Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

spotkanie zdalne skc 2020

7 grudnia 2020 r. zorganizowano spotkanie online dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas (SKC), które miało charakter formacyjno - szkoleniowy.  Prowadzącymi wydarzenie byli ks. dr Arnold Drechsler – dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej oraz koordynator  SKC – mgr Agnieszka Rosół. Po wspólnej modlitwie w intencji wszystkich opiekunów i wolontariuszy SKC, ksiądz dyrektor przybliżył pracę Caritas Diecezji Opolskiej w dobie pandemii COVID-19. Uwagę uczestników zwrócił na heroiczną pracę pielęgniarek, które nazwał "arystokratkami  ducha".
Następnie zaapelował o pilnie potrzebny "płodozmian psychiczny" tj. wsparcie psychiczne, które jest teraz najbardziej potrzebne osobom starszym, chorym i tym, którzy przebywają w izolacji. Dobre słowo przez telefon, drobny gest pod domem, takie zachowania w czasie pandemii są bardzo na czasie i należy je prowadzić. Podkreślił również, że czas pandemii to szczególny "sezon" na uczynki miłosierdzia względem duszy: pocieszać, dobrze radzić, cierpliwie drugich znosić, modlić się. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy spotkania mogli podzielić się doświadczeniem. Opiekunowie opowiadali o działaniach, jakie podejmują w trakcie pandemii. Składali inspirujące świadectwa troski o drugiego człowieka.


Podczas spotkania zrodziła się myśl, aby zorganizować wspólną akcję, która miałaby na celu wsparcie rzeczowe łaźni dla bezdomnych w Opolu, mieszczącej się obok centrali Caritas Diecezji Opolskiej. Uczestnicy dzielili się pomysłami na realizację tego zadania.
Na koniec spotkania, ksiądz dyrektor udzielił wszystkim opiekunom błogosławieństwa online.
mgr Agnieszka Rosół
Diecezjalny Koordynator SKC