Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

komunikat podrecznik

W związku z niemożnością wydania nowego podręcznika do klasy V szkoły podstawowej wraz z podręcznikiem metodycznym w przewidywanym terminie (1 września 2020), od początku roku szkolnego 2020/2021 nadal obowiązywał będzie podręcznik do kl. V pt. „Jezus Chrystus naszym Zbawicielem”, co jest zgodne z Uchwałą Komisji Wychowania KEP z dnia 19 września 2018 r. w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 r. – tekst jednolity.

Przepraszamy za zaistniałe komplikacje i utrudnienia, jednocześnie prosimy Katechetów uczących w klasie V szkoły podstawowej o dokonanie sprostowania – w razie konieczności – w swojej placówce edukacyjnej (dot. szkolnej dokumentacji oraz informacji dla rodziców).

Decyzja o pozostawieniu jeszcze na ten rok starego podręcznika do kl. V podyktowana została troską o dobro uczniów oraz pragnieniem dostarczenia Katechetom nowego, sprawdzonego podręcznika, który będzie obecnie realizowany w wersji studyjnej jedynie w wybranych szkołach podstawowych.
W załączniku zamieszczamy tytuł oraz numer dotychczasowego programu i podręcznika do kl. V pdf icon

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
ks. Jerzy Kostorz
tel. 664 477 422