Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 19,25-27)

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

DOBRE SŁOWO

Tyś wielką!

DZIELENIE

Mówi się, że mamy kryzys męskości, a może powinniśmy mówić o kryzysie kobiecości?
Kobiety w Biblii… To one pozostały pod krzyżem Jezusa i nie trzymały żadnych transparentów, nie wykrzykiwały żadnych haseł.
Niewiasty w Biblii, które stoją , trwają przy Chrystusie.
Niewiasta z Apokalipsy, która chroni swoje dziecko.
Maryja, którą Chrystus oddał nam jako Matkę.
Maryja jest Matką nie tylko dla Jedynego Syna, ale dla wszystkich ludzi i dlatego jest Królową.

MODLITWA

Błogosławiona jesteś córko,
Przez Boga najwyższego
Spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
Niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi.
Tyś wielką chlubą naszego narodu

AUTOR

Bernadeta Ploch | Rozmierka