Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

dzieci dzieciom 12 2021 6 Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia, przygotowana przez Szkolne Koła Caritas, to nie tylko pomoc dla potrzebujących, ale okazanie niezwykłej atencji i wsparcia. To mądra i rzeczowa pomoc. To dar od Dzieci dla Dzieci. Szkolne Koła Caritas odpowiedziały na 33 listy napisane przez więźniów w których prosili oni o pomoc materialną dla swoich dzieci. Każdy list, w których nie zabrakło szczerej wdzięczności i uznania dla wolontariuszy, budził wiele emocji i empatii wśród uczniów. Paczki zostały dostarczone do rodzin na Święta Bożego Narodzenia.
Serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji na rzecz najbardziej potrzebujących – dzieci.