Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 24,1-12)

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie". Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

DOBRE SŁOWO

Bezradność

DZIELENIE

W Ewangelii czytamy, że niewiasty były bezradne w obliczu tego, że nie znalazły Jezusa w grobie. Nie wiedziały co mają robić. Wtedy z pomocą pojawiają się Aniołowie wskazując, że kobiety w złym miejscu szukają, mało tego Aniołowie odwołują się do ich pamięci mówiąc: „przypomnijcie sobie”... Bóg nie pozostawia kobiet samych sobie w obliczu trudności, ale wysyła posłańców. Być może wiele razy już w życiu szukałeś Jezusa i nie mogłeś Go odnaleźć. Być może na wielu płaszczyznach doświadczyłeś poczucia bezradności. Mam dla Ciebie radosną nowinę! Bóg nie pozostawi Cię samego w takim momencie, ale jeśli Mu na to pozwolisz, doświadczysz pomocy dzięki Jego łasce. Symbolem Jego łaski są Boży posłańcy. W Ewangelii mowa jest o aniołach, ale mam głębokie przekonanie, że Bóg przemawia do nas na wiele sposobów. Miej otwarte serce na Jego Słowo i często przypominaj sobie, co Jezus już Ci powiedział.

MODLITWA

Panie, udzielaj nam swojej łaski byśmy mogli w pełni świadomie przyjąć i uwierzyć w Tajemnicę Twojego Zmartwychwstania.

AUTOR

Julia Dziób | Strzelce Opolskie