Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 8,1-11)

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

DOBRE SŁOWO

Nowy początek

DZIELENIE

Pamiętam takie momenty w szkole, kiedy stałam przy tablicy przed nierozwiązanym zadaniem z matematyki i czułam się…jak ostatni osioł, kiedy nie tylko wstydziłam się takiego politowania w oczach nauczyciela, ale też czułam oceniające spojrzenie moich kolegów i koleżanek.
Każdy z nas kiedyś był w centrum takiej ludzkiej uwagi, która nas wbija w ziemię.
Historia tej kobiety, o której dziś czytamy w Ewangelii to jest historia kogoś, kto tak się czuł w oczach religijnej elity. Na szczęście jest też drugie centrum uwagi, o którym mówi ta Ewangelia. To jest UWAGA JEZUSA. Ta Uwaga PODNOSI. Ta uwaga sprawia, że człowiek, który jest starty w proch, nagle staje się nowym stworzeniem.
Poczuj się wewnątrz takiej uwagi Jezusa.

MODLITWA

„Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie.
Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami”. (Ps 123, 1-2).

AUTOR

sM. Dalmacja Bryś | Opole Nowa Wieś Królewska