Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

pielgrzymka szkol jana pawla 2017

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło ponad 450 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 12 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Anny przewodniczył ks. Biskup Paweł Stobrawa, który do zebranych tam uczniów skierował okolicznościową homilię. Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji młodego pokolenia.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma miała miejsce część artystyczna, w trakcie której uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, pod kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej, przedstawili dramę pt. „Droga do świętości” (przygotowana została w oparciu o przedstawienie opracowane przez Gimnazjum w Sławnie).