Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

akcje w walcachWyjątkowy czas adwentu pobudza wielu z nas do glebszej refleksji, większej hojności względem innych i pogłębienia naszych więzi rodzinnych. Ta adwentowa atmosfera udziela się też corocznie uczniom naszej szkoły, którzy w ramach Szkolnego Koła Caritas w Walcach  przeprowadzają cały szereg „Akcji”: Organizują pomoc dla podopiecznych Domu św. Karola w Kędzierzynie Koźlu. W tymże domu od dziesięcioleci znajdują schronienie dzieci i młodzież ze znacznym psychicznym i fizycznym upośledzeniem. Nasz kontakt z nimi (nie tylko z okazji adwentu) trwa już 10 lat. Adwent to czas na obdarowywanie, stąd uczniowie nasi tradycyjnie już zorganizowali zbiórkę przyborów szkolnych, środków czystości i słodyczy. Radość i uśmiech na twarzach wychowanków są dla nas zawsze najpiękniejszym wyrazem wdzięczności. Po raz kolejny woluntariusze brali udział w ogólnopolskiej „Akcji” Caritas pod hasłem TAK POMAGAM. Dyżurując w wyznaczone dni  sklepach Dino i Lewiatan w Walcach zebrali wiele produktów, którymi obdarowani zostali potrzebujący. Przed świętami wolontariusze odwiedzili również chorych naszej parafii przekazując im życzenia i świąteczne upominki - paczki dla potrzebujących i chorych przygotowały Panie z Parafialnego Caritasu. Wolontariusze dla każdego chorego wykonali świąteczną kartkę. Do wielu „Akcji” Szkolnego Koła Caritas doszła w tym roku nowa: paczka dla dzieci więźniów. Woluntariuszom w pakowaniu kilku paczek pomagali nauczyciele. Serdecznie dziękujemy za każdy adwentowy dar dla potrzebujących  i życzymy Wam wszystkim Pięknych Świąt.

paczki dla dzieci wiezniow

"Miłosierdzie, odpusty, odpuszczenie win to nie tylko coś pobożnego, wewnętrznego, duchowe osłabienie bólu. Jest to proroctwo nowego świata, w którym dobra ziemi i pracy byłyby rozdzielane sprawiedliwie a nikt nie byłby pozbawiony tego, co konieczne, gdyż solidarność i dzielenie się są konkretnym następstwem braterstwa" – stwierdził Franciszek.

Dlatego też wzorując się na nauce papieża Franciszka Szkolne Koła Caritas pokazały jak można solidarnie dzielić się miłosierdziem! W akcję „Świąteczna  Paczka dla dziecka więźnia”  włączyły się organizacje ze  Zdzieszowic, Żyrowej, Januszkowic, SKC ze Szkoły Katolickiej w Opolu, Dębskiej Kuźni, Walec, Kielczy, Opola, Nysy, Raciborza, Długomiłowic, Krapkowic. Udało nam się wysłać 42 paczki!! Sytuacja materialna rodziny została sprawdzona przez ks. Józefa Krawca - kapelana zakładów karnych, założyciela „ Barki” – domu dla bezrobotnych. Więźniowie w swych listach okazywali skruchę, przepraszali za popełnione zło, dziękowali za pomoc i prosili o to by w ich imieniu sprawić radość ich dzieciom. Każdy list był bardzo wzruszający, dawał lekcję pokory, zmuszał do zadumy na  temat miłości do drugiego człowieka. Wolontariusze razem z rodzinami chętnie włączyli się do akcji, co  świadczy o ich  głębokiej dobroci i daje świadectwo żywej wiary.
                                         

kiermasz swiateczny debska kuznia

Dnia 07 12.2017 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni ,  odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez opiekuna i Wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas. Zebrane środki, tj. 662, 50 zł zostaną przekazane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji  materialnej.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie, a przede wszystkim za dawanie innym przykładu postawy  altruizmu,   Państwu Niesłonym, Państwu Nieslonym, Państwu Mikom, Państwu Matyskom, Państwu Bernartom, Państwu Kałom, Państwu Wurstom, Państwu Cebulom, Państwu Kulawikom, Państwu Szczęsnym, Państwu Grycom, Państwu Buhlom, Państwu Grodzieckim. Wszyscy przyczynili się do przeprowadzenia Kiermaszu Świątecznego.  Kiermasz upłynął w przedświątecznej i miłej atmosferze.
Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.
                                           

 

kiermasz strzeleczki

Kiermasz w parafii św Mikołaja i parafii Ducha św. w Krapkowicach oraz zbiórka pieniężna w parafii św Marcina w Strzeleczkach dla Pawła. Paweł Ochmański ma 27 lat i mieszka w Gogolinie. Choruje na nowotwór złośliwy kości udowej z przerzutami na wątrobę. Choroba zaatakowała go w 2016 roku. Na chwilę obecną jest po 5-tej chemii i 4-tej radioterapii, po zakończeniu chemioterapii, aby ratować życie musi zgodzić się na amputacje nogi. Po operacji czekają go kolejne chemie, radioterapia oraz długotrwała, droga rehabilitacja, walka o życie jak i o sprawność. Aby być samodzielnym, móc realizować swoje marzenia i plany potrzebuje dalszego leczenia oraz bardzo drogiej protezy, której koszt wynosi 70.000 zł. Przed dniem zbiórki kwota ta wynosiła tylko 8% podanej sumy. W dniu 3 grudnia  w parafiach dekanatu Krapkowickiego uczniowie Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich zbierali datki oraz zorganizowali kiermasz świąteczny gdzie rozprowadzali wieńce adwentowe, stroiki i ozdoby świąteczne. Po komisyjnym podliczeniu zebranych funduszy w obecności 2 uczennic, dyrekcji i dwóch nauczycieli, możemy podać iż kwota całkowita wyniosła 5724,45 zł. Kwota w całości zostanie przekazana na zakup protezy dla Pawła. Wszystkim osobom dobrego serca którzy włączyli się w akcję, nauczycielom, uczniom i rodzicom którzy pracowali nad przygotowaniem stroików, woluntariuszom SKC, kapłanom, parafianom, nauczycielom opiekującym się woluntariuszami i wszystkim  ludziom dobrej woli, z całego serca dziękujemy za wsparcie.            

zbiorka zywnosci debska kuznia

Adwent, to szczególny czas w którym każdy z nas ma potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem. Dnia 12.12.2015 roku, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas , działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni pod kierunkiem nauczyciela,  Agnieszki Rosół , dołączyli do ogólnopolskiej  akcji:  „Tak,  POMAGAM!!”. Była to „ XIII Zbiórka Żywności”,   organizowanej przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi.
Dzięki ofiarności miejscowej społeczności,  udało  się zebrać następujące produkty: mąka- 17 kg, cukier-43 kg ,kawa/ herbata- 2,6 kg, przyprawy- 1,12 g, konserwy- 0,82 kg, ryż- 8,3 kg, makaron-  12,7 kg , kasza- 6,6  kg, sól- 7 kg, olej – 10 l, słodycze- 4,8, płatki kukurydziane-  2,1 kg, kasza 6,6
Wszystkim z całego serca DZIĘKUJEMY!

Zebrana żywność zostanie przekazana w formie paczek przedświątecznych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Wolontariusze wraz z opiekunami życzą  Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!