Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

skc zdzieszowiceSzkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach działa od 2009 roku.  Obecnie w Szkolnym Kole Caritas wolontariuszami są 42 osoby z klas od IV do VII. Opiekunem jest pani Paulina Krzemińska. Wolontariusze spotykają się raz w tygodniu oraz w innych dniach, jeśli akcja tego wymaga.

Obszarami działania grupy są:
SZKOŁA: objęci są uczniowie, którzy mają trudną sytuację materialną. Z pozyskanych pieniędzy w akcjach, kiermaszach kupowane są podręczniki, przybory szkolne i częściowo finansowane wycieczki dla uczniów z naszej szkoły. Wolontariusze prowadzą różne akcje, kiermasze i zbiórki, propagują wolontariat, wartości, prawa poprzez wykonywanie gazetek i plakatów. Biorą udział w przedstawieniach, występach i prowadzą audycje przez szkolny radiowęzeł.
Szkolne akcje to: Dzień Papieski, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Dobrego. Przeprowadzają konkursy na: „Szkolnego Mistrza Dobrych Manier”, ,,Przyjaciele ciszy”, „Ja i moja rodzina”, ,,Najładniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”, „Najładniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa”.   Zbierają karmę dla zwierząt ze Schroniska, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Tydzień Życzliwości i Pozdrowień, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Tydzień Wolontariatu, Dzień Dobrych Uczynków, z okazji DNIA CHOREGO, udział w Akcji „Wylosuj Anioła” – wykonywanie kartek dla dzieci z onkologii, zbiórka niedopalonych i zużytych świec. Dzięki wolontariuszom powstał Lipdup Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach – teledysk promujący szkołę oraz film promujący Szkolne Koło Caritas.


TEREN PARAFII, MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE: Wykonywanie kartek o tematyce bożonarodzeniowej dla osób chorych i samotnych. Jest ich ok. 120 co roku. Wolontariusze są na wigilii dla tych osób, gdzie wręczają im osobiście kartki. Zbiórka maskotek na loterię fantową, zbiórka darów dla Stowarzyszenia Otwarte Serce. W październiku porządkują cmentarz komunalny w Zdzieszowicach, gdzie są zaniedbane i opuszczone groby.

INNE REGIONY I WOJEWÓDZTWA:
- Zbiórka darów do Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, do Domu Pomocy Społecznej, dla Domu Samotnej Matki i Dziecka, całoroczna zbiórka nakrętek ,,Korki dla Karolki”, wykonywanie kartek dla chorego Kubusia.
WŁĄCZAMY SIĘ W AKCJE OGÓLNOPOLSKIE:
-Szlachetna Paczka
- Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas.

WŁĄCZAMY SIĘ W POMOC MISYJNĄ W AFRYCE I INNYCH KRAJACH:
- Udział w edukacyjnym projekcie misyjnym ,,Dać im nadzieję”. Zaadoptowaliśmy na odległość dziewczynkę z Burkina Faso. Dzięki wolontariuszom może się uczyć i są zakupywane przybory szkolne, ubrania i jedzenie.
- Akcja ,,Opatrunek na Ratunek”
- Akcja „Kup Pan szczotkę”

Wolontariusze bezinteresownie, konsekwentnie i wytrwale realizują podjęte działania. Zachęcają rówieśników i rodziców do zaangażowania się we wszelkie akcje. Poprzez swoje działania są wzorem dla innych. Uczą się ważnych postaw i wartości oraz kształtują cechy charakteru i rozwijają talenty. Praca na rzecz najbiedniejszych i słabszych ludzi uczy dzieci wrażliwości na drugiego człowieka tolerancji, życzliwości, wrażliwości oraz szacunku dla innych. Poprzez podejmowane akcje mają możliwość rozwoju i samorealizacji, stawania się lepszym. Uczniowie są patriotami, dbają o kulturę języka ojczystego i kochają swoją Ojczyznę. Chcą, aby świat stawał się lepszy. Mają szacunek do swoich przodków i kultywują pamięć o nich. Dla wolontariuszy najważniejszy jest drugi człowiek, który potrzebuje pomocy i wsparcia i to jest ich najważniejszy cel.