Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

uczen z maska

Pomimo wielu utrudnień, spowodowanych Covid-19 opiekunowie Szkolnych Kół Caritas (SKC) nie zaprzestali swojej działalności. Starają się realizować zadania z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi GIS oraz Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych.
W obecnym czasie, wolontariat nabrał również szczególnego wymiaru duchowego. SKC skupiły się na modlitwie realizując projekty: „Adopcja modlitewna”, „Razem realizujemy Pierwsze Piątki Miesiąca”, „Modlitwa za kapłanów”, „Różaniec misyjny”. Ponadto włączyły się w ogólnopolską akcję „Pomoc dla Seniora”. Celem inicjatywy jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby starszych ludzi w tym trudnym czasie pandemicznym.


Oprócz tego SKC zrealizowały następujące akcje:
• zbiórka ubranek dla niemowląt i noworodków na misje w Peru;
• „Kredkobranie” -  zbiórka przyborów szkolnych, materiałów plastycznych i nowych egzemplarzy lektur szkolnych dla dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy;
• adopcja na odległość dzieci z RPA;
• sprzedaż cegiełek Fundacji ,,Pomóż i Ty” na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych;
• zbiórka dla Fundacji Redemptoris Missio  „Opatrunek na ratunek” ;
• zbiórka surowców wtórnych;
• „Dzienniczek dobrych uczynków” ;
• Zbiórka znaczków pocztowych;
• "Każdy znaczek wspiera misje”;
• "Klucze do nieba";
• sprzedaż kremówek z okazji "Dnia Papieskiego”.
Powyższe akcje realizowane były w czasie niskiej zachorowalności na Covid-19. Wszystkie dary przechodziły dwudziestoczterogodzinną kwarantannę i przekazywane były potrzebującym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Były one odpowiedzią na potrzebę pomocy humanitarnej dla mieszkańców krajów, gdzie o pomoc w czasie pandemii jest bardzo trudno.
Wszystkim opiekunom Szkolnych Kół Caritas dziękuję za chęć niesienia bezinteresownej pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Niezależnie od tego jak dużo posiadamy ważne jest ile możemy dać drugiej osobie, bo jak powiedział św. Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
mgr Agnieszka Rosół
koordynator Szkolnych Kół Caritas