowa jest jak plaster miodu

Miejsce: Borki Wielkie, parafia św. Franciszka z Asyżu
Prowadzący: o. Grzegorz Pampuch OFM
Termin: 10.06.2023, sobota, g. 9.00 
Opłata: 40 zł.

rekolekcjeREKOLEKCJE

Rekolekcje rozpoczynamy w dniu przyjazdu o godz. 18.00, a kończymy w dniu wyjazdu po obiedzie.

6. Rekolekcje z Matką Bożą

Miejsce: Racibórz, „Annuntiata” Klasztor Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego
Prowadzący: s. Dolores Zok SSpS
Termin: 9 - 11.12.2022, piątek – Niedziela Zmiana terminu na 3 - 5.02.2023, piątek - Niedziela
Opłata: 250 zł

7. Rekolekcje wielkopostne ze św. Ritą

Miejsce: Głębinów, sanktuarium św. Rity 
Prowadzący: ks. Przemysław Seń
Termin: 24 - 26.02.2023, piątek – Niedziela
Opłata: 300 zł

pielgrzymkiPIELGRZYMKI

Zapraszamy Katechetów i Nauczycieli do uczestniczenia w diecezjalnych pielgrzymkach. Udział w pielgrzymce będzie „traktowany” jak uczestnictwo w rekolekcjach.
Proponujemy dwie pielgrzymki: weekendowa krajowa pielgrzymka oraz w czasie wakacyjnym tradycyjna już Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli z Biskupem Opolskim.

Zapisać się na pielgrzymkę będzie można przez osobny formularz zgłoszeniowy, który zamieszczony będzie na stronie w póżniejszym czasie. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.


dzien skupieniaINFORMACJE

▪ Dzień skupienia rozpoczynamy o godz. 9.00, kończymy tego samego dnia ok. godz. 13.00.  Wyjątek stanowi Dzień Skupienia w Raciborzu, który rozpoczynamy w czwartek o godz. 16.30. W trakcie Dnia Skupienia nie zapewniamy pełnego posiłku.
▪ Rekolekcje rozpoczynamy w dniu przyjazdu o godz. 18.00, a kończymy w dniu wyjazdu po obiedzie.
▪ Prosimy o punktualne przybycie!
▪ Opłatę za udział w dniach skupienia oraz rekolekcjach dokonuje się przelewem na poniżej podane konto na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji czy dnia skupienia.
▪ Zgłoszenie udziału w Rekolekcjach i Dniach Skupienia dokonujemy tylko drogą elektroniczną.

formularz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Najpierw za pomocą formularza zgłoszeniowego należy wybrać rekolekcje bądź dzień skupienia i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się.

▪ Zgłoszenie udziału w Rekolekcjach i Dniach Skupienia dokonujemy tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w link
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zgłoszenie zostało przeprowadzone pomyślnie.

przelew

PRZELEW

Następnie Osoba zgłoszona dokonuje opłaty za udział w rekolekcjach bądź dniu skupienia za pomocą przelewu. Należy dokonać przelewu na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji bądź dnia skupienia.

Dane potrzebne do przelewu za udział w rekolekcjach czy też dniu skupienia:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: REKOLEKCJE / DZIEŃ SKUPIENIA nr ... (i tutaj piszemy numer rekolekcji bądź dnia skupienia).

Powołanie Katechety charakteryzuje się również koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. Celem warsztatów jest również inspirowanie Katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przedstawiamy ofertę metodyczną dla Katechetów na rok szkolny 2022/2023. Zamieszczamy również dokładny opis zgłaszania się na warsztaty. Ukończenie każdej formy warsztatowej zostaje potwierdzone zaświadczeniem.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami związanymi z zapisami, wystawianiem potwierdzenia dokonania opłaty oraz przestrzeganiem terminów.


SEMESTR I


warsztat Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć pracę w szkole jako Katecheta?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Termin realizacji: 20 września 2022, wtorek
Godzina rozpoczęcia: 14.30
Opłata: 50 zł
Miejsce: Kuria Diecezjalna, Opole, ul. Książąt Opolskich 19
Liczba godzin: 3


warsztat

Warsztat nr 1

Temat: Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców

Moduł I – Zaburzenia percepcji, rozwoju emocjonalnego, moralnego u dzieci i młodzieży w zderzeniu z światem wirtualnym /Opole/

Adresaci: Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zrozumienie istoty wpływu cybertechnologii na proces rozwojowy dziecka, rozpoznanie dysfunkcji związanych z nadmiernym wpływem świata wirtualnego, rozpoznanie postaw i interakcji opartych na modelach przemocowych. Diagnoza zjawiska i strategie postępowania. Warsztat obejmuje: wykład o charakterze interaktywnym; ćwiczenia w grupie, w parach; pracę indywidualną; prezentację wykładu i filmów. Pierwszy moduł wprowadza w psychologię rozwojową dziecka i pokazuje zaburzenia na pierwszym etapie rozwoju.
Prowadzący: ks. mgr Marcin Marsollek, ukończył studia filozoficzne na KUL oraz Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa na KUL. Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii (SWPS) w Warszawie, trener Treningu Interpersonalnego II o PTP, trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, superwizor uzależnień uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej. Duszpasterz ludzi uzależnionych. Naukowo zajmuje się wpływem cybertechnologii na człowieka.
Termin realizacji: 15 października 2022, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10.30
Miejsce: DA Resurrexit, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł (lub 120 za oba moduły)
Informacja: Program w swojej logice jest pewną całością wzajemne z siebie wynikającą, dającą lepsze rozumienie podmiotu wychowawczego. Zalecane jest uczestnictwo w całym programie (moduł I + moduł II). Koszt udziału w obu modułach to 120 zł, w jednym 70 zł.


