Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 20,19-31)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


DOBRE SŁOWO

Pokój Wam

DZIELENIE

Druga Niedziela Wielkanocna ukazuje nam postawę św. Tomasza i jego niewierność. Każdy z nas ma w sobie Tomasza, który mimo relacji świadków – i to bliskich mu osób – nie jest w stanie uwierzyć. Trudne i bolesne sytuacje w naszym życiu sprawiają, że oddalamy się od Tego, który jest Pokojem i sensem naszego życia. Na szczęście Jezus w swoim wielkim miłosierdziu przychodzi do nas „mimo drzwi zamkniętych” i mówi „Pokój Wam”. Jeśli otworzymy nasze serce to dostrzeżemy Jezusa blisko nas, bo On oddał życie dla nas, byśmy uwierzyli i dostąpili Zbawienia.
 

MODLITWA

Jezu pomóż mi iść za Tobą i mówić… „Nie wiem, nie rozumiem, ale kocham i wierzę”, bo przecież… „Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

AUTOR

s. Adria - Anna Kustusz | Chróścice