Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 1, 26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.


DOBRE SŁOWO

Zaufanie Słowu

DZIELENIE

Ewangelia opisująca Zwiastowanie Maryi to najpiękniejszy tekst o wierze i zaufaniu. Mówi on, że spotkanie z Bogiem zaczyna się od tego, iż Bóg posyła do nas Słowo. Bóg wypowiedział Słowo do Maryi, dziś wypowiada Słowo do mnie. Czy potrafię przyjąć to Słowo jako wypowiedziane do mnie?
Kościół zachęca nas do odmawiania modlitwy Anioł Pański trzy razy w ciągu dnia, ponieważ wcielenie Słowa Bożego jest fundamentem naszej wiary. Wcielenie Słowa aktualizuje się nieustannie w życiu każdego z nas. Kiedy jest mi głoszone Słowo, Ono za chwilę staje się Ciałem w Eucharystii, po to, aby zacząć we mnie żyć. Bóg przychodząc do nas, oczekuje , aby być kochanym i przyjętym w naszym sercu. Oczekuje aby zgodzić się i pozwolić Mu by działał w naszym życiu. Działał także to, co wydaje nam się niemożliwe. Maryja jest dla nas ludzi wierzących niedoścignionym wzorem w przyjmowaniu Słowa.
„Pan Bóg nie wymagał od Maryi, żeby ona poczęła to dziecko, lecz jej obiecuje, że pocznie syna. Że to się może w jej życiu stać. Normalnie to się nie dzieje. (….) Może ci się stać. To, co uważasz za absolutnie niemożliwe, może ci się stać rzeczywistością. Zrozumieć to - to znaczy zrozumieć, o co chodzi w wierze. Słowo, które słyszymy od Boga, stawia nas przed rzeczywistością, która nam się wydaje niemożliwa. Ale ona jest możliwa, bo jest nam obiecana. Nie wymagana. Obiecana. Może ci się stać. Chcesz?(….) Maryja odpowiada aniołowi "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa". „Mówi: zrób to. Obiecujesz? To zrób. Jestem otwarta. Człowiek podejmuje decyzję - i dzieje się coś niesamowitego.” ( Kard. Grzegorz Ryś)
 

MODLITWA

Maryjo, Matko Boża i Matko moja wypraszaj mi łaskę wiary i zaufania Słowu, które daje mi na pokarm Bóg. Niech przyjmowane Słowo sprawia, aby w życiu moim wypełniała się wola Boża. Amen

AUTOR

Beata Kubis | Opole