Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

skc zyrowa

Szkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żyrowej działa od 7 kwietnia 2009. Pierwszym opiekunem naszych wolontariuszy była Pani Helga Skrzypek, która obecnie przebywa już na zasłużonej emeryturze. Od września 2014 opiekę nad kołem sprawuje Pani Agnieszka Raca, szkolna katechetka i nauczycielka wychowania do życia w rodzinie.
Nasze główne hasło to: „Dzieci – dzieciom”, dlatego pomoc kierujemy szczególnie do dzieci. Naszą działalnością i pracą chcemy uwrażliwiać koleżanki i kolegów na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.
Wyjątkowym dniem dla naszego Koła jest Dzień Świętości Życia obchodzony 25 marca, kiedy organizujemy apele, wystawy, pogadanki, warsztaty, a wszystko po to, aby uczyć samych siebie i innych szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dbamy także o nasz duchowy rozwój, uczestnicząc w życiu parafii i dekanatu.

skc debska kuznia

Działające na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3  Szkolne Koło Caritas liczy  56 członków. W prowadzeniu pomaga mi pani Anna Buhl i pan Marcin Hennek. Koło zostało powołane 2009 roku. Obejmuje swoim działaniem nie tylko teren szkoły,  ale także współpracuje  z Parafialnym Zespołem Caritas, Domem Dziecka w Tarnowie Opolskim, Caritas Diecezji Opolskiej, Centrum Rehabilitacji dla Dzieci, Wydziałem katechetycznym, fundacją Ppomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, gminą Chrząstowice, mediami. Oprócz akcji przeprowadzanych na terenie szkoły, tj.:
•    Przeprowadzenie VII Koncertu Charytatywnego;
•    Przeprowadzenie Kiermaszu adwentowego;
•    Zorganizowanie akcji  z okazji Dnia Babci i Dziadka (sprzedaż uprzednio zrobionych ramek);
•    Organizacja Dnia św. Marcina
•    Zbiórka art. chemicznych dla Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim;
•    Zbieranie nakrętek dla chorego Bartusia- akcja całoroczna ;
•    Udział u w II Wojewódzkim Turnieju Tańca „ Czasem zakręceni” w Chrząstowicach;

szkolne kola caritas w diecezjiW środę 25 października 2017r. odbyło się spotkanie w Kurii Opolskiej  na którym byli obecni: ks. Jarosław Staniszewski oraz Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Jerzy Kostorz. Podczas spotkania została powołana na koordynatora Szkolnych Kół Caritas Pani Agnieszka Rosół. Z tej racji, że nie było obecnych wszystkich przedstawicieli szkolnych kół kilka zdań o Pani Agnieszce.
Pani Agnieszka Rosół jest od 2003 roku nauczycielem religii, a Szkolne Koło Caritas prowadzi od 2009 roku. Ma dwoje dzieci-pięcioletniego Igorka i dziesięcioletnią Oliwkę. Praca na rzecz drugiej osoby jak mówi Pani Agnieszka - "przynosi mi niesamowitą radość i można stwierdzić, że jest częścią mojego życia. Myślę, że wszystkich nas łączy to samo - by rozwijać w młodzieży to co dobre, by wychowywać  w duchu miłosierdzia, inspirować duchem ewangelicznym".