Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

W dniu 13 czerwca 2016 r. odbyła się pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II na Górę Świętej Anny. W tegorocznej X Jubileuszowej Pielgrzymce uczestniczyło blisko 700 uczniów wraz z dyrektorami i nauczycielami z 16 szkół noszących imię Jana Pawła II z naszej diecezji.
Uroczystej Mszy św. na Rajskim Placu przewodniczył ks. Biskup Rudolf Pierskała. W swojej homilii Biskup Rudolf nawiązał do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży i zaapelował, by również szkoły im. Jana Pawła II dołożyły starań, by stawać się gościnnym domem dla wszystkich, którzy w nich przebywają. „Kiedy wzajemna miłość jest między mieszkańcami domu, w rodzinie, wtedy rzeczywiście staje się gościnny. Kiedy wzajemna miłość jest w szkole między nauczycielami, uczniami, dyrekcją, pracownikami - to też jest możliwe, aby szkoła stała się takim gościnnym domem. To jest możliwe, kiedy przeniesiemy te relacje domowe do szkoły.” Zaś w kontekście trwającego w Kościele Roku Miłosierdzia, ks. Biskup postawił zebranym pytanie: „Czy szkoła może być bramą miłosierdzia? […] Co mamy czynić, żeby stać się miłosiernymi, żeby taka brama w szkole była?” Odpowiadając na to pytanie, przywołał słowa Pana Jezusa, który nas uczy: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, bo odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. A nie sądzić i nie potępiać znaczy najpierw dostrzec dobro. Dostrzec dobro w uczniach, w każdej osobie, w wychowawcy, w nauczycielu, i to docenić, i to pokazać. Łatwiej jest krytykować, niż pochwalić. My mamy być narzędziami miłosierdzia w szkole, mamy być szczodrzy i pełni czułości dla wszystkich.”
Po mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie ks. Biskup odmówił modlitwę w intencji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Po krótkiej przerwie, w Domu Pielgrzyma miała miejsce część artystyczna przygotowana Ojców Franciszkanów. Na zakończenie swój sztandar zaprezentowała najmłodsza szkoła, która nosi imię Jana Pawła II - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu.