Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 13, 1-9)

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

DOBRE SŁOWO

Kara?

DZIELENIE

Tegoroczny Wielki Post jawi się przed nami jako wyjątkowo trudny. Codzienne doniesienia o kolejnych atakach na Ukrainę, cała fala uchodźców napływająca do Polski, widmo wojny majaczące na horyzoncie… A przecież jeszcze nie wyszliśmy z kryzysu spowodowanego COVID-19, choć to akurat zeszło na dalszy plan. Zapewne wielu z nas ma swój udział w dziełach miłosierdzia, które w ostatnim czasie jednoczą wielu ludzi w trosce o dobro innych - tych potrzebujących. Z niektórych miejsc da się słyszeć głos, że jest to kara za grzechy.
I tu pojawia się Chrystus ze swoim orędziem miłości i miłosierdzia. Wskazując na trudne wydarzenia stawia pytanie: czy ci, którzy ucierpieli, byli większymi grzesznikami niż inni? Nie. Ale, jak dodaje, jeśli nie będzie nawrócenia, skończą jeszcze gorzej.
Gdyby wojna była karą za grzechy, to całe orędzie miłości stałoby się bezsensowne. Bo jak można mówić o miłości, o Bogu, który jest Miłością, jeśli ta Miłość zsyła karę na niewinnych.
Wojna jest złem, wielkim złem. Ale Bóg nie stworzył zła - jest ono brakiem Boga w sercu,  podobnie jak ciemność jest brakiem światła. Zadaniem każdego z nas jest wnoszenie w świat tej światłości, którą jest Bóg. Każdy z nas może to robić na tyle, na ile jest w stanie, zaczynając od modlitwy, a na materialnej pomocy kończąc. Świat będzie na tyle zły, na ile to zło dopuścimy do siebie, i na tyle dobry, na ile będziemy chcieli się nawracać.
Nie dawajmy się zwyciężyć złu, które wtargnęło do naszego życia, ale zwyciężajmy je siłą dobra (por. Rz 12,21).

MODLITWA

Przyjdź Duchu Święty, daj, abyśmy umieli dostrzegać dobro w świecie, abyśmy umieli się nim dzielić i abyśmy w mrokach współczesności stawali się światłami Bożej miłości.

AUTOR

ks. Michał Krupa | Krzanowice