Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 28,8-15)

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

DOBRE SŁOWO

Odwaga

DZIELENIE

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak byś się zachował, gdyby przed tobą stanął Jezus? Co byś Mu powiedział? Jak byś się wtedy czuł? Myślisz, że byłoby to spotkanie pełne radości czy raczej strachu? Św. Jan Paweł II niejednokrotnie nauczał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Nie bójmy się więc przyjąć Chrystusa do naszego życia. Nie bójmy się Jego Miłości. Tak bardzo potrzebujemy dziś Jego obecności. Tak bardzo potrzebujemy dziś pokoju. Mimo wszelkich trudności i przykrości, których doświadczasz co dnia, nie rezygnuj z Jezusa – staraj się być prawdziwym świadkiem Zmartwychwstałego.

MODLITWA

Panie Jezu, umacniaj moją wiarę. Oddal ode mnie lęk, strach i obawy. Uzdrawiaj mnie Swoją Miłością. Dodaj mi odwagi, abym swoim słowem i czynem świadczył, że: „Nie wstydzę się Jezusa”. Amen.

AUTOR

Daria Kotas | Piotrówka