Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konferencja katecheza specjalna

Informujemy o dwóch wydarzeniach skierowanych do katechetów Szkół Specjalnych.

V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych „Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie” odbędzie się 23-25 listopada 2018 roku w Warszawie, na ulicy Dewajtis 3. Koszt wydarzenia 200 zł (organizatorzy nie wystawiają faktur). Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów wydarzenia oraz sposobu zgłoszenia się.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej zapraszają na XVII Ogólnopolską Konferencję Katechetów Szkół Specjalnych oraz dla Katechetów pracujących z uczniami w szczególnych sytuacjach edukacyjnych.
Odbędzie się ona w Brennej w dniach 27-30.09.2018. (początek 27.09 o godz. 18:00; zakończenie 30.09 o godz. 12:00.)
Temat konferencji brzmi: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w katechezie. Poniżej podajemy zagadnienia, którymi organizatorzy planują zająć się podczas tego wydarzenia:

spotkanie katechetow szkol specjalnych

13 kwietnia w Opolu odbyło się drugie w tym roku, spotkanie oligokatechetów z naszej diecezji. Nasze trzy koleżanki dzieliły się swoimi pomysłami i metodami pracy, szczególnie w kontekście przygotowania do sakramentów Pokuty i Eucharystii osób niepełnosprawnych. Do domu mogliśmy zabrać nie tylko wiedzę, ale także przygotowane materiały, które będziemy mogli użyć podczas katechezy.
Był to bardzo owocny czas, spędzony bardzo efektywnie i w przyjaznej atmosferze. Następne spotkania odbędą się w nowym roku szkolnym.