Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wycieczka krasiejow ukraina

Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej oraz Koordynator Szkolnych Kół Caritas w Diecezji Opolskiej serdecznie zapraszają opiekunów Szkolnych Kół Caritas (SKC) i nauczycieli chcących założyć SKC na spotkanie on-line, które odbędzie się   27 lutego 2024 r. o godz. 15.30.
  
Program spotkania:
 
Godz. 15.30 Przywitanie gości oraz słowo ks. dra Arnolda Drechslera nt.:  
„Specyfika działalności Caritas Diecezji Opolskiej. Czy wystarczy tylko aktywność zewnętrzna?”
Godz. 15.50 Dzielenie się doświadczeniem – panel dyskusyjny.       
Godz. 16.10 Spotkanie z p. Katarzyną Paprocką: Zbiórka żywności „TAK – POMAGAM”, omówienie zasad przeprowadzenia i rozliczenia zbiórki.       
Godz. 16.30 Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem SKC – koordynator Agnieszka  Rosół
Godz. 16.45  Zakończenie
Linki do spotkania:
 
Druga godzina (16:30-17:30):