Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

posluga katechetowNowa „Podstawa programowa katechezy”, zatwierdzona 8 czerwca 2018 r., odpowiada na wyzwania polskiej szkoły i posługuje się językiem efektów kształcenia. Przyjmuje nowy podział edukacyjny na klasy I-IV oraz V-VIII.

"Program nauczania religii" uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z reformą systemu oświaty. Etapy edukacyjne zostały przygotowane z podziałem na poziomy nauczania i działy. Każdy dział zawiera: cele katechetyczne, treści nauczania, wymagania szczegółowe, postawy, które nie podlegają ocenie szkolnej, oraz korelację z edukacją szkolną. Program do każdej klasy zawiera także wskazania do realizacji programu, a każdy etap edukacyjny zakończony jest uwagami o współpracy z rodziną i parafią.

Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2018)
Plik PDF zawierający „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (2018) może być pobierany i używany jedynie w celach edukacyjnych. Dla celów komercyjnych i wszelkich innych form wykorzystania treści tego dokumentu proszę korzystać z wersji drukowanej (książkowej) lub e-booka. pdf icon


Link do zakupienia w wydawnictwie:
Wersja drukowana: https://edycja.pl/ksiazki/katecheza-2998/podstawa-programowa-katechezy-kosciola-katolickiego-w-polsce-1320011851.html
Wersja e-book: https://edycja.pl/ebooki/katecheza-2921/e-book-podstawa-programowa-katechezy-kosciola-katolickiego-w-polsce-1330110191.html


Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (2018)
Plik PDF zawierający „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” (2018) może być pobierany i używany jedynie w celach edukacyjnych. Dla celów komercyjnych i wszelkich innych form wykorzystania treści tego dokumentu proszę korzystać z wersji drukowanej (książkowej) lub e-booka. pdf icon


Link do zakupienia w wydawnictwie:
Wersja drukowana: https://edycja.pl/ksiazki/katecheza-2998/program-nauczania-religii-rzymskokatolickiej-w-przedszkolach-i-szkolach-1320011852.html
Wersja e-book: https://edycja.pl/ebooki/katecheza-2921/e-book-program-nauczania-religii-rzymskokatolickiej-w-przedszkolach-1330110195.html