Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wycieczka krasiejow ukraina

W dniach od 21 - 25 listopada w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni odbyły się obchody Tygodnia Empatii i Tolerancji przeprowadzone przez wolontariuszy i opiekunów SKC w Dębskiej Kuźni. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się w teście czy są tolerancyjni, porozmawiania ze szkolnym psychologiem oraz przytulenia do osoby noszącej napis Empatia. Dzieci z młodszych klas wysłuchały bajek o tematyce związanej z empatią a starsze uczestniczyły w happeningu, podczas którego wykonały plakaty i hasła kojarzące im się z tą tematyką. Ponadto uczniowie pisali listy do koleżanek/ kolegów, zawierające przesłania empatyczne. Proces tworzenia wzajemnych relacji uświetniała muzyka puszczana podczas przerw.

Obchody zakończono słodkim poczęstunkiem przygotowanym dla całej społeczności szkolnej. Twórczo, efektywnie i sympatycznie przebiegł Tydzień poświęcony Empatii i Tolerancji oraz wzajemnej życzliwości.

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.