Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 14, 15-16. 23b-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

DOBRE SŁOWO

Nowa siła

DZIELENIE

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Zbawiciel obiecuje, że pośle nam Pocieszyciela. Ta jedność relacji, którą zwykle odczytujemy w osobistym charakterze dzisiaj ma wymiar wspólnotowy. "A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego". Uczniów opuścił strach, wstąpiła w nich odwaga. Nowa siła, której do tej pory nie znali pozwoliła im iść drogą Tego, od którego tak wiele dotąd czerpali. Jedność słowa, działania, której uczniowie doświadczyli ponad dwa tysiące lat temu jest tak bardzo potrzebna dzisiaj. Duch Święty wciąż buduje i podtrzymuje w nas to pragnienie pójścia za Jezusem. Podtrzymuje w nas siłę, odwagę, wewnętrzną radość bycia apostołem. Jezus w dzisiejszej ewangelii zostawia nam również obietnicę że Ci, którzy pozwolą Mu się prowadzić już zawsze będą mogli pić z Jego wnętrza. Ci, którzy będą z Niego czerpać tej wody nigdy nie będą już spragnieni, niczego im nie zabraknie.

MODLITWA

Duchu Święty, bądź źródłem jedności, siły i odwagi dla tych, którzy chcą iść drogą Chrystusa.

AUTOR

Magdalena Barczyk | Opole