Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 10,11-18)

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.


DOBRE SŁOWO

Słuchać głosu

DZIELENIE

Wokół zachwycająca wiosna, dzięki której możemy kontemplować potęgę Pana Boga: „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5). Warto jednak sobie uzmysłowić, że zanim nastąpił widzialny rozkwit życia, najpierw budziło się ono w niewidzialnej dla człowieka przestrzeni. Podobnie dzieje się w rzeczywistości duchowej. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie” (J 1,1-4). Pan Bóg jest, jak wyznajemy w Credo „Stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych”, a realizm przenikania się sfer widzialnej i niewidzialnej może oddawać choćby wygląd drzew nagich, pozornie pozbawionych życia zimą, a kwitnących wiosną i owocujących w porze letniej.
„Wiosna zaczyna się już wtedy, gdy ziarno wpada w ziemię. Czasem wiosna kryje się w maleńkim ziarnie, które skrywa zamrożona ziemia”. (ks. Krzysztof Wons). W świecie ducha tym ziarnem jest słowo Boże, a siewcą Chrystus – Dobry Pasterz, który czeka na spotkanie z człowiekiem. Im gleba duszy bardziej przygotowana na przyjęcie ziarna słowa Bożego, tym obfitsze później zbiory łaski.
Pan Bóg pragnie wiosny w sercu każdego człowieka, a przez to w całej swojej Owczarni, czyli we Wspólnocie Kościoła. Chce codziennie odradzać nas do życia w różnych jego wymiarach. Potrzebuje jednak do tego naszej współpracy – „kultywacji gleby serca”. „Wybierajcie więc życie, abyście żyli: ty i twoje potomstwo, miłując Pana, Twojego Boga, SŁUCHAJĄC JEGO GŁOSU i lgnąc do Niego” (Pwt 30,14).To słuchanie w codzienności dokonuje się przede wszystkim poprzez wierną i uważną lekturę Pisma Świętego – praktykowanie Lectio Divina. Ojciec Święty Benedykt XVI niemal na samym początku swojego pontyfikatu tak powiedział o tym sposobie zgłębiania słowa Bożego: „Chciałbym przede wszystkim przypomnieć i polecić prastarą tradycję Lectio Divina (…) Praktyka ta, jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele – jestem o tym przekonany – nową duchową wiosnę”.
 

MODLITWA

Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste - Słowo Boże, które czynisz wiosnę w nas i między nami. Przyprowadź nas do Siebie, abyśmy słuchali Twojego głosu. Amen.

AUTOR

Bartosz Kociuba | Domaszkowice