Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 24,1-12)

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
Piotr u grobu
Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.


DOBRE SŁOWO

Słowo

DZIELENIE

Przed oczyma pojawia nam się obraz osadzony w przestrzeni ciemnej, bezgwiezdnej nocy. Apostołowie pozostają w domu, manifestują tym samym swoje niezrozumienie Chrystusowego nauczania o zmartwychwstaniu. Uzupełnieniem wydarzeń są kobiety przerażone widokiem pustego grobu. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy słyszą słowa samego Jezusa, tym razem cytowane przez Anioła. Słowa, które stają się światłem, strumieniem, który rozświetla ciemność nocy a zarazem też ciemność naszego myślenia. To właśnie Słowo, staje się interpretatorem sceny pustego grobu i faktu zmartwychwstania.
Tak… to ja i Ty potrzebujemy Słowa, Słowa, które zmieni nasze myślenie, nasze postrzeganie, naszą codzienność. Tylko dzięki temu Słowu dane nam jest prawdziwie uwierzyć i być świadkiem tego co wydarzyło się przy Chrystusowym grobie.
 

MODLITWA

Panie Zmartwychwstały, daj nam Twoje Słowo, kiedy staniemy przy Twoim pustym grobie, dodaj wiary abyśmy potrafili powiedzieć ON ŻYJE.

AUTOR

Edyta Bem | Strzelce Opolskie