Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 4, 1-13)

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

DOBRE SŁOWO

Niezbędnik

DZIELENIE

Do wyprawy, wspinaczki, rajdu, a także do każdego innego zadania należy się odpowiednio przygotować. Kompletując wyposażenie można skorzystać z poradnika lub kupić gotowy zestaw pod nazwą: niezbędnik piechura, zestaw survivalowy, czy zestaw przetrwania.
Ewangeliczny opis pobytu Jezusa przez 40 dni na pustyni skupia się jednak na czymś innym niż survival. Odsłania przestrzeń duchową i sposoby na zadbanie o nią. Otrzymujemy wręcz przepis – nie tylko jak przetrwać na pustyni Wielkiego Postu, ale co zabrać każdego dnia, wyruszając w drogę, jaką jest życie chrześcijanina.  Niezbędnik Jezusa to zatem: SŁOWO BOŻE, MODLITWA I ASCEZA.
Początek Wielkiego Postu jest dobrym czasem, żeby dokonać przeglądu własnego duchowego wyposażenia na każdy dzień. Czy brakuje mi któregoś z elementów, z których korzystał Pan Jezus?  Do czego zaprasza mnie Bóg u progu czasu łaski, jakim jest Wielki Post?

MODLITWA

Jezu, pokonujący każdą z pokus złego, pomóż mi uchwycić się Twojego Słowa, zjednoczyć z Tobą przez modlitwę i iść za Tobą przez codzienne wybory możliwe dzięki ascezie.

AUTOR

s. Tobiasza Kuboszek | Opole