Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 14, 23-29)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".

DOBRE SŁOWO

"Idę do Ojca"

DZIELENIE

Jezus przyszedł od Ojca i do Ojca powraca. Przyszedł, żeby nas zbawić i przywrócić na nowo Ojcu.  Zaprasza nas, byśmy w naszym życiu szukali jedynie wypełniania woli Ojca.  
A my co robimy? ….    
Podobno mówi się, że "jak trwoga, to do Boga". A gdybyśmy powiedzieli, że jest raczej tak  "jak trwoga", to Bóg przychodzi sam? Musimy sobie uświadomić, że Bóg bardzo chce "przebywać" w nas. Lecz by mogło tak być, potrzebna jest nasza zgoda, która wyraża się przyjęciem Jego nauki. Boga przyjmujemy dopiero wtedy, gdy przyjmujemy jednocześnie Jego Obecność, Jego Miłość i Jego Mądrość. Nasze codzienne szukanie i wypełnianie tego, co się Panu Bogu podoba, czyni nas ludźmi szczęśliwymi: "Gdybyście Mnie Miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie". Gdy miłujemy Jezusa, jest w nas prawdziwa radość.
Uczmy się od Pana Jezusa całkowitego oddania Ojcu, posłuszeństwa Bogu. Jeśli Jego chwały będziemy szukać na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne będzie nam dodane. Za darmo, hojnie, jak tylko Bóg może uczynić.

MODLITWA

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca, zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Amen.

AUTOR

Iwona Lech-Nemś | Bąków