Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 20,1-9)

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.


DOBRE SŁOWO

Za kim biegniesz?

DZIELENIE

Biegnę, bo nie mam czasu, biegnę, bo tyle jeszcze rzeczy do zrobienia. Biegnę, bo lekcje, trening… Czy do grobu Jezusa też dziś biegnę, bo tęsknota nie pozwala mi czekać? Bo chcę ujrzeć Pana jak Maria? Ona tak Go kochała, a Jezus pozwolił jej zobaczyć najpierw odsunięty kamień i pusty grób. Dlaczego nie objawił się wprost od razu? Tęsknota jeszcze nie wypełniła jej serca. Im więcej się tęskni tym większa radość spotkania. Uczniowie sprowokowani słowami Marii biegną do grobu. Wyścig zakończony w grobie nie kończy się spotkaniem Zmartwychwstałego. A jednak drugi uczeń ujrzał i uwierzył. Co ujrzał? Co to za spojrzenie na chustę i płótna, które doprowadza ich do wiary, że ich Mistrz żyje? Tak patrzeć mogą tylko ci, którzy bardzo kochają. Wtedy wszystko staje się jasne… I wrócili do wieczernika i do siebie samych. Piotr zobaczył znaki, ale ich nie rozumiał, bo ludzki rozum nie jest w stanie pojąć tajemnicy Zmartwychwstania. Który z biegnących do grobu jest mi dziś najbliższy?
 

MODLITWA

Zmartwychwstały Jezu odsłoń kamienie, które zasłaniają mi Ciebie i pozwól się rozpoznać i doświadczyć.

AUTOR

s. M. Julianna Kowalska | Kamień Śląski