Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl
tydzien wolontariatu

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Wolontariatu. Trwał on od 26 - 30 listopada. Zaplanowaliśmy na ten czas kilka zadań dla uczniów całej szkoły. Dla klas młodszych (kl I - V) zorganizowany był konkurs plastyczny pod hasłem Chętnie pomagam. Wielu uczniów przyniosło swoje piękne prace, które prezentowane są na szkolnym korytarzu. Trudno wyłonić było zwycięzcę, dlatego wszyscy otrzymali nagrody. Dodatkowo jeszcze w adwencie te narysowane dobre uczynki mają wcielić w życie. Kolejne zadanie to wybór najbardziej chętnego do pomocy i życzliwego ucznia szkoły. W głosowaniu wzięli udział prawie wszyscy uczniowie. Zwycięzca zostanie ogłoszony i przedstawiony podczas szkolnych jasełek. Modlitwa adwentowa za kapłanów to zadanie, które wolontariusze podejmują już do 9 lat. Wielu kapłanów diecezji opolskiej i gliwickiej otrzymało list z zapewnieniem o modlitwie różańcowej. Co roczna zbiórka żywności, przyborów szkolnych i środków czystości angażuje rodziców i uczniów. W tym roku rozpoczęła sie ona w Tygodniu Wolontariatu. Liczne dary przekazywane są podopiecznym Domu św. Karola w Kędzierzynie Koźlu i dzieciom więźniów.

 

 
 

 

 

 

 

akcja tak pomagam

Adwent, to szczególny czas, w którym każdy z nas ma potrzebę dzielenia się miłością z drugim człowiekiem. Dnia 08 grudnia zbieraliśmy żywność w sklepie Tesco w Chrząstowicach. To już XV Zbiórka Żywności pod hasłem TAK- Pomagam. Udało się zebrać 114 kg żywności i w formie paczek świątecznych rozdać najbardziej potrzebującym rodzinom społeczności lokalnej!
W ramach projektu Świąteczna Paczka dla DZIECKA osoby przebywającej w zakładzie karnym wysłaliśmy pięć paczek, dzięki którym na twarzach dzieci, którym los przygotował ciężką drogę życia,  pojawił się uśmiech.  
Zawieźliśmy również dziesięć zestawów kosmetyków  do Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

 

 
 

 

 

 

 

spotkanie formacyjne 2018Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał… (1 Kor 13,3)
W dniu 16 listopada br. w Kędzierzynie-Koźlu oraz w dniu 23 listopada br. w Opolu, zorganizowane zostały spotkania dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas (SKC), katechetów i nauczycieli zainteresowanych założeniem SKC. W obydwu wydarzeniach uczestniczyło 21 osób. Spotkanie przebiegło w twórczej atmosferze, przy kawie i kołaczu. Tematem wiodącym był warsztat: „Podstawy prawne działania wolontariatu w szkole. Instytucje i organizacje wspierające wolontariat.” Przedstawione zostały pomysły i propozycje działań Szkolnych Kół Caritas.
Opiekunowie podzielili się swoimi doświadczeniami. Obecny na spotkaniach dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej ks. Arnold Drechsler zaapelował do zgromadzonych, aby pomagali dzieciom i ludziom młodym rozpoznawać miłosierdzie jako wartość społeczną, jako postawę, która pomaga budować wspólnoty, w których przetrwa nasze człowieczeństwo i da się żyć. Miłosierdzie nie jest epizodem w życiu Kościoła ale stałą postawą. Przywołał słowa papieża Franciszka, że miłosierdzie jest rękodziełem i dziełem serca. Wśród różnych darów Ducha Świętego jest dar uwagi. Wolontariusze SKC mogą uczyć się uważnie rozpoznawać sytuację najsłabszych, aby ich wołanie o pomoc nie trafiało w próżnię.
Dziękujemy ks. Jarosławowi Staniszewskiemu oraz ks. prał. Edwardowi Bogaczewiczowi za gościnę oraz przewodniczenie wspólnej adoracji.
mgr Agnieszka Rosół
koordynator SKC Diecezji Opolskiej.
Agnieszka Rosół, koordynator SKC Diecezji Opolskiej
swiateczny jarmark renska wies 2018W dniu 01.12.2018. odbył się już tradycyjnie jarmark świąteczny. Wzięli w nim udział mieszkańcy naszej gminy oraz ich goście. Wśród przygotowanych stoisk nie zabrakło tych należących do szkół naszej gminy. Nasz szkolny stragan został przygotowany przy pomocy uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Obsługą straganu zajęły się wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas.
 
 

 

 

 

 

 

 

swiatowy dzien ubogioch 2018„Biedak zawołał, a Pan go usłyszał ” – tak brzmiało hasło orędzia na II Światowy Dzień Ubogich. Dzień ten, ustanowiony przez papieża Franciszka, zachęcił nas do wyobraźni miłosierdzia na rzecz najbardziej potrzebujących. Dał nam możliwość propagowania bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Szkolne Koła Caritas Diecezji Opolskiej aktywnie włączyły się w obchody tego dnia, w niedzielę 18 listopada br., w stolicy diecezji. Obchody Dnia miały kulminacyjny moment w uroczystej eucharystii odprawionej przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję w opolskiej katedrze. Po niej, na opolskim rynku, pod patronatem prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, trwały spotkania z ubogimi. W ogromnym namiocie można było zjeść bigos, poczęstować się grochówką i rozmawiać z potrzebującymi.
Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Niemodlinie uświetnili spotkanie swym występem pt. „Troglodyci”. Natomiast wolontariusze ze SKC w Czarnowąsach oraz SKC przy Publicznym Gimnazjum nr 8 w Opolu z uśmiechem i głębokim przejęciem pomagali w rozdawaniu posiłków. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zgodnie podkreślali, że udział w akcji to doskonała lekcja godności i szacunku do drugiego człowieka.
Agnieszka Rosół, koordynator SKC Diecezji Opolskiej