Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wycieczka krasiejow ukraina „Caritas jest odpowiedzią Kościoła na szerzącą się dehumanizację i postępującą sekularyzację życia. Na horyzoncie nie widać okoliczności, które mogłyby uczynić chrześcijańską caritas zbędną.” Tymi słowami rozpoczął spotkanie dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas ks. Arnold Drechsler dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. Powołaniem opiekuna, który jest kościelnym asystentem wolontariuszy jest troska o zachowanie żywego ducha ewangelicznego prowadzonej działalności, o jej katolicki charakter. Oprócz kompetencji i skuteczności prowadzonych dzieł, potrzeba takiej formacji wolontariuszy, która wiarę wyrażałaby w uczynkach miłości bliźniego. Caritas jest po to, aby ludzie nie stracili wiary w dobrego Boga.
W dalszej części spotkania ks. dyrektor przeszedł do tematu wojny w Ukrainie i pomocy uchodźcom przebywającym na terenie diecezji opolskiej. Od wybuchu wojny w Ukrainie przy centrali Caritas w Opolu, ul. Szpitalna 5A, działa Biuro Pomocy Uchodźcom. Zatrudnione w nim dwie panie z Ukrainy przejęły na siebie ciężar spotkań i rozmów z rodakami. Biuro otacza troską ponad 1900 rodzin uchodźców. Są to głównie matki z dziećmi.

Po zwiedzeniu Biura Pomocy uczestnicy spotkania skierowali kroki do kolejnego projektu charytatywnego opolskiej Caritas jaką jest Łaźnia dla osób bezdomnych. Pan Artur Wilpert, pracownik Caritas Diecezji Opolskiej, dziękował opiekunom SKC za aktywny udział w przedsięwzięciach jakie prowadzi Caritas, a zwłaszcza za zainicjowanie takich działań jak: Pachnidła dla bezdomnych czy Mój dom w plecaku. Zaznaczył, że Łaźnia jest odpowiedzią na prośby bezdomnych, którzy opowiadali o swoich sanitariatach w fontannie, pod rynnami czy w korycie Odry. Wyraził uznanie dla wolontariuszy SKC, którzy dołożyli cegiełkę do powstania Łaźni uczestnicząc w akcji Jałmużny Wielkopostnej.
W końcowej części spotkania ks. Arnold Drechsler w uznaniu pełnego poświęcenia, gorliwości i bezinteresowności zaangażowania, wręczył opiekunom podziękowania i upominki. W imieniu diecezji podziękował za aktywizowanie wspólnoty szkolnej do kultury wolontariatu i propagowanie wrażliwości na sytuację bliźnich.
Wyrażając wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działalność Szkolnych Kół Caritas w Diecezji Opolskiej, dziękujemy również dyrektorom szkół za otwartość, życzliwość i wspieranie działalności wolontariuszy Caritas na terenie swoich palcówek oświatowych.
mgr Angieszka Rosół
koordynator SKC Diecezji Opolskiej