warsztat

Warsztat nr 2

Temat: Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców

Moduł II – Kształtowanie postaw przemocowych poprzez obcowanie z mediami, mechanizm uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży /Opole/

Adresaci: Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zrozumienie istoty wpływu cybertechnologii na proces rozwojowy dziecka, rozpoznanie dysfunkcji związanych z nadmiernym wpływem świata wirtualnego, rozpoznanie postaw i interakcji opartych na modelach przemocowych. Diagnoza zjawiska i strategie postępowania. Warsztat obejmuje: wykład o charakterze interaktywnym; ćwiczenia w grupie, w parach; pracę indywidualną; prezentację wykładu i filmów. Drugi moduł pokazuje, jak rzeczywistość wirtualna może kształtować aspołeczne postawy u dziecka, wpłynąć na jego postawy wobec siebie i innych ludzi.
Prowadzący: ks. mgr Marcin Marsollek, ukończył studia filozoficzne na KUL oraz Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa na KUL. Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii (SWPS) w Warszawie, trener Treningu Interpersonalnego II o PTP, trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, superwizor uzależnień uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej. Duszpasterz ludzi uzależnionych. Naukowo zajmuje się wpływem cybertechnologii na człowieka.
Termin realizacji: 25 października 2022, wtorek
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł (lub 120 za oba moduły)
Informacja: Program w swojej logice jest pewną całością wzajemne z siebie wynikającą, dającą lepsze rozumienie podmiotu wychowawczego. Zalecane jest uczestnictwo w całym programie (moduł I + moduł II). Koszt udziału w obu modułach to 120 zł, w jednym 70 zł.


warsztat

Warsztat nr 3

Temat: Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców

Moduł I – Zaburzenia percepcji, rozwoju emocjonalnego, moralnego u dzieci i młodzieży w zderzeniu z światem wirtualnym /Kędzierzyn-Koźle/

Adresat: Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zrozumienie istoty wpływu cybertechnologii na proces rozwojowy dziecka, rozpoznanie dysfunkcji związanych z nadmiernym wpływem świata wirtualnego, rozpoznanie postaw i interakcji opartych na modelach przemocowych. Diagnoza zjawiska i strategie postępowania. Warsztat obejmuje: wykład o charakterze interaktywnym; ćwiczenia w grupie, w parach; pracę indywidualną; prezentację wykładu i filmów. Pierwszy moduł wprowadza w psychologię rozwojową dziecka i pokazuje zaburzenia na pierwszym etapie rozwoju.
Prowadzący: ks. mgr Marcin Marsollek, ukończył studia filozoficzne na KUL oraz Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa na KUL. Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii (SWPS) w Warszawie, trener Treningu Interpersonalnego II o PTP, trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, superwizor uzależnień uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej. Duszpasterz ludzi uzależnionych. Naukowo zajmuje się wpływem cybertechnologii na człowieka.
Termin realizacji: 21 września 2022, środa
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: salka przy parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła, Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Krzywoustego 2
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł (lub 120 za oba moduły)
Informacja: Program w swojej logice jest pewną całością wzajemne z siebie wynikającą, dającą lepsze rozumienie podmiotu wychowawczego. Zalecane jest uczestnictwo w całym programie (moduł I + moduł II). Koszt udziału w obu modułach to 120 zł, w jednym 70 zł.


warsztat

Warsztat nr 4

Temat: Dysfunkcyjny wpływ cybertechnologii na postrzeganie i przeżywanie świata u młodych odbiorców

Moduł II – Kształtowanie postaw przemocowych poprzez obcowanie z mediami, mechanizm uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży /Kędzierzyn-Koźle/

Adresat:Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zrozumienie istoty wpływu cybertechnologii na proces rozwojowy dziecka, rozpoznanie dysfunkcji związanych z nadmiernym wpływem świata wirtualnego, rozpoznanie postaw i interakcji opartych na modelach przemocowych. Diagnoza zjawiska i strategie postępowania. Warsztat obejmuje: wykład o charakterze interaktywnym; ćwiczenia w grupie, w parach; pracę indywidualną; prezentację wykładu i filmów. Drugi moduł pokazuje, jak rzeczywistość wirtualna może kształtować aspołeczne postawy u dziecka, wpłynąć na jego postawy wobec siebie i innych ludzi.
Prowadzący: ks. mgr Marcin Marsollek, ukończył studia filozoficzne na KUL oraz Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa na KUL. Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii (SWPS) w Warszawie, trener Treningu Interpersonalnego II o PTP, trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, superwizor uzależnień uprawniony do prowadzenia superwizji klinicznej. Duszpasterz ludzi uzależnionych. Naukowo zajmuje się wpływem cybertechnologii na człowieka.
Termin realizacji: 22 października 2022, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: salka przy parafii pw. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła, Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Krzywoustego 2
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł (lub 120 za oba moduły)
Informacja: Program w swojej logice jest pewną całością wzajemne z siebie wynikającą, dającą lepsze rozumienie podmiotu wychowawczego. Zalecane jest uczestnictwo w całym programie (moduł I + moduł II). Koszt udziału w obu modułach to 120 zł, w jednym 70 zł.


SEMESTR II


warsztat

Warsztat nr 5

Temat: Rób mniej, aby uczniowie mogli robić więcej. Metody aktywizujące w katechezie – efektywne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących, szczególnie TIK

Adresaci: Katecheci wszystkich etapów edukacyjnych
Treści: Metody aktywizujące pozwalają uczniom odkrywać wiedzę, wspierają samodzielne myślenie, wykorzystują wzajemne nauczanie, nauczyciel jest moderatorem procesu uczenia się, a nie wykładowcą. Celem warsztatów będzie zaprezentowanie oraz przećwiczenie różnych metod aktywizujących ucznia – w pracy indywidualnej i grupowej, mających na celu przeniesienie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym z pozycji nauczyciela-wykładowcy do nauczyciela towarzysza drogi.
Prowadzący: ks. mgr-lic. Artur Juzwa – prefekt Diecezjalnej Szkoły Humanistycznej w Nysie i wizytator nauki religii; współautor nowego diecezjalnego programu do religii dla klas V – VIII oraz podręczników do nauki religii.
Termin realizacji: 6 marca 2023, poniedziałek
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: forma zdalna
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł


warsztat

Warsztat nr 6

Temat: Związek sztuki z teologią – prawdy teologiczne w dziełach sztuki. Wykorzystanie dzieła sztuki w katechezie

Adresat: Katecheci, nauczyciele plastyki
Treści: O ile teologia wyraża się przede wszystkim w słowie, o tyle sztuka sięga po różne środki wyrazu – nie tylko werbalne, ale również niewerbalne, jak np. dźwięki, barwy czy kształty. Celem warsztatów będzie przedstawienie wybranych dzieł sztuki (przede wszystkim malarstwa) ukazujących prawdy teologiczne i ukazanie możliwości wykorzystania ich w katechezie.
Prowadzący: ks. mgr Wojciech Lippa – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, mgr teologii i mgr historii sztuki, nauczyciel historii sztuki w Publicznym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.
Termin realizacji: 13 marca 2023, poniedziałek
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Muzeum Diecezjalnego w Opolu, Opole, ul. Kardynała Kominka 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł


warsztat

Warsztat nr 7

Temat: Najpiękniejsze przypowieści Pana Jezusa

Adresat: Katecheci świeccy, księża, siostry zakonne i wszyscy inni nauczyciele, którzy są zainteresowani tą problematyką
Treści: Celem warsztatów biblijnych jest zaznajomienie słuchaczy z najpiękniejszymi przypowieściami Pana Jezusa. Wybrane przypowieści zostaną przeanalizowane pod kątem literackim, egzegetycznym i teologicznym oraz ich wykorzystaniem w katechezie. Słuchacze dowiedzą się m.in. tego, dlaczego Chrystus posługiwał się przypowieściami, co oznacza „plon stokrotny”, czy właściciel winnicy, który zatrudniał robotników o różnych porach dnia i który wszystkim wypłacił tę samą należność, był człowiekiem sprawiedliwym oraz jaki jest związek między przypowieściami o zagubionej owcy i zagubionej drachmie, a przypowieścią o synu marnotrawnym.
Prowadzący: ks. dr Łukasz Florczyk - biblista, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Współpracuje z radiem DOXA (m.in. współtworzy audycję „Psalmy Dawidowe”) oraz prowadzi wykłady biblijne w ramach Kursu Formatora i Biblii Formatora (organizator: Diecezja Gliwicka).
Termin realizacji: 22 kwietnia 2023, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Informacje: Proszę zabrać ze sobą Pismo Święte (Stary i Nowy Testament).


formularz FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym) oraz o wpisaniu tytułu przelewu warsztatu z numerem szkolenia.

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w tym linku należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat.

przelew

PRZELEW

Następnie uczestnik warsztatu dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu. Dzięki tej formie każdy kto zapisał się na warsztat oraz opłacił za wybraną formę szkolenia otrzyma na warsztacie oprócz zaświadczenia o uczestnictwie również dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu).

formularz

POTWIERDZENIE WPŁATY

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje dokument potwierdzający opłatę. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w odpowiednim miejscu proszę podać dokładne dane, na które zostanie wypisany dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Jeśli szkoła/gmina nie może opłacić warsztatu przed jego realizacją, jest możliwość otrzymania faktury z 14-dniowym terminem zapłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Katechetycznym